Rakennuksen asumisterveys selville Creotekin osaamisella

Facebook
18.02.2022 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Creotek Oy:n Asiantuntijapalvelut tarjoaa rakennusalan kartoitus-, tutkimus-, mittaus- ja konsulttipalveluita laajalla skaalalla. Osana Creotekin asiantuntijapalveluita toimii asumisterveysyksikkö, joka on erikoistunut rakennusterveys- ja sisäilma-asioihin.

– Teemme kattavia kuntotutkimuksia, sisäilmaongelmaselvityksiä ja muita rakennus- ja asumisterveyden asiantuntijatöitä, esittelee rakennusterveysasiantuntija (RTA) Mika Ruotsalainen.

Rakennusten lääkärit

Creotekin asiantuntijapalveluiden asiakkaina on yksityisiä kuluttajia, taloyhtiöitä ja yrityksiä, sekä riitatapauksiin liittyen myös lakiasiaintoimistoja, jotka tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan puolueettoman lausunnon.

Kun asumisterveysyksikköön otetaan yhteyttä, on usein syynä jokin ongelma, jonka ratkaisua asiakas kaipaa.

– Kuten lääkäri potilaalle, mekin teemme ensin kiinteistölle perusarvioinnin ja sen jälkeen ryhdymme tutkimaan tarkemmin. Paljon on sellaisia tilanteita, joissa asuntokaupan jälkeen ilmennyt epäkohta vaatii ulkopuolisen asiantuntijan tulkintaa. Toinen tyypillinen tilanne on, että talossa ollaan ryhtymässä remonttiin ja halutaan saada kokonaisnäkemys korjausta vaativista kohteista, Mika Ruotsalainen kuvailee.

Tutkimussuunnitelmasta selostukseen

Creotekin asiantuntija tekee kohteesta ensin esiselvityksen haastattelemalla asiakasta, käymällä paikan päällä ja tutustumalla asiakirjoihin. Saatujen tietojen pohjalta laaditaan tutkimussuunnitelma, jossa arvioidaan, mitä on järkevää tutkia, jotta ongelma saadaan selvitettyä.

– Suunnitelmassa esitetään asiakkaalle työn laajuus ja kustannusarvio. Tutkimussuunnitelmassa myös priorisoidaan tutkittavat asiat, akuuteimmat laitetaan etusijalle, Ruotsalainen mainitsee.

Seuraavaksi tehdään tutkimukset näytteenottoineen siinä laajuudessa kuin asiakkaan kanssa on tarpeelliseksi todettu. Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimusselostus, joka sisältää todetut tulokset, korjaustarpeiden arvioinnit sekä toimenpidesuositukset ja suuntaviivat korjaussuunnittelijalle.

– Korjausvaiheessa voimme olla mukana kilpailutuksessa asiantuntijana ja rakennuttajan konsulttina sekä urakan valvojan roolissa.

Kartoitukset, mittaukset ja apu viranomaisille

Asumisterveyden tutkimusten ohella Creotek tekee vahinkokartoituksia, jos esim. putki tai katto vuotaa. Vesivahinkojen korjausvaiheeseen on käytettävissä kuivauskalustoa.

– Teemme myös pinnoitettavuusmittauksia ja betonin suhteellisen kosteuden mittauksia uudis- ja korjausrakentamisessa. Taloyhtiöille ja kuluttaja-asiakkaille teemme mm. asbesti- ja haitta-ainekartoituksia sekä kosteuskartoituksia ja -mittauksia. Tällä saralla riittää myös valvontatöitä ja suunnittelua, listaa rakennusinsinööri (AMK) Panu Karikumpu.

– Palveluitamme tarvitaan myös viranomais- ja asiakirjatasolla, jos on esim. tehty laajennuksia tai korjauksia ilman rakennuslupaa. Tällaisia tapauksia selvitämme rakennusvalvonnan kanssa, jotta ne saadaan luvitettua viranomaismääräyksiä vastaaviksi.

