Lahdessa liikkeelle lyseosta

Facebook
24.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

– Itsenäisen Suomen ensimmäinen valtion oppikoulu Lahden lyseo on perinteikäs ja nykyaikainen lukio. Lyseolaisuus tuntuu olevan itsessään arjen juhlaa, jossa kunnianhimoiset ihmiset kokoontuvat päivittäin uutteraan, rehelliseen ja pitkäjänteiseen työntekoon sekä kasvattavaan yhteiseloon rauhallisessa ympäristössä. Perinteestä huokuu esimerkiksi lyseolaisten vahva kiinnostus tavoitteelliseen opiskeluun ja liikuntakulttuurin. Suuri osa lyseolaisista viettääkin osan vapaa-ajastaan lyseon alati kehittyvällä kuntosalilla saunoineen. Liikkuminen terävöittää lihasten lisäksi aivoja, toteaa rehtori Tero Matkaniemi.

– Uudesta opiskelijasta tulee lyseoyhteisömme jäsen ensimmäisestä opiskelupäivästä alkaen. Lahden lyseossa opiskelija saa tietoja ja taitoja, joiden siivittäminä hän voi hakeutua jatko-opintoihin ja valitsemalleen ammattiuralle.

– Autamme nuoria kehittämään henkisiä voimavaroja tieteellisten periaatteiden pohjalta, jotta he kykenevät tuottamaan uutta ja analysoimaan kriittisesti jo olemassa olevaa tietoa. Välitön, opiskelijalähtöinen lähestymistapa oppimiseen on Lahden lyseossa tietoisesti valittu linja. Vuorovaikutuskynnys opettajien ja opiskelijoiden välillä on matala. Opiskelijakunnan mainiot kehittämisideat ujuttautuvat lyseon päätöksentekoon jaksopalavereissa. Lyseon henki on vahva ja voi hyvin.

Lukio keskellä kaupunkia

Lahden lyseossa on noin 850 opiskelijaa. Opettajia ja henkilökuntaa on yli 50.

– Juuri oikean kokoinen lukio pystyy tarjoamaan opiskelijoilleen monipuolisen opintotarjonnan. Opiskelijoille lukion hyvä sijainti Lahden kaupungin keskustassa on tärkeää, rehtori mainitsee.

– Julkiset kulkuneuvot eri suunnista suuntaavat kohti lyseota. Lyseoon onkin perinteisesti ohjautunut eri alojen taitajia omaa maakuntaa laajemmalta alueelta: tällä hetkellä opiskelijoita on Päijät-Hämeen lisäksi Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä- Karjalasta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Vaikuttavuudellaan lyseo luo lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä.

Lyseo on täynnä toimintaa. Yleislinjan lisäksi Lahden lyseossa opiskellaan valtakunnallisen erityistehtävälinjan saaneella urheilulinjalla ja luonnontiede-, matematiikka- ja teknologialinjalla. Yleislinjan opiskelijat voivat valita myös suositun liikuntapainotteisen linjan.

– Lahden lyseo on kansallisestikin arvioituna hyvin vetovoimainen lukio, jolla on kaksi yhteiskunnallisesti tärkeää valtakunnallista erityistehtävää. Sukupolvien saatossa lyseon painopisteet ovat vaihdelleet. Organisaatio on laajentunut entisaikojen muutaman ihmisen kokonaisvastuusta eriytyneeseen asioiden hoitoon. Lyseossa nuorten oppimistuloksia tarkkaillaan jatkuvasti, ja opetuksen laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, Matkaniemi kuvailee.

Laaja tarjonta kieliä

Lahden lyseossa opiskellaan A-kielenä englantia, ranskaa ja saksaa. B2-kielinä tarjotaan saksaa ja ranskaa. B3-kielenä voi aloittaa espanjan, saksan ja ranskan. Lyseossa voi suorittaa saksan kielidiplomin (Deutsches Sprachdiplom), jonka korkein taso kelpaa todistukseksi Saksassa korkeakouluopiskeluun vaadittavasta saksan kielen taidosta. Lahden lyseon kumppanuuslukioita ovat saksalaiset Max-Planck-Gymnasium Delmenhorstista ja Oberstdorfin urheilulukio.

Urheilulukiolla on yhteyksiä myös ruotsalaiseen Gudlav Bilderskolaniin Sollefteåssa ja ranskalaiseen Lycée Jean Mouliniin Albertvillessä. Kiinteänä osana lyseon kansainvälisyyttä on vaihto-opiskelijatoiminta. Lukiosta lähtee vuosittain opiskelijoita omatoimisesti ympäri maailmaa. Joka toinen vuosi Lahden lyseo osallistuu CERN-projektiin, jossa tutustutaan syvällisesti Sveitsissä sijaitsevaan hiukkaskiihdytinlaboratorioon.

– Kansainvälinen yhteistyö suomalaisuutta unohtamatta on meille tärkeää, Matkaniemi korostaa.

Lukion pakollisten ja syventävien opintojaksojen lisäksi opiskelija voi valita soveltavia erikoisopintoja, kuten liikuntadiplomiopinnot ja Suomen liikuntahistorian opintojakson. Lahden lyseo tekee hyvin tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Lukiolaisille on tarjolla avoimia yliopisto-opintoja, erilaisia yhteistyöopintoja ja työelämään tutustumista.

Ulos opetustiloista sisälle yhteiskuntaan

Tero Matkaniemi toteaa, että Lahden lyseo on ensimmäinen lukio Suomessa, jossa ylioppilastutkintokokeet alettiin toteuttaa langattomassa verkossa. Kokeneet opettajat käyttävät taitavasti tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä oppimisen edistämisessä.

Matkaniemen mukaan suomalaisen lukiojärjestelmän kokonaisuudessa on kuitenkin kehittämistä.

– Kansallista lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa pitää korjata ja valinnaisuutta lisättävä. Mieltä lämmittää, että lyseossa olemme päässeet opetustiloista tuloksekkaasti sisälle ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikka teknologiaa painottava opinahjomme on täynnä kaikenlaisia laitteita, