Pyydä tarjous

Sula teräs viitoitti nuoren insinöörin urapolkua

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Ovakon tuore kehitysinsinööri, Otto Kankaanpää, päätyi sulan teräksen pariin sattumalta, vaikkakin materiaalitekniikka sekä tiede ovat kiinnostaneet häntä jo paljon pidempään. Kesätyöt urheiluvälineliikkeessä innoittivat urheilusta innostunutta Kankaanpäätä miettimään urheiluvälineiden materiaalien kehitystyötä, jonka seurauksena hän hakeutui materiaalitekniikan insinööriopintojen pariin. Työelämässä mielenkiinnon kohde löytyi raskaasta teollisuudesta.

– Suoritin insinööriopintoni Aalto-yliopistossa. Opiskelin kemiantekniikan korkeakoulussa, missä aineenani oli kandivaiheessa materiaalitekniikka ja maisterivaiheessa sustainable metals processing, eli kestävä metallin tuotanto, valmistus ja kehitys. Tämän lisäksi olen suuntautunut IT-puolelle, joten tietokoneella mallintaminen on ollut sivuaineopinnoissani vahvasti mukana.

Kankaanpää päätyi nykyiseen kehitysinsinöörin tehtäväänsä Ovakolla sattuman kautta. Hän haki aikoinaan Aalto-yliopistoon useammalle eri alalle, koska silloin hän ei vielä tiennyt mitä hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä.

– Minua kiinnosti urheiluvälineiden kehitystyö. Urheiluvälineissä tarvitaan paljon eri materiaaleja ja siitä syystä hain alun perin opiskelemaan materiaalitekniikkaa. Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana kävin vierailuilla yrityksissä, jonka kautta metallipuoli alkoi herättää kiinnostustani siinä vaiheessa kun pääsin näkemään sulaa terästä. Ajatus alkoi vähitellen selkenemään, kun kävin kesätöissä Outokummun tuotantoyksiköissä Torniossa sekä Bolidenin Harjavallan tehtaalla. Työskentelin tuotannon puolella, jonka pohjalta päädyin valitsemaan maisterin pääaineeni. Olen vähitellen suuntautunut tälle alalle, eikä se ole ollut missään vaiheessa erityisen systemaattista ja suunnitelmallista, Kankaanpää mainitsee.

Sulan metallin vetovoima perustui Kankaanpään kohdalla siihen, että kyseessä oli teollinen maailma, jota hän ei ollut missään muualla päässyt aiemmin näkemään.

– Se oli silmiä avaavaa, kun ymmärsin miten paljon Suomessakin on teollista tuotantoa ja erityisesti vahvaa teollista osaamista. Esimerkiksi täällä Ovakollakin tehdään vähän, mutta samalla todella korkeasti jalostettua tuotetta, jonka valmistaminen on todella tarkkaa työtä.

Tietotekniikka yhdistyi materiaalitekniikkaan ja tutkimukseen

– Tietokoneella tekeminen on ollut aina minulle se ydinjuttu, jota pääsin yhdistämään materiaalitekniikkaan ja tutkimukseen. Sitä kautta on mahdollista päästä koodailemaan ja kokeilemaan aika vapaastikin omia ideoita. Tämän kautta minä tähän nykyiseen hommaan sitten lopulta päädyin.

Haastattelun aikaan Kankaanpää on toiminut vakituisella sopimuksella Ovakon kehitysinsinöörinä vasta pari viikkoa. Myös hänen Ovakolle tekemänsä diplomityö valmistui heti sitten.

– Työhöni kuuluu tällä hetkellä pääasiassa erilaisia kehitysprojekteja. Pyrin löytämään ratkaisuita esim. tilanteisiin, joissa halutaan nopeuttaa prosesseja ja vähentää päästöjä. Diplomityöni pureutui vahvasti energiakriisiin ja siihen, kuinka maakaasusta voitaisiin päästä eroon teknisellä tasolla Ovakon teollisissa prosesseissa. Kuumennusuuneissamme käytetään maakaasua polttoaineena, jonka pyrimme korvaamaan tulevaisuudessa toisella ratkaisulla. Vaihtoehtoja on jo löytynyt useita.

Kankaanpää kertoo, että Ovakolla Ruotsissa ollaan kehitystyössä tämän osalta aika pitkällä ja siellä rakennetaan jo vetylaitosta – Ruotsissa Ovakon käyttämät fossiiliset polttoaineet korvataan siis jatkossa vedyllä.

– Vastaavaa ratkaisua haaveillaan meidänkin suuntaan ja minun työ on ollut sitä, että matemaattisesti mallinnan, että voisiko se toimia, mitä se vaatisi ja mitä se tarkoittaa energiansäästön kannalta. Todella isossa roolissa on myös meidän prosessien jalostus, eli kuinka sieltä karsitaan pois hukkaenergiaa.

Kankaanpää tutustuu aiheiseen erilaisten tutkimusten ja lähteiden kautta, jonka jälkeen tehdään mallinnuksia ja laskelmia, että millaisia energiavirtoja ja tasapainoja tuotannosta löytyy. Tuloksia verrataan kentältä saataviin mittaustuloksiin.