Kokonaisvaltaisuus on tärkeää

Rakennusten ja rakenteiden ongelmat ovat usein monisyisiä ja limittyvät toisiinsa, jolloin palveluntarjoajan laaja asiantuntemus on etu. Rakennusinsinööri (AMK) Vesa Malm toteaa, että prosessista voi tulla mittava kokonaisuus alkaen asiakkaan yhteydenotosta korjaustöiden maaliin saattamiseen.

– Olemme mielellämme mukana alusta loppuun saakka, jos asiakas näin toivoo. Kerromme asiakkaalle jo alkuvaiheessa, miten prosessi etenee. Jos ongelma halutaan saada kunnolla selvitettyä, tehtävää on paljon.

– Satsaaminen tutkimukseen kannattaa, sillä perinpohjainen työ palvelee loppujen lopuksi asiakkaan etuja parhaiten. Korjaussuunnittelija saa tutkimusselostuksesta kaikki tarvitsemansa tiedot, eikä uusia tutkimuksia siinä vaiheessa enää tarvita.

Myös Panu Karikumpu korostaa kokonaisvaltaisuuden merkitystä.

– Ei ole kestävä ratkaisu, jos huomiota kiinnitetään vain yhteen asiaan, joka korjataan. Usein paljastuu myöhemmin, että muutakin olisi ollut tarpeen korjata.

Taloyhtiöille suunnitelmallisuutta

Creotekin asiantuntijat Karikumpu, Ruotsalainen ja Malm kertovat, että nykyisin asiakkailla on enemmän ymmärrystä asuntojen kunnonmäärityksestä ja sisäilma-asioista kuin takavuosina, vaikka virheellistäkin tietoa mediassa ja nettimaailmassa on tarjolla.

– Taloyhtiöissä isännöitsijät ja hallituksen jäsenet ovat asioista hyvin perillä, osaavat kysyä oikeita kysymyksiä ja uskaltavat hankkia palveluita asiantuntijoilta, Karikumpu sanoo.

– Kiinteistön ylläpidon ja huollon pitäisi olla säännöllistä. Ikävä kyllä monesti vuodet ja vuosikymmenet vierivät, ja korjausvelkaa kertyy. Suomessa on paljon rakennuskantaa, joka on käyttöikänsä loppusuoralla päässyt huonoon kuntoon. Huoltotoimia ja elinkaarikorjauksia on jäänyt tekemättä, tai niitä on tehty väärällä tavalla tai väärissä paikoissa. Pahimmassa skenaariossa rakennus on voinut päästä jo purkukuntoiseksi, kertoo Ruotsalainen.

– Taloyhtiöissä olisi hyvä tehdä kuntotutkimuksia ja rakenneteknisiä arvioita, kun rakennukset ikääntyvät. Niiden perusteella taloyhtiö voi laittaa huolto- ja korjaustarpeitaan kiireellisyysjärjestykseen, muistuttaa puolestaan Malm.

Kuntotarkastus ei ole tutkimus

Asuntokauppoihin liittyvät kuntotarkastukset ja selvitystyöt ovat kysyttyjä. Mika Ruotsalaisen mukaan kuntotarkastus ei välttämättä riitä.

– Minun mielestäni – ja tämä on kollegoiden kanta laajemminkin – kuntotarkastuksen konsepti on vanhentunut. Kuntotarkastus on eri asia kuin tutkimus, sillä tarkastus ei anna tutkittua tietoa rakennuksen tilasta. Kuntotarkastus on hyvin tehtynä oivallinen apuväline, mutta asuntokauppatilanteessa varsinkin vanhemmissa taloissa kannattaisi tehdä kattava tutkimus. Kyse on kuitenkin elämän tärkeimmästä kaupasta.

ARA tukee

– On hyvä muistaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta voi hakea avustusta kosteus- ja sisäilmateknisiin kuntotutkimuksiin ja korjausten suunnitteluun. Avustus voi olla jopa 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta voivat saada sekä kuluttajat että taloyhtiöt, huomauttaa Mika Ruotsalainen.

Lisätietoja ARA:n avustuksista on osoitteessa ara.fi. Esittelynauhoite avustuksesta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun on kuultavissa numerossa 029 525 0928.

