Pyydä tarjous

Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjaus- ja laajennushanke pääsee vauhtiin

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
28.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote toimii rakennuttajana Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjaus- ja laajennushankkeessa. Hankkeen urakoitsijat on nyt valittu.

E-siiven peruskorjauksessa uudistetaan mm. leikkaussalit, röntgen ja synnytyssalit. Tilat tulevat olemaan kiinteässä yhteydessä keväällä 2020 valmistuneeseen päivystysrakennukseen. Yhdessä nämä rakennusosat muodostavat ns. ”kuuman sairaalan”, jossa toimivat ympäri vuorokauden päivystys, synnytyssalit, tehohoito- ja valvonta, leikkaustoiminta sekä kuvantamistutkimukset. Tilat on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen laajan päivystyksen sairaalan tarpeita. Lisäksi sairaalan logistiikka-alueen tilat uudistetaan kokonaan.

Talotekniikka uusiksi, toiminnallisuus nykypäivään

Siun soten projektijohtaja Jari Kuokkanen kertoo, että rakentaminen tapahtuu vaiheittain sairaalan toiminnan jatkuessa keskeytyksettä.

– Nyt meneillään oleva pihatyö- ja valmisteluvaihe päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen alkava ensimmäinen vaihe päättyy kesällä 2024, ja toisen vaiheen jälkeen hanke on valmis keväällä 2026.

– Itse asiassa hankkeen tarvesuunnittelu on alkanut jo vuonna 2014. Näin ollen hankkeen koko aikajänne on 12 vuotta, Kuokkanen mainitsee.

– Hankkeen kokonaiskustannus on n. 72 miljoonaa euroa. Pyrimme pääsääntöisesti sitomaan isoimmat urakat indeksiin, mutta siitä huolimatta tämä poikkeuksellinen aika luo kustannuksiin painetta.

Keskussairaalan E-siipi on otettu käyttöön vuonna 1990. Se sijaitsee sairaalan päärakennuksen (A-talo) läheisyydessä. Jari Kuokkasen mukaan E-siiven korjaus- ja uudistamistarve on kasvanut suureksi.

– Leikkaussalien ja koko E-siiven talotekniikka on jo elinkaarensa päässä. Laitteet ovat iäkkäitä, varaosien saanti alkaa olla hankalaa. Lisäksi 1980-luvulla suunniteltujen tilojen toiminnallisuutta on tarpeen parantaa.

Leikkaussalit toimivat rakentamisen aikana

Hankkeen aikana leikkaussaleja on koko ajan käytössä. Muut toiminnot, kuten synnytysosasto ja kirurgian poliklinikka, sen sijaan siirtyvät väliaikaisiin väistötiloihin.

– Kaikki sairaalarakentaminen on vaativaa, mutta tätä E-siiven peruskorjaushanketta voidaan pitää vaativimpana, mitä meillä viimeisimpien 20 vuoden aikana on ollut. Leikkaussalit sijaitsevat E-siiven keskellä, niiden toimintoja emme voi siirtää väistötiloihin, Kuokkanen kuvailee.

– Talotekniikan toiminta ja leikkaussalien puhtaus on taattava koko ajan. Ilmanvaihdon, lämmityksen ja sähkön saamisen häiriöttömyys varmistetaan. Leikkaussalien suojaamiseen ja rakennusalueiden eristämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi käyttöön otetaan erityinen kuuma linja, jota kautta sairaalan henkilöstö tavoittaa tarvittaessa urakointipuolen johdon välittömästi, jos esimerkiksi leikkauksen ajaksi täytyy keskeyttää melu, tärinää tai muuta vaaraa aiheuttava rakentaminen.

Kuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Kokeneet ja ammattitaitoiset tekijät

E-siiven peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy. Talotekniikan pääsuunnittelun tekee Granlund Joensuu Oy. Pääurakoitsija on Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

– Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n arkkitehti Markus Kuusela on kokenut sairaalahankkeiden suunnittelija, kertoo Jari Kuokkanen.

– Granlundilla on vahvaa sairaalaympäristöissä tarvittavien taloteknisten ratkaisujen osaamista ja kokemusta.

– Pääurakoitsija K. Tervo Oy vastasi myös J2-laajennuksesta sekä A- ja I-siipien peruskorjauksesta. Yhtiö urakoi myös juuri valmistuneen yhteislaboratorion uudisrakennuksen.

Käyttäjälähtöistä suunnittelua

E-siiven uudistamisessa vahvistuvat tilojen käytön sujuvuus ja tehokkuus. Korjausrakentamisessa suunnittelun pohjana täytyy käyttää olemassa olevaa rakennusta. Jari Kuokkasen mukaan tilojen käyttäjät ovat suunnitelleet omien prosessiensa kulkua, ja arkkitehti ja suunnitteluryhmä ovat huomioineet käyttäjien antaman näkökulman.

