West Coast Road Masters Oy auttaa myös yksityisteiden kunnostuksissa

Facebook
18.06.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen, Maa- ja metsätalous

Tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tarjoavan West Coast Road Masters Oy:n Juha-Matti Vainio on huolissaan Suomen yksityis- ja metsäautoteiden kunnosta. Suuri osa teistä on rakennettu ilman kantavia murskekerroksia, joten ne eivät kestä nykyaikaisten ajoneuvojen, etenkään tukkirekkojen painoa, myös osa yksityistiesilloista on huonokuntoisia.

Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen tieverkkoa ja liikennejärjestelmää. Yksityistieverkoston tulisi olla kuitenkin sellaisessa kunnossa, että se tukee asumisen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia maanlaajuisesti.

– Yksityisteiden varrella sijaitsee suuria metsäkiinteistöjä, maatiloja, monia yrityksiä ja muita Suomen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tarpeellisia toimintoja. Yksityistieverkon kehittäminen ja kunnossapito parantaa mahdollisuuksia hyödyntää mm. suomalaista puuta ja lisää kotimaisen maatalouden toimintaedellytyksiä. Suurin osa metsäteollisuuden puusta ajetaankin yksityisteiden varrelta. Tämän vuoksi metsä- ja elintarviketeollisuus tarvitsevat toimivan kuljetusketjun, jossa tavara liikkuu yksityisteitä ja alempaa tieverkkoa pitkin päätieverkolle, rataverkolle ja tuotantolaitoksille, muistuttaa Vainio.

Kantavuusmittaus kertoo perusparannustarpeen

Vainio hoputtaakin tiekuntia tekemään pikaisia päätöksiä korjaustarpeessa olevien teiden perusparannuksista. Mitä pidempään hanketta lykätään, sitä kalliimmaksi tien kunnostaminen tulee. Kesälle 2024 metsäautoteiden ja yksityisteiden perusparannuksiin on mahdollista hakea myös METKA-tukea. Perusparannuksen tuen määrä on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Perusparannetun ja uuden rakennetun tien pitää täyttää tietyt kantavuusvaatimukset.

– Ennen tien kunnostuspäätöstä tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä. Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja D0 taipumasta laskettu kantavuus kuvaavat hyvin tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia.

West Coast Road Masters tekee yksityisteille kantavuusmittauksia koko maassa. Kesäkuun 2023 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen takia mittauksia tarvitaan yhä useamman tieremontin yhteydessä.

– Nykyään mittaus tarvitaan aina, kun perusparannettavaa tietä on yli 500 metriä ja kustannukset ylittävät 20 000 euroa. Mittaus pitää tehdä silloinkin, jos kantavuuspuutteita on muuten vaikea arvioida. Kantavuusmittaus tehdään 50 metrin välein ja mittauksen jälkeen tehdään tielle kantavuusmittaukseen perustuva rakennekerrosten mitoitus, jossa lasketaan lisättävän murskekerroksen paksuus tavoitekantavuuden saavuttamiseksi. Kantavuusmittauksella saadaan kohdistettua murskelisäykset heikkoihin paikkoihin ja turhia murskelisäyksiä ei tule, linjaa Vainio.

West Coast Road Masters tekee kantavuusmittauksia syyskaudella tierunkojen jäätymiseen asti. Keväällä mittaukset voidaan aloittaa roudan sulettua huhti–toukokuun taitteessa.
– Toimitamme urakasta asiakkaalle raportin, jossa kerrotaan kantavan murskeen lisäystarve mittauspaikkakohtaisesti. Lisäyksillä tie saadaan täyttämään ELY-keskuksen määrittelemä kantavuusvaatimus. Raporttimme perusteella tiekunnat voivat kilpailuttaa urakan toteutuksen.

Tiestöpalvelu Seppälä ja Road Masters yhteistyössä siltojen kuntoarviossa

Siltojen kuntoarvio yksityisteillä, metsäteillä ja kuntien kaavateillä on edullinen toimenpide tienpitäjän vastuun määrittämiseksi, liikennöinnin selkeyttämiseksi ja korjaustarpeen toteamiseksi. Kuntotarkastukseen kuuluu kirjallisen raportin laatiminen tilaajalle korjaussuosituksineen ja alustavine kustannusarvioineen.

– Suosittelemme raportissa myös asiaan kuuluvaa painorajoitusta sillalle. Siltakohtaisesta kuntoarvioinnista annamme tarjouksen, jossa hinta riippuu siltatyypistä ja sen sijainnista. Sillankorjaussuunnittelusta voimme tehdä myös tarjouksen, toteaa Vainio.

Liikenteenohjausta

Liikenteenohjaukseen yritykseltä löytyy kuorma-autoon kiinnitettävä törmäysvaimennin valonuolella (TMA Stuer-Egghe 100K) sekä moottoritiemallin liikenteenohjausaitoja, joita myös vuokrataan.
– Hoidamme työkohteiden liikenteenohjaukset ja tarvittaessa teemme myös liikenteenohjaussuunnitelman. Meiltä saa myös nopeusrajoitusmerkit kohteiden nopeuden laskuun ja palauttamiseen.
– Pyrimme aina löytämään asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun, joten anna meidän auttaa!

roadmasters.fi

West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tuottava yritys. Sen erikoisosaamista ovat kantavuusmittaukset pudotuspainolaitteella, levykuormituslaitteella ja Loadmanilla, kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvonta sekä erilaiset inventoinnit. Myös yksityisteiden perusparannusten suunnittelu, yksityisteiden siltojen kuntoarviointi, tien rakennekerrosten kairaukset, päällystenäytteiden poraukset sekä liikenteenohjaukset kuuluvat yrityksen kattavaan toimenkuvaan. Porilainen yritys toimii koko maassa, toimipisteet ovat Porissa, Kouvolassa, Tampereella ja Helsingissä.


Info Metsätietuki

  • Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää metsätalouden kannustejärjestelmän (metka) mukaista tukea.
  • Yksityistien perusparannuksen tuen määrä on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden.
  • Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kustannuksista. Jos tiehankkeiden yhteydessä rakennetaan tai korjataan silta, voi tukeen saada korotusta.
  • Perusparannetun ja uuden rakennetun tien pitää täyttää tietyt kantavuusvaatimukset.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia