Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen: "Kuopion Vesi Oy on laatinut pitkän tähtäimen investointiohjelman, jonka avulla yhtiö pystyy saneeraamaan vesihuoltoverkostojaan suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti"

Kuvalähde Wikimedia Commons, kuvaaja Kallerna
Kuvalähde Wikimedia Commons, kuvaaja Kallerna
18.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Kuopion Vesi Oy huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta ympäristön kannalta kestävällä tavalla mahdollistaen alueen kasvua ja kehitystä. Vastuullinen, hyvinvointia luova ja eteenpäin katsova ovat arvoja, joihin kaikki yhtiön toiminta perustuu.

Vesihuoltolaitosten omaisuudesta noin 80 prosenttia on maan alla vesihuoltoverkostoissa. Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen kertoo, että Kuopion Vesi Oy on laatinut pitkän tähtäimen investointiohjelman, jonka avulla yhtiö pystyy saneeraamaan vesihuoltoverkostojaan suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti.

Myös yhtiön talousveden- ja jätevedenkäsittelylaitosten omaisuudenhallinta on erittäin tärkeää. Näitäkin kunnossapidetään ja saneerataan suunnitelmallisesti.

- Kuopion Veden vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaa on tehostettu järjestelmällisesti viime vuosina. Keskeistä on tietojen järjestelmällinen ja laaja kerääminen sekä tehtyjen toimenpiteiden systemaattinen dokumentointi. Järjestelmien avulla vesihuoltoverkostoa voidaan kunnossapitää, saneerata ja rakentaa suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Näin vältetään esimerkiksi kustannusten hallitsematon kasvu, Laamanen toteaa.

Kuopion Vesi investoi vuosittain 10-12 milj. euroa. Vuonna 2023 verkosto- ja laitossaneerauksien osuus kokonaisinvestoinneista oli 57 %.

Tiedottaminen on tärkeää häiriötilanteissa

Laamanen sanoo, että Kuopion Vesi pyrkii tiedottamaan ennalta tiedossa olevista häiriöistä ajoissa ja ennalta arvaamattomista häiriöistäkin mahdollisimman nopeasti.

- Tiedotamme ennalta tiedossa olevista häiriöistä, kuten verkoston kunnossapitoon tai verkostotöihin liittyvistä mahdollisista vedenlaatuhäiriöistä tai vedenjakelukatkoksista kaikkia häiriön piirissä olevia kiinteistöjä.

- Ennalta arvaamattomista häiriöistä tiedotamme verkkosivuillamme ja Facebookissa sekä tekstiviestillä häiriöviestipalveluumme rekisteröityneille. Teemme lisäksi yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa tiedonkulun turvaamiseksi. Näin pyrimme siihen, että tiedottamisemme tavoittaa asiakaskuntamme samanaikaisesti mahdollisimman laajasti. Päivystysnumeromme palvelevat lisäksi ympäri vuorokauden, Laamanen mainitsee.

Toimiva seudullinen vesihuoltoyhteistyö

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan omistama seudullinen vesiyhtiö Kuopion Vesi Oy perustettiin vuonna 2019. Tässä yhtiössä toteutuu hyvin seudullinen vesihuoltoyhteistyö. Kuopion ja Siilinjärven alueella on lisäksi lukuisia muita vesihuoltolaitoksia, vesiosuuskuntia, joista suurimmalle osalle Kuopion Vesi Oy toimittaa talousveden ja vastaanottaa jäteveden puhdistettavaksi yhtiön jätevedenpuhdistamoille.

Kirsi Laamanen kertoo, että Kuopion Veden varayhteyksiä on rakennettu kuntien kesken niin, että toimintavarmuus esimerkiksi poikkeustilanteissa paranisi.

- Kuopion Vesi tekee yhteistyötä myös naapurikuntien kanssa vedensaannin ja -jakelun varmistamiseksi. Varavesiyhteyksiä on sekä Kuopion Vesi Oy:n eri alueiden välillä sekä myös muiden kuntien välillä.

www.kuopionvesi.fi


Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltotoiminnasta omilla toiminta-alueillaan vastaa Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan omistama yhtiö, Kuopion Vesi Oy.

Kuopion Veden toiminta kattaa vedentuotannon ja -jakelun lisäksi myös jätevesien viemäröinnin ja puhdistamisen. Laitoksen palveluksessa työskentelee yli 90 työntekijää ja liikevaihto on noin 32 miljoonaa euroa. Kuopion Vedellä on ylläpidettävänään 15 vedenottamoa, seitsemän jätevedenpuhdistamoa sekä 2000 kilometriä vesihuoltoverkostoja. Kaikkiaan asukkaita verkostojen piirissä on noin 120 000.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä