LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Tehoa ja laatua tiemerkintöihin

Digipalvelut
07.10.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Cleanosol Oy on perinteikäs liikenteen tiennäyttäjä jo vuodesta 1948. Alan edelläkävijä luo näkyviä ja kestäviä tiemerkintöjä, jotka tekevät liikkumisesta, työnteosta ja elämisestä vaivatonta ja turvallista.Cleanosol on kehittänyt tiemerkintäosaamistaan jo reilun 70 vuoden ajan. Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa ELY-keskusten liikennevastuualueet sekä kunnat ja rakennusliikkeet ympäri Suomen. – Cleanosol Oy:n pääasiallisin liikevaihto tulee tällä hetkellä ELY-keskusten eri puolella Suomea tehdyistä töistä. Lisäksi toteutamme hyvinkin erilaisia kuviomerkintöjä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Olemme kuvioineet muun muassa leikkialueita, koulujen pihoja, pysäköintialueita ja jopa kokonaisia asuntokortteleita, työpäällikkö Juha Putkinen kertoo.Laadulla suuri merkitys tiemerkintöjen toimivuuteenTiemerkinnät ovat osa liikenteenohjausjärjestelmää. Niillä on merkittävä tehtävä liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja ajomukavuuden parantajana. Erityisesti pimeällä ja huonoissa keliolosuhteissa merkintöjen tehtävä korostuu. Tienkäyttäjien kannalta tiemerkintöjen tulee olla johdonmukaisia ja yhtenäisiä.– Teemme yhdessä tieviranomaisten ja liikennetutkijoiden kanssa tiemerkintöjä, jotka parantavat kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta, Putkinen kertoo.Cleanosol on nykyaikainen aikaansa seuraava yritys, jonka palvelut ja tuotteet vastaavat vaativiinkin haasteisiin. Yritys on saavuttanut myös arvostetun RALA-pätevyyden ja RALA-sertifikaatin.– Olemme asettaneet itsellemme kovat laatuvaatimukset. Tätä varten meillä on selkeät rutiinit, joilla varmistamme laadukkaan toiminnan kaikessa toiminnassamme. Tavoitteidemme saavuttamiseksi toteutamme laatupolitiikkaa, johon kuuluu erikoistuminen perinteisille osaamisalueillemme, henkilöstömme kouluttaminen, yhteistyön ja tiedonsiirron kehittäminen koko rakentamisen arvoketjussa, sekä ajanmukaisten ja tehokkaiden tuotantomenetelmien käyttäminen, Juha Putkinen luonnehtii.Uusin ajoneuvotekniikka lukee tiemerkintöjäCleanosolin tiemerkintämateriaalin toimittajan (GEVEKO) tehtaat valmistavat laadukkaita ja ympäristöystävällisiä tiemerkintämateriaaleja, jotka räätälöidään asiakkaan vaatimuksiin ja tarpeisiin. Kaikki merkintäviivat tehdään kuorma-autoalustaisilla automatikalla varustelluilla merkintäkoneilla. Putkinen kertoo, että Cleanosol sai heinäkuun alussa käyttöönsä uuden, neliakselisen kuorma-auton. Printterin, jolla pystytään tekemään koneellisesti tähän saakka perinteisesti käsityönä tehdyt pienmerkinnät, kuten suojatiet, nopeusrajoitukset, kulkualueet, nuolet ja muut erikoismerkit, jotka on tähän saakka tehty perinteisesti käsityönä.– Käytämme myös törmäysvaimentimilla varustettuja ajoneuvoja. Törmäysvaimennin parantaa turvallisuutta huomattavasti tietyökohteissa. Törmäysvaimenninta käytetään kohteissa, joissa liikennemäärät ja nopeudet ovat suuria, Putkinen selvittää.Liikennejärjestelyillä taataan työmaan sujuvuus ja turvallisuusYleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviävaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Kunnossapitoon kuuluvien toimenpiteiden sijoittuessa vilkkaasti liikennöidyille väylille, turvallisen työympäristön varmistaminen on ensisijaisen tärkeää niin työntekijöiden kuin ohikulkuliikenteen näkökulmasta. Juha Putkinen sanoo, että työmaiden turvallisuus perustuu ennakointiin, perehdyttämiseen ja ehdottomaan työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattamiseen. – Tiemerkitsijä tekee työtään erittäin vaarallisissa oloissa, joten yleiseltä liikenteeltä edellytetään tien päällä erityistä tarkkaavaisuutta ja malttia. Kun keltaiset valot alkavat vilkkua, on syytä keventää kaasupoljinta, Putkinen korostaa.– Liikennealueella tehtävä työ luokitellaan erityistä vaaraa sisältäviin töihin. Vaarallisissa töissä ja niitä johtamassa saa käyttää vain huolellisia ja päteviä henkilöitä. Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. Meidän tehtävänä on toteuttaa ohjeiden mukainen liikenteenohjaus sekä varmistaa työn turvallisuus ja työntekijän herkeämätön tarkkaavaisuus liikenteenohjauksesta huolimatta, Putkinen määritteleeTietoa ja valmiuksia työturvallisuuden kehittämiseenCleanosol tarjoaa myös koulutusta ja välineitä turvallisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.– Järjestämme mm. työturvallisuuskorttikoulutusta ja Tieturva 2 -koulutusta asiakkaan tilauksesta. Turvallisuus työkohteissa edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Haluamme auttaa asiakkaita tunnistamaan turvallisuuteen liittyviä osaamis- ja kehittämistarpeita sekä tukea heitä nykyistä toimivampien työturvallisuuskäytäntöjen kehittämisessä, Juha Putkinen kertoo.Artikkeli on julkaistu Helsingin Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.