TKI-panostukset tuovat uutta kasvua

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.
06.05.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä hallituksen kehysriihilupausta yritysvetoisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisäämisestä. Vihreän siirtymän ja murrosteknologioiden tukeminen antaa suomalaiselle teknologiateollisuudelle mahdollisuuden uusien vientituotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Tämä luo edellytyksiä kestävälle kasvulle, uusille työpaikoille ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa.

Hallitus on joutunut tekemään raskaita mutta välttämättömiä päätöksiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. Sopeutustarve on mittava, mutta hallituksen määrätietoiset toimet ovat välttämättömiä luottamuksen palauttamiseksi Suomen julkisen talouden tulevaisuuteen.

– Toimeen on tartuttava nyt, koska leikkauskivut pahenevat operaation lykkääntyessä. Kasvua ja uutta toimeliaisuutta ei saada kuitenkaan aikaan vain säästämällä. Tarvitsemme osaamista, uusia osaajia ja kasvua. Siten hallituksen päätös yritysvetoisen TKI-toiminnan kannustamisesta on erittäin tärkeä: nyt yrityksillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia ja luottamusta lähteä kasvattamaan Suomelle elintärkeää uutta vientiä, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Talouskasvua syntyy lähinnä vientiä kasvattamalla, ja siihen tähdäten hallitus kannustaa yrityksiä uutta teknologiaa hyödyntäviin investointeihin. Myös hallituksen esittämä määräaikainen verokannustin suurille teollisille investoinneille houkuttelee yrityksiä luomaan mahdollisimman nopeasti uusia puhtaan siirtymän ekosysteemejä Suomeen. Toteutuvia investointeja tuetaan vasta jälkikäteen, kun investoinnit ovat jo vahvistamassa Suomen taloutta ja työllisyyttä.

– Maailmalla on kova kilpailu murrosteknologioiden investoinneista ja kauppaamisesta. Vihreä siirtymä, akkuteknologiat, vedyn tuotanto, fossiilivapaa terästeollisuus, energiamurros ja suurteholaskenta tuovat myös suomalaisille yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Teknologiateollisuusyritysten pitää tarttua ajoissa uusiin toimintatapoihin ja kilpailukykyisiin mahdollisuuksiin, joihin hallituskin niitä nyt kannustaa, Hirvola sanoo.

Teknologiateollisuus kehottaa jäseniään pohtimaan uusia investointeja

– Yrityksiltä vaatii toki rohkeutta ryhtyä investoimaan taantumassa, jota viimeaikaiset massiiviset lakot ovat pahentaneet entisestään. On kuitenkin välttämätöntä investoida uudistumiseen. Sekä kansallisen että EU-rahoituksen vipuvaikutusta kannattaa hyödyntää, koska tällä hetkellä eri maissa kannustetaan nimenomaan valmistavan teollisuuden kaksoissiirtymään sekä puolustusteknologiaan, ja liikkeellä on oltava ripeästi.

Merkittävä jarru yritysten kasvulle ja investointikyvykkyydelle on osaajien puute. Suomen maahanmuuttolinjaukset sekä yleinen ilmapiiri ulkomaalaisia kohtaan ovat nuivia eivätkä houkuttele kansainvälisiä osaajia hakeutumaan töihin Suomeen.

– Pelkästään Suomen merkittävimmältä vientialalta, teknologiateollisuuden palveluksesta, siirtyy eläkkeelle vuosittain noin 6 000 työntekijää, ja määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Väestömme vanhenee eikä kasvua synny ilman tekijöitä. Maahanmuuttoon liittyvien prosessiemme ja puheidemme viestit eivät saa olla sellaisia, että ulkomaalaiset eivät ole tervetulleita. Suomeen on ehdottomasti saatava lisää työntekijöitä, Hirvola painottaa.


Teksti- ja kuvalähde: Teknologiateollisuus ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia