LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

SPR ensiapukoulutukset osana yrityksen työturvallisuutta

Digipalvelut
24.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Punainen Risti Ensiavun koulutussyksy käynnistyy vilkkaana päivitettyjen SPR ensiapukoulutusten myötä. Koko lähi- ja webinaarikoulutustarjontamme on laajentunut uusilla koulutussisällöillä ja toteutustavoilla. Ensiapukoulutus on tärkeä osa yrityksen työturvallisuutta, ja se toimii lisäksi tapaturmia ennaltaehkäisevänä herättäjänä, kun kurssilla käydään läpi eri tilanteita. Punainen Risti Ensiapu järjestää avoimien yleisökurssien lisäksi tilauskursseja yrityksille ja organisaatioille eri puolella Suomea. Kaikkien koulutustemme yhteisenä tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ensiapuvalmiutta.

Ensiapukurssit lähikoulutuksena

Lähikoulutuksessa osallistujat pääsevät kehittämään ensiaputaitojaan teorian ja käytännön harjoitteiden avulla. Lähikoulutukset voidaan toteuttaa joko työpaikan tarjoamissa tiloissa tai Punainen Risti Ensiavun omissa koulutustiloissa. Koulutuksissa on huomioitu alueelliset terveysturvallisuussuositukset, jotta koulutukseen osallistuminen on turvallista kaikille osanottajille.

Webinaari- ja verkkokoulutukset

Perinteisen lähikoulutuksen lisäksi ensiapukoulutuksen voi suorittaa myös webinaari-, verkko- tai yhdistelmäkoulutuksena. Nämä uudet suoritusmuodot tarjoavat joustavan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon ensiaputaitojen harjoitteluun työn ohella. Verkossa suoritettavat ensiapukoulutukset mahdollistavat koulutuksen suorittamisen mistä tahansa, missä on toimiva verkkoyhteys. Verkkokoulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia digitaalisia opetusmenetelmiä, kuten videoita, animaatioita ja pohdintatehtäviä.

SPR ensiavun koulutusohjelmat

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmiin kuuluvat SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) ja SPR Ensiapukurssi EA 2® (8 t). Kaikki kurssit ovat räätälöitävissä yritysten omien tarpeiden mukaan, ja näin ollen koulutusten suunnittelussa voidaan huomioida työpaikan mahdolliset erityistarpeet parhaan hyödyn saavuttamiseksi.

Ensiapukoulutusten lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu SPR Turvapassi® -koulutus, joka on työpaikoille suunnattu turvallisuuskoulutus. Koulutus sisältää hätäensiavun perusteet, sekä työ- ja paloturvallisuusosaamisen vahvistamisen. Koulutuksessa käydään läpi työpaikan riskitilanteita ja niihin varautumista, toimintaa erilaisissa uhkatilanteissa, sekä alkusammutustoimia. Turvapassin tarkoituksena on edistää niin yrityksen tai toimipisteen henkilöstön, kuin asiakkaiden turvallisuutta.

Sertifioidut koulutukset laadun varmistajana

Punaisen Ristin ensiapukurssit ovat henkilösertifioituja koulutuksia, joka tarkoittaa sitä, että koulutusten laadun arvioinnista vastaa kolmas osapuoli. Sertifioinnin avulla varmistetaan laadukkaat ja tasalaatuiset koulutukset ympäri Suomen. Koulutuksista myönnettävät pätevyystodistukset ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan. Ensiaputaitoja on hyvä kerrata säännöllisesti, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajantasalla.

Tutustu lisää

Tutustu SPR ensiapukoulutusten eri suoritusvaihtoehtoihin osoitteessa ensiapukoulutus.fi ja pyydä tarjous ensiapukoulutuksesta omalle työpaikallesi.