Pyydä tarjous

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta hyvinvointia ja suuntaa nuoren elämälle

Kälviä Arts on monitaiteinen, kokopäiväopintoja tarjoava opintokokonaisuus Keski-Pohjanmaan kansanopistossa. Nykytaiteeseen keskittyvän suuntautumisen opiskelija voi valita esittävän taiteen tai kuvataiteen sisällöistä.
Kälviä Arts on monitaiteinen, kokopäiväopintoja tarjoava opintokokonaisuus Keski-Pohjanmaan kansanopistossa. Nykytaiteeseen keskittyvän suuntautumisen opiskelija voi valita esittävän taiteen tai kuvataiteen sisällöistä.
23.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Perinteikäs Keski-Pohjanmaan kansanopisto (Kpedu) järjestää kansanopistolinjojen ohella koulutusta ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, leirejä, lyhytkursseja sekä erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta. Opiskelu tapahtuu arkipäivisin tai osassa opinnoista viikonloppuisin. Opinnot ovat hyvin käytännönläheistä projektiopiskelua, ja teoriaopinnot on sisällytetty oppitunteihin työpajojen yhteydessä. Opistolle on valmistumassa ensi vuoden puolella myös uudet, ajanmukaiset tilat ja ne tarjoavat erinomaiset opetuspuitteet ja esteettömän liikkumisen.

Keski-Pohjanmaan opistolle valmistuu ensi vuonna uudet, ajanmukaiset tilat.

Kpedun kasvatusohjaaja ja Hyvät eväät elämään -hankkeen asiantuntija Johanna Ala-Pöntiö kuvailee kansanopistoa pieneksi, kodinomaiseksi ja hyvin yhteisölliseksi paikaksi, jossa jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet otetaan huomioon opintosuunnitelmaa laatiessa.

- Me tarjoamme järkevästi käytetyn vuoden, jossa tuetaan arjen taitoja sekä mietitään yhdessä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Moni opiskelijamme on vielä oppivelvollinen, joten täällä saadaan suoritettua tarvittavat pakolliset ja valinnaiset yto-opinnot, sanoo Johanna Ala Pöntiö ja jatkaa:

- Opistomme sijaitsee luonnon läheisellä paikalla joen rannalla Kälviällä. Se tarjoaakin turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön, jossa voi tuetusti kokeilla itsenäistä asumista ja opiskelua. Asuntolassamme toimii myös asuntolaohjaaja, joka huolehtii yhdessä asukkaiden kanssa asuntolan viihtyisyydestä ja suunnittelee yhteistä vapaa-ajan toimintaa. Asukkaat voivat myös iltaisin käyttää opiston opetustiloja harrastustoimintaan.

Monipuolisia opintokokonaisuuksia

Keski-pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä on mahdollisuus rakentaa oman näköinen opintokokonaisuus valitsemalla perusopinnot esittävän taiteen (sisältönä teatteri-ilmaisu, tanssi ja sirkustaide) tai kuvataiteen (sisältönä maalaus, piirustus, grafiikka ja veistotaide sekä taiteen teoriaa) suuntautumisista ja käydä lisäksi joko soveltavan taiteen ja ilmaisun ohjaamisen tai produktiolähtöisissä ympäristö ja yhteisötaiteen kokonaisuuksissa. Opintoja voi yhdistää myös kasvatus- ja ohjausalan perusopintoihin opiskelemalla vaikka puolet ajasta perustutkinnon osia ja puolet taiteen opintoja (koskee yli 18-vuotiaita).

- Oppivelvollisten opistovuodessa noin puolet opinnoista ovat Yto aineita eli yhteisiä pakollisia aineita (matematiikka, kielet, yhteiskuntaoppi ym.) ja puolet Artsin taideaineita valitsemastaan suuntautumisen sisällöstä, linjaa Johanna Ala-Pöntiö.


Keski-Pohjanmaan kansanopistossa voi opiskella myös peruskoulun päättäneet vaikeasti vammaiset oppivelvolliset sekä suomen kieltä opiskelevat oppivelvolliset maahanmuuttajanuoret.


Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon jatkuvan haun ja oppisopimuskoulutuksen kautta

Kpedun opinto-ohjaaja ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintovastaava Lasse Kahelin kertoo, että Keski-Pohjanmaan Kansanopistossa on mahdollista suorittaa myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai sen eri osia. Opinnot suoritetaan päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksena tai työn ohessa.

- Meillä opiskelu on hyvin käytännönläheistä, paljon tekemällä oppimista. Opetus ei näyttäydy peruskoulumaisena, vaan se on enemmänkin keskustelevaa opiskelua, jossa pienryhmillä on suuri merkitys. Monilla opettajillamme on taustaa nuorisotyöstä, joten ymmärryksemme nuoria kohtaan ja heidän oppimishaasteitaan on suurta. Haluamme olla vahvasti opiskelijoidemme tukena.

- Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa ja kaikki hakijat haastatellaan opiskelijavalinnan tekemiseksi. Opintojen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintopolku ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan, toteaa Lasse Kahelin.

- Koululle voi tulla tutustumaan, soittaa tai laittaa sähköpostia, jos jotain kysyttävää tulee mieleen. Kannattaa myös tutustua Kälviä Artsin kotisivuihin, blogiin, instaan ja faceen, joiden kautta löytyy paljon kuvia ja tietoa opinnoista.

Johanna Ala-Pöntiö ja Lasse Kahelin

www.kpedu.fi

www.instagram.com/kpedufi/

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka:

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, ohjaajan tuesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Muita uutisia