– Mittaustulosten pohjalta voidaan vetää johtopäätöksiä, että mitä tapahtuisi, mikäli jotain “hanaa” esim. kuristettaisiin pienemmälle. Ensin perehdytään, sitten kokeillaan ja sen jälkeen pohditaan.

Kiinnostus urheiluvälineitä kohtaan kuljetti insinööriopintojen pariin

– Ajatuksenani oli alun perin päästä kehittämään uusia materiaaleja urheiluvälineisiin ja olla mukana sitä kautta kehitettävien uusien juttujen parissa. Olen aina tykännyt puuhailla autojen, mopojen, moottoripyörien parissa, toisaalta tietokoneetkin ovat aina kiinnostaneet ja sen osalta kiinnostus on entisestään lisääntynyt tässä matkan varrella. Opintojeni kautta olen löytänyt lisää kiinnostavia asioita, teknisen kiinnostukseni tueksi, eli käytännössä olen nähnyt ja oppinut miten asiat oikeasti yhdistyvät – kuinka kaikki perusjututkin liittyvät toisiinsa. Tiede on aina kiinnostanut minua, Kankaanpää mainitsee.

Ovako mahdollistaa kansainvälisiäkin urapolkuja

Kankaanpää näkee Ovakolla varsin hyvät etenemismahdollisuudet.

– Vaikka Ovako on Suomen mittakaavassa ja ehkä Euroopassakin aika pieni yritys tällä alalla, kuulumme japanilaiseen Nippon Steel Corporation -konserniin, joka on taas yksi maailman suurimmista metallialan yrityksistä. Juuri tämä konserniyhteys mahdollistaa työtehtävät eri puolilla maailmaa ja olen ajatellut käyttää tämän mahdollisuuden, jossakin vaiheessa. Olen kotoisin Helsingistä, mutta olen aina pitänyt tärkeänä nähdä muitakin paikkakuntia, maita ja maanosia, että oppisin miten asioita tehdään muualla. On myös mielenkiintoista nähdä ihan normaalia elämää muuallakin kuin itselleen tutussa ympäristössä.

Kannattaa etsiä asioita, jotka oikeasti kiinnostavat

– Olen ollut käytännössä kaikki elämäni kesät kesätöissä ja vähän sen ylikin. Olen tehnyt erilaisia töitä aika laajastikin ja sitä kautta löytänyt omat mielenkiinnon kohteeni. Olen työskennellyt mm. urheilukaupan myyjänä, jonka kautta minulle syntyi kiinnostus urheiluvälineissä käytettäviä materiaaleja kohtaan. Olen aina ollut kiinnostunut urheilusta, joten se oli aika luonnollinen jatkumo. Nuorten voisi olla hyvä miettiä, miten tulevat opinnot liittyvät omaan harrastukseen tai vastaavaan itselleen tärkeään mielenkiinnon kohteeseen. On todella paljon sellaisia toimialoja, jotka liittyvät välillisesti meidän tykkäämiin asioihin – ehkä sitä kautta voisi olla mielekästä lähteä katselemaan eri vaihtoehtoja, Kankaanpää pohtii.

Korkeakouluopinnot ovat kaikkien ulottuvilla

Kankaanpää painottaa, että korkeakouluopintojen pariin pääseminen on lopulta ihan jokaisen saavutettavissa.

– Korkeakouluopinnoissa on akateemista vapautta, joka tarkoittaa sitä, että vaikka on jo päätynyt jollekin alalle, se ei lukitse ihmistä sille kyseiselle alalle. Vaikka itse lähdin lukemaan materiaalitekniikkaa, olen pystynyt lukemaan muitakin aineita. Toki oma tutkinto on tehtävä tiettyjen raamien sisällä, mutta siihen pystyy vaikuttamaan aika paljon. Kun korkeakouluun on kerran sisälle päässyt, siellä paljon helpompi liikkua eri alojen välillä ja etsiä omaa juttuaan. Minä olen löytänyt itseäni kiinnostavat jutut juuri sivuaineiden kautta.

Kankaanpää mainitsee, ettei hänellä ollut pitkän matematiikan, kemian tai fysiikan taustaa lukiosta, joten sekään ei määritä ihmisen tulevaisuutta mahdollisten opintopolkujen suhteen.

– Toki niistä on huomattavasti hyötyä ja olen niitä itsekin käynyt läpi kouluun hakiessa. Kenenkään ei tarvitse olla kerralla valmis, hän naurahtaa.

Puhtaita ja korkealaatuisia koneenrakennusteräksiä

Ovako kehittää puhtaita, korkealaatuisia koneenrakennusteräksiä laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkaille. Ovakon teräkset mahdollistavat kevyiden, kestävien ja ilmastoviisaiden tuotteiden valmistamisen. Yhtiöllä on korkeat vastuullisuustavoitteet ja sen tuotanto on ollut hiilineutraalia tammikuusta 2022 lähtien, joka perustuu täysin kierrätysteräkseen sekä fossiilittomaan sähköön. Ovakolla on noin 2 900 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin miljardi euroa. Yhtiö on Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel Corporationia, joka on yksi maailman suurimmista teräksen tuottajista.

Lisätietoa:

www.ovako.com
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube

www.sanyo-steel.co.jp

www.nipponsteel.com