Pyydä tarjous

Caverion hakee Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven sähköurakkaan projektipäällikköä

Digipalvelut
22.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen ja laajennuksen sähköurakoinnista vastaa Caverion Suomi.

– Sopimus allekirjoitettiin äskettäin, joten työ on osaltamme vasta alussa. Tämän vuoden aikana Caverionin huoltopalveluiden paikalliset ammattilaiset tekevät urakkaa valmistelevia töitä, ja ensi vuoden alusta pääsemme kunnolla liikkeelle, kertoo Caverionin Itä-Suomen projektien aluepäällikkö Juho Mustonen.

– Olemme aloittaneet kenttäorganisaation muodostamisen. Haemme parhaillaan sähköprojektia vetävää päällikköä sekä avustavaa projektipäällikköä. Hakuaikaa on lokakuun puoliväliin saakka. Odotamme mielenkiinnolla, millaisia hakijoita saamme. Kannattaa laittaa hakemuksia tulemaan, Juho Mustonen rohkaisee.

– Projektinvetäjän lisäksi Joensuuhun haetaan töihin myös sähköasentajia. Keskussairaalan E-siiven yli kolmen ja puolen vuoden projektissa riittää työsarkaa. Ensimmäinen vaihe valmistuu 2024 ja toinen vaihe 2026.

Caverion vastasi PKKS:n J2-laajennuksen ilmastointiurakasta. Kuva: Siun sote, kuvaaja Antti Pitkäjärvi.

Toimiva sairaalarakennus syntyy hyvällä yhteistyöllä

Siun sote on Caverionin Itä-Suomen projekteille tuttu kumppani. Muutamia vuosia sitten Caverion oli tekemässä keskussairaalan J2-laajennusta, jossa toimivat päivystys, teho-osasto ja -valvonta sekä heräämö, lastenkeskus ja vatsakeskus.

– Teimme J2-laajennuksen ilmastointiurakan, Juho Mustonen kertoo.

– Siun sote on erittäin ammattitaitoinen rakennuttaja. Yhteistyö sujuu Siun soten kanssa hyvin. Aito vuorovaikutus ja oikeiden asioiden esiin nostaminen onkin oleellista rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Sairaalaan hankitaan toimintavarmat laitteet

– Sairaalakohteessa korostuvat laite- ja materiaalivalinnat. Toimintavarmuus on äärettömän tärkeää, kun kyseessä ovat ihmishenget. Kaiken on toimittava, kun tilat otetaan käyttöön ja asiakkaat saapuvat, painottaa Mustonen.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven projektissa hankintatyö on pääsemässä käyntiin. Juho Mustonen mainitsee, että pitkäkestoisessa hankkeessa ei voida tilata kaikkea heti alussa. Erityistä osaamista tarvitaan nykyisessä maailmantilanteessa.

– Tällä hetkellä toimituksissa saattaa olla yli puolen vuoden viiveitä, joten ennakoinnin merkitys korostuu. Tiedämme, että tilanne on tällainen, joten osaamme varautua siihen.

J2-laajennuksessa toimii mm. päivystys. Kuva: Siun sote, kuvaaja Antti Pitkäjärvi.

Caverion on energiatehokkuushankkeiden osaaja

Joensuun huollon aluepäällikkö Harri Sarkkinen kertoo, että Caverion toteuttaa energiatehokkuushankkeita asiakkailleen vankalla kokemukselle ja osaamisella.

– Meillä on osaaminen kaikkiin tekniikan aloihin, joten pystymme toteuttamaan vaativatkin hankkeet omilla resursseillamme.

– Joensuun toimipisteessä tarjoamme tällä hetkellä huollon ja kunnossapidon palvelut. Automaatio-osaaminen on täällä hyvin vahvaa.

Talotekniikan taitajat

Caverionin Itä-Suomen projektien toiminta-alue käsittää Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.

– Teemme talotekniikkaurakointia hyvin monipuolisesti. Sairaalarakentaminen on meillä vahvana syömähampaana, lisäksi teemme toimisto- ja liiketilarakentamista sekä koulujen rakentamista. Jonkin verran urakoimme myös teollisuuden tiloja. Toteutamme sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteita, Juho Mustonen kertoo ja korostaa, että Caverion toimii korkealla laatutasolla työturvallisuus huomioiden.

– Meillä on sertifikaatit kunnossa. Hyödynnämme suunnittelussa modernia teknologiaa, kuten 3D- mallinnuksia. Käytämme kattavaa dokumentinhallintajärjestelmää. Esimerkiksi itselle luovutuksissa dokumentit ovat kentältä suoraan saatavissa mobiililaitteiden kautta.

KVR-rakentamista ja erillisurakoita

Caverion Suomi tekee sekä kokonaisvastuurakentamista että erillisiä urakoita. Kansainvälisen konsernin koko osaaminen on paikallistasolla asiakkaiden käytettävissä. Juho Mustosen mukaan Caverion pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan esimerkiksi kokonaisen sairaalan talotekniikan.

– Näin on tehtykin. Vastasimme Pohjola Sairaalan suunnittelusta ja toteutuksesta Kuopiossa, ja vastaava hanke on Caverion Suomella oli myös Oulussa ja Turussa. Nykyisin Pohjola Sairaalat ovat Pihlajalinnan sairaaloita.

– Sairaalahankkeissa pyrimme kuulemaan sairaalan omia valvojia ja rakennuksen loppukäyttäjiä sen suhteen, millaisia tarpeita heillä on ja millaisia ratkaisuja he haluavat. Tiivis yhteistyö rakennuttajan, valvojan ja rakennuksen käyttäjien kesken mahdollistaa kaikkien osapuolten näkökulmien huomioimisen.

– Allianssihankkeissa kuvio on vielä selkeämpi, kun lähtökohtaisesti yhdessä tilaajan ja käyttäjien edustajien kanssa katsotaan, mitkä olisivat hyviä tuotteita, mikä olisi kustannusvaikutus ja tehdään valinta yhteistuumin, Mustonen kuvailee.

www.caverion.fi
Instagram
LinkedIn
YouTube
Facebook
Twitter
TikTok


Caverion tarjoaa ratkaisut kiinteistöjen parempaan elämään

Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Asiakkaat voivat luottaa Caverionin osaamiseen rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin.

Caverion palvelee asiakkaita 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, yli 14 000 ammattilaisen voimin. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 2,1 miljardia euroa.