– Kun lyödään viisaat päät yhteen, syntyy aina uusia ideoita, joista parhaat voidaan ottaa toteutukseen. Olemme hyödyntäneet suunnittelussa tietomallintamista, se auttaa hahmottamaan tilojen käyttömahdollisuuksia.

Keskussairaalan uudistettu pääsisäänkäynti avautui kesäkuussa 2022. Kuvat: Antti PItkäjärvi / Siun sote

Paras lopputulos syntyy yhdessä

Jari Kuokkanen korostaa, että sairaalan rakentamishankkeiden onnistumisen takana ovat monet tahot ja osatekijät: käyttäjät, suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttaja.

– Kaikkien osapuolten yhteistyötä ja näkemystä tarvitaan ja arvostetaan. Me rakennuttajana koordinoimme kokonaisuutta. Pyrimme siihen, että keskusteluyhteydet toimivat, tilannekuva on yhteinen ja kaikki soutavat samaan suuntaan.

– Esimerkiksi urakoitsijan viikoittainen tiedote auttaa hankkeen osapuolia ennakoimaan ja suunnittelemaan omia toimiaan arjen tasolla. Tällaisissa projekteissa on tärkeää osata elää edellä sen suhteen, mitä tuleman pitää.

Opastukseen panostetaan

Jari Kuokkanen toteaa, että tällainen hanke on opastuksen näkökulmasta iso haaste.

– Me ihmiset olemme erilaisia, jokainen tulkitsee näkemänsä omalla tavallaan. Oudossa ympäristössä kaikkea ei tule havainneeksi, eikä sairaalaan tuleva henkilö välttämättä ole terveydentilansa vuoksi valppaimmillaan huomaamaan opasteita.

– Mutta sitten kun kaikki on valmista, liikkumisen linjat ovat selkeät ja helposti opastettavat.

Rakentaminen ei lopu

Isossa sairaalakompleksissa rakentaminen on jatkuvaa. Parhaillaan käynnissä olevan E-siiven peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen seuraavaksi on Jari Kuokkasen mukaan vuorossa A-torni, jonka kerrokset 8–11 odottavat peruskorjausta.

– Järjestämisvastuun virallinen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tuo kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja rakennuttamiseen koko maakunnan kattavan ulottuvuuden. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueen sote-kiinteistöt ovat Siun sotella vuokralla, paitsi Keskussairaalan ja Honkalammen kiinteistöt, jotka ovat Siun soten suorassa omistuksessa. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi kokonaisuus rahoitusjärjestelyineen muodostuu.

www.siunsote.fi

Pohjois-Karjalan keskussairaalan uudistaminen vuodesta 2017 alkaen

J2-laajennus 2017–2020

 • Yhteispäivystys, teho-osasto ja -valvonta, heräämö, lastenkeskus, vatsakeskus
 • Käyttöönotto helmikuussa 2020
 • Kokonaispinta-ala 19 140 brm²
 • Kokonaiskustannukset n. 48 milj. €
 • Laajennuksen pää-, arkkitehti-, kiintokaluste- ja sisustussuunnittelijana Raami Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelija Rami Kolehmainen ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto K. Tervo Oy

A- ja I-siipien peruskorjaus

 • Sairaalan pääsisäänkäynti ja aulatilat, kahvio, sydänkeskus, kliininen neurofysiologia, hemodialyysiosasto, näytteenottokeskus
 • Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2020, käyttöönotto 17.6.2022
 • Kokonaispinta-ala 5 635 brm²
 • Kokonaiskustannus n. 12 milj. €
 • Laajennuksen pääarkkitehtina Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n Markus Kuusela ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

E-siiven peruskorjaus

 • Röntgen, leikkaussalit ja kirurgian poliklinikka, synnytyssalit, naistentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka ja vuodeosastot, logistiikka-alue
 • Työt alkoivat lokakuussa 2020. Valmistumisaika vuoteen 2026 mennessä.
 • Kokonaispinta-ala 24 000 brm²
 • Kokonaiskustannus n. 72 milj. €
 • Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja pääurakoitsija on Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

Laboratoriotilojen uudisrakennus

 • Kemian ja mikrobiologian laboratoriot keskussairaalan entisen ravintokeskuksen tilalle
 • Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2021. Valmistumisaika elokuussa 2022.
 • Kokonaispinta-ala 1 515 brm²
 • Kokonaiskustannus n. 6 milj. €
 • Hankeen pääarkkitehtinä Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:n Jyrki Jääskeläinen ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto K. Tervo Oy.