LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Pestaa nuori tai palkkaa kokenut – työntekijä löytyy räätälöiden!

Digipalvelut
24.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Viimeisten puolentoista vuoden aikana olemme poteneet suurtyöttömyyttä, ja nyt on käsillä työvoimapula monilla aloilla. Nuorten vastavalmistuneidenkin työttömien määrä on kasvanut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Kohtaanto-ongelma on todellisuutta; työnhakijoita on tarjolla ja samalla avoimia työpaikkoja on tarjolla ennätysmäärä.

Nuoret työelämään ja yrittämään

Korona-aika on hidastanut nuorten osaajien valmistumista ja työllistymistä. Nuorissa on tulevaisuus, ja on tärkeää, että nuori pääsee työelämään opettelemaan työelämän pelisääntöjä ja tekemään työtä. Nuorilla on paljon vahvuuksia ja tuoretta osaamista, joka pitää saada käyttöön. Nuoret tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta urapolkunsa alussa. Työllisyyspalvelut auttavat nuoria ja myös työnantajia rekrytointitilanteessa. Autamme kohtaannossa ja tuemme työnantajia myös taloudellisesti nuoren palkkaamisessa. Nuorten työllistämisen apuna on käytettävissä kesätyöseteli, kesäyrittäjäseteli ja rekrylisä. Nuorten työllistämiseen on tarjolla myös valtion palkkatukea. Lisätietoa ja apua hakemiseen saa Turun kaupungin työllisyyspalvelujen Työpisteestä.

Kokeneille mahdollisuus

Työttömyyden kestot ovat korona-aikana monen työnhakijan kohdalla pidentyneet. Aukko cv:ssä saa aikaan monia kysymyksiä. Miten työsuhteiden välissä oleva aika on käytetty? Silti kannustan haastattelemaan ja tutustumaan kokeneisiin viisikymppisiin ja muihinkin konkareihin; heillä on osaamista ja voi olla paljon annettavaa. Kokenut työntekijä saattaa tuoda työyhteisöön kypsyyttä ja ymmärtäväistä asennetta nuorempia työntekijöitä kohtaan. Pitempään työttömänä olleiden henkilöiden palkkaamiseen on mahdollista saada palkkatukea.

Osaamisen räätälöintiä koulutuksen avulla

Työelämän muutokset ovat nopeita ja tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja uusien työhön liittyvien tietojen ja taitojen parantamista. Tähän, ja myös työttömän palkkaamiseen ja perehdyttämiseen, oppisopimuskoulutus tarjoaa hyvän keinon: oppiminen työssä ja työn ohessa. Työpiste auttaa myös koulutussuunnitelmien alkuun saattamisessa.

Työllisyyden palvelurakenne uudistuu

Maaliskuussa alkaneet työllisyyden edistämisen kuntakokeilut viitoittavat tietä rakenteellisille uudistuksille, jotka vaikuttavat työhakuun ja työvoiman tarjontaankin. Vuonna 2022, Vapun jälkeen aletaan toteuttaa työllisyyspalvelumallia, joka on työnhakijalle saman tyyppinen kuin muissa Pohjoismaissa. Seuraava vaihe palvelurakenneuudistuksessa on työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen kuntien vastuulle vuonna 2024. Muutoksen aikana haluamme edistää sekä työhakijoiden että työnantajien asiakaskokemusta. Kehitämme omaa toimintaamme, palveluprosessejamme. Mikäli haluat osallistua ja vaikuttaa tulevaisuuden työllisyyspalvelujen, myös yrityspalveluiden kehitystyöhön, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelujen Työpisteeseen.

Artikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2021.