Tietotaito ajan tasalla

Creotekin asiantuntijoilla on alalta pitkä työkokemus ja vankka osaaminen. Korkean pohjakoulutuksen lisäksi he ovat monipuolisesti pätevöityneet ja kouluttautuvat jatkuvasti pitääkseen tietämyksensä ajan tasalla. Osa asiantuntijan työtä on muuttuvien säädösten ja ohjeistusten jatkuva seuraaminen.

– Kenttätyöt kehittävät tietotaitoa. Osaamisen ja kokemuksen turvin uskallamme kyllä sanoa asiat rehellisesti niin kuin ne ovat, toteaa Mika Ruotsalainen.

– Olemme nimenomaan kiinteistöalan puolueeton asiantuntijataho, jonka puoleen voi kääntyä mitä erilaisimmissa tilanteissa, Panu Karikumpu painottaa.

Ruotsalainen ja Karikumpu kertovat, että kiinteistöalan asiantuntijat ovat verkostoituneet keskenään hyvin. – Pystymme tarjoamaan asiakkaalle ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan. Aina löytyy luotettava asiantuntija.

Creotek kehittää toimintaansa

Creotekillä on toimipisteet Vantaalla ja Kuopiossa. Yrityksen toiminta-aluetta on koko Suomi. Panu Karikummun mukaan Creotek pyrkii hallittuun laajentumiseen.

– Kun henkilöstömäärä ja osaamisalueet vahvistuvat, pystymme palvelemaan entistäkin kokonaisvaltaisemmin. Hiomme jatkuvasti omia prosessejamme vastaamaan asiakkaidemme monisyisiin tarpeisiin. Haluamme, että ihmiset pystyvät asumaan ja käyttämään kiinteistöjä terveesti ja turvallisesti.

Mika Ruotsalainen ja Vesa Malm työn ääressä.

creotek.fi/asiantuntijapalvelut/
facebook.com/creotekasiantuntija

Creotek Kuopio
Ajajantie 3

Panu Karikumpu
050 400 6224
[email protected]

Mika Ruotsalainen
050 371 2391
[email protected]

Asiakkaat arvostavat Creotekin ammattitaitoa ja puolueettomuutta

Maarit Kallio kertoo olevansa hyvin tyytyväinen Creotekin asumisterveysyksikön asiantuntijapalveluun.

– Uudeltamaalta ostamassamme talossa ilmeni ongelmia ja hankimme Creotekilta apua. Creotekin tekemä tutkimus oli erittäin hyödyllinen, sillä sen perusteella saimme tietää, mikä talon oikea kunto on. Asuntokauppaa koskeneessa riitatilanteessa pääsimme myyjien kanssa sovinnolliseen kaupan purkuun.

– Tilanne oli minulle erittäin stressaava, mutta Creotekin asiantuntijoilla Mika Ruotsalaisella ja Vesa Malmilla oli ymmärrystä paitsi taloista myös ihmisistä. Pelissä oli paljon ja kysyttävää riitti, mutta Mika ja Vesa hoitivat tilanteen kärsivällisesti ja inhimillisellä otteella kuitenkaan puolueettomuudestaan tinkimättä.

Myös Atte Hokkanen pitää Creotekin asumisterveysyksikön palvelua tasokkaana ja asuntokauppariidassa ratkaisevan tärkeänä.

– Olimme ostaneet Pohjois-Savosta ilmoituksen mukaan täysin peruskorjatun rintamamiestalon, jossa havaittiin kuitenkin homevaurioita. Tutkimusta tekemään järjestyi lopulta Creotekin Mika Ruotsalainen. Tutkimuksessa kartoitettiin koko talo alapohjasta kattoon, rakenteet käytiin läpi ja otettiin mikrobi- ja haitta-ainenäytteitä.

– Voidaan sanoa, että tutkimus oli täysin välttämätön. Asuntokauppariita on meneillään, ja meidän kannaltamme on oleellista, että saimme asiantuntijan tekemän puolueettoman tutkimuksen, joka paljasti talon todellisen kunnon.

– Vaikka Mika Ruotsalainen on kokenut huippuammattilainen, huomasin, että hänellä on jatkuva halu oppia uutta ja hyödyntää esim. meidän tapauksestamme saamaansa tietämystä muissakin kohteissa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia