Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka: "Kattoliitto on tehnyt töitä parempien kattojen puolesta vuosikymmenien ajan, ja tärkeä työkalu tässä on ollut Toimivat Katot -julkaisu"

"Katolle saadaan pidempi elinkaari ja edullisemmat ylläpitokustannukset, kun varmistetaan, että käytettävät materiaalit ovat laadukkaita ja kattotyö tehdään moitteettomasti", Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka muistuttaa.
"Katolle saadaan pidempi elinkaari ja edullisemmat ylläpitokustannukset, kun varmistetaan, että käytettävät materiaalit ovat laadukkaita ja kattotyö tehdään moitteettomasti", Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka muistuttaa.
09.04.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Tänä vuonna Kattoliitto ry täyttää 60 vuotta – näinä vuosikymmeninä työtä on tehty, ja tehdään, parempien kattojen puolesta, yhdessä alan urakoitsijoiden ja teollisuuden edustajien kanssa. Toimivat Katot -julkaisuon Kattoliitto ry:n jäsenistön yhteinen näkemys siitä, miten saadaan aikaan hyvä ja toimiva katto tai muu vedeneristys. Julkaisu on syntynyt kattourakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien tiedon, kokemuksen ja ammattitaidon pohjalta ja sillä on vuosikymmenien historia. Kattoliitto ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään hyvää rakentamistapaa noudattamalla julkaisussa esitettyjä ohjeita.

– Myös eri katemateriaaleille löytyy huolto-oppaat Kattoliiton www-sivuilta. Lisäksi jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä pyrkivät jatkuvasti parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta, Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka korostaa ja jatkaa:

– Kattoliitto seuraa aktiivisesti tapaturmataajuutta ja on sitoutunut nolla tapaturmaa- ajatteluun yhdessä Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Kattoliitto on laatinut myös työturvallisuusoppaita turvallisuutta edistämään. Liiton toiminta perustuu aktiiviseen työryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi tekninen työryhmä käsittelee liiton toimistoon osoitettuja teknisiä yleisluontoisia kysymyksiä, jotka palvelevat laajemminkin koko yhteiskuntaa.

Toimiva katto on tärkein julkisivu

Katon elinkaaren pituuteen vaikutetaan kolmessa vaiheessa: suunnittelussa, toteutuksessa ja käytön aikana.

Nuikan mukaan katolle saadaan pidempi elinkaari ja edullisemmat ylläpitokustannukset, kun varmistetaan, että kattourakka ja materiaalit ovat laadukkaat ja työ tehdään moitteettomasti.

– Ammattilaisen tekemän katon ja hyvien materiaalien lisäksi kattoa on huollettava säännöllisesti. Katto on merkittävä osa rakennusta, joten suosittelen tekemään huollot säännöllisesti sekä kirjaamaan ylös huomiot ja tehdyt toimenpiteet. Tarvittaessa kohteesta kannattaa ottaa myös valokuvia. Mikäli ongelmia ilmenee, on helpompi lähteä selvittämään tilannetta, kun huolto- ja tarkastustoimet on huolellisesti dokumentoitu.

Kattoliitto huolissaan katolle tehtävien laiteasennusten tuomista ongelmista

Kattoliitto kehottaa huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen erityisesti katoille tehtävien jälkiasennusten suhteen, kuten aurinkopaneelit tai muut laitteet. Myös sähköturvallisuus tulee huomioida.

Nuikan mukaan katoille rakennetaan edelleen haitallisia ratkaisuja, joiden telinejärjestelmät eivät ole aina kokonaisuuden kannalta järkeviä.

– Vuosien päästä näissä voi ilmetä isoja ongelmia. Mm. aurinkovoimaloiden etukäteissuunnitteluun pitäisi panostaa huomattavasti enemmän. Kattoliiton teknisessä työryhmässä on käsitelty asiaa ja Toimivat Katot -julkaisuun lisätään ohjeistusta tähänkin liittyen, Nuikka mainitsee.

Katoille asennuksen yhteydessä tehtävät läpiviennit, joita ei pystytä varmuudella tiivistämään pitkäksi ajaksi, ovat vuotoriskejä. Katon on oltava jälkiasennuksen jälkeen edelleen vesitiivis. Lisäksi loivilla katoilla telinejärjestelmät eivät saa estää veden virtaamista kattokaivoille. Laiteasennukset eivät saa estää mitään katon huoltotoimia.

Laitteiden kiinnitys ei saa myöskään aiheuttaa liiallista pistekuormaa katolle.

– Voimalan on sovelluttava katteelle ja katon on kestettävä sen paino. Asennuksissa pitää käyttää sellaisia ratkaisuja, joissa aurinkovoimalan kiinnitystavat estävät voimalan painumisen kattorakenteeseen. Kuitenkin niiden on pysyttävä kiinni telinejärjestelmissään myös kovalla myrskytuulella. Painavien rakennelmien ja laitteiden kiinnitys katoille ei siis ole ihan yksinkertainen asia. Laitteiden myyjät tuntevat omat tuotteensa, mutta erilaisia kattorakenteita he eivät välttämättä tunne, Nuikka korostaa.

Katon kunto varmistettava ennen jälkiasennuksia

– Kattoliiton jäsenyritykset antavat työlleen pitkiä takuita, jopa 10 vuotta. Olemme tehneet luonnoksen takuusitoumuksesta urakoitsijajäsenillemme, jotta he huomioisivat takuuasiat mahdollisimman selkeästi. Takuuehdoissa on mm. todettu, että jos ulkopuolisen rakenteen lisääminen vahingoittaa kattoa tai mikäli katon huolto ei onnistu, takuu voi raueta, Nuikka mainitsee ja jatkaa:

– Vanhemman katon ollessa kyseessä pitää arvioida mitä katto kestää vai onko syytä korjata katto ennen jälkiasennuksia. Joissakin tapauksia on toimittu juuri päinvastoin, Sanna Nuikka toteaa.

Toimivat Katot -julkaisua kehitetään jatkuvasti ja se on vapaasti kaikkien saatavilla www.kattoliitto.fi -sivustolla. Toimivat katot 2024 ilmestyy kesään mennessä.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia