Pyydä tarjous

MiCROTECin teknologialla laatua ja tuottavuutta sahoille

Digipalvelut
02.03.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

MiCROTEC on puun ominaisuuksien älykkään tunnistamisen teknologia- ja markkinajohtaja maailmassa. MiCROTEC auttaa asiakkaitaan optimoimaan puuraaka-aineen käyttöä tarjoamalla talouden ja ympäristön kannalta parhaat ratkaisut kestävään ja kannattavaan tuotantoon.

MiCROTEC Espoo kehittää, valmistaa, myy ja huoltaa MiCROTECin laitteita Suomessa.

– Raakapuun, sahatavaran sekä jatkojalosteiden mittaaminen ja optimointi ovat ydinalaamme, kiteyttää MiCROTEC Espoon toimitusjohtaja Juha Ropilo.

MiCROTEC Espoon toimitusjohtaja Juha Ropilo

Tukkimittarit parantavat liiketoiminnan kannattavuutta

Tukkien lajitteluun MiCROTEC tarjoaa muotoa mittaavaa 3D- ja röntgenteknologiaa. MiCROTEC on markkinoiden ainoa toimittaja, jonka valikoimassa on tukkeja kerroskuvaava tietokonetomografi (CT Log).

– Kun tukit lajitellaan tomografin avulla, sahalla voidaan optimoida, mitä mistäkin tukista kannattaa sahata ja siten varmistaa paras mahdollinen arvosaanto, Juha Ropilo sanoo.

Läpivalaisusta saatua tietoa voidaan MiCROTECin järjestelmillä hyödyntää prosessin muissa vaiheissa.

– Mittalaitteilla voidaan sahauksessa ja lajittelussa seurata, tuliko sellaista jälkeä, mitä tavoiteltiin. Tältä pohjalta pystytään arvioimaan, onko prosessissa kaikki kunnossa.

– Kun puu on sahattu sahatavaraksi, MiCROTECin skannerit varmistavat tuotteiden laadun. Meillä on laite sahatavaran kosteusmittaukseenkin, Ropilo kertoo.

Mittarit jatkojalostukseen

MiCROTEC on yksi harvoista laitetoimittajista, jolla on mittausratkaisuja myös puutuotteiden jatkojalostukseen.

– Kun ryhdytään höyläämään, tekemään paneelia tai muita tuotteita, voidaan laatu varmistaa MiCROTECin pitkittäin mittaavilla järjestelmillä. Esimerkiksi parketin mittaamiseen on MiCROTECillä skanneri, joka on ruotsalaisen tytäryhtiön käsialaa.

Juha Ropilo toteaa, että MiCROTECin asiakkaiden ulottuvilla on laaja skaala mittaamisen ratkaisuja tukkikentältä jatkojalostukseen.

– Kuvantamista ja optimointia kannattaa hyödyntää kaikissa vaiheissa. Käytön helppoutta tukee se, että MiCROTECin tuotteiden käyttöliittymät ovat samankaltaisia.

Järjestelmäliitynnät onnistuvat

MiCROTECin mittausjärjestelmä voidaan liittää sahan toiminnanohjausjärjestelmään. Oleellista on, että rajapinnat toimivat. Tällöin tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan eri järjestelmiin.

– Linjojen nopeudet ovat nousseet ja volyymit kasvaneet tukkien lajittelussa, sahauksessa ja sahatavaran lajittelussa. Silti prosessin täytyy jatkua häiriöttä.

– Metsä Fibren uusi Rauman saha on tästä hyvä esimerkki. Meillä on siellä kolme kappaletta sahatavaran laatumittareita, mainitsee Juha Ropilo.

Turvallinen valinta järjestelmätoimittajaksi

MiCROTEC on yli 40-vuotias yhtiö, jolla on vahva, vakiintunut asema.

– Meillä on paljon asennettua kantaa, jota pidämme yllä ja uudistamme koko ajan. Skannereiden ja mittareiden modernisointi on tärkeä osa toimintaamme. Elektroniikkaa, kameroita ja tietokoneita päivitetään uuteen. Asiakkaan kannalta on oleellista, että tukea on tarjolla koko elinkaaren ajalle.

MiCROTEC-konserni käyttää huomattavan osan liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Uusinta teknologiaa otetaan käyttöön sitä mukaa kun se on järkevää, mutta Juha Ropilo korostaa, että iso osa MiCROTECin asiakashyödyistä tehdään ohjelmistopuolella.

– MiCROTEC on hyödyntänyt tekoälyä jo vuosia. Puun mittaukseen tekoäly sopii oikein hyvin, sillä jokainen puu on visuaalisesti omanlaisensa. Kahta samanlaista lauta-aihiota ei ole. Perinteisellä sääntöpohjaisella ohjelmoinnilla on hankala esittää kaikenkattavasti vaikkapa sitä, millaisia oksia saa olla ja kuinka paljon. Tekoäly ja oppivat neuroverkot luovat itse sääntönsä, kun niille on ensin opetettu perusteet siitä, millaisia vikoja pitää havaita, Ropilo kuvailee.

Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta

MiCROTEC tarjoaa asiakkailleen huollon ja ylläpidon palvelut. Huoltopalvelusopimuksella voidaan sopia säännöllisistä huolloista, ja pakettiin voi sisältyä myös moderni etäseuranta.

– Etäseurannalla ennakoidaan orastavia vikaantumisia ja ne voidaan käydä korjaamassa jo ennen kuin vahinkoja pääsee syntymään.

MiCROTECillä on seitsemän toimipaikkaa ympäri maailman, ja yli 30:tä kansallisuutta edustavia työntekijöitä on 450.

– Olemme tavoitettavissa siellä missä asiakkaammekin ovat. Päämarkkina-alueita ovat Keski-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Toimimme myös eteläisellä pallonpuoliskolla paikallisten edustajien kautta, Juha Ropilo kertoo.

espoo.microtec.eu

microtec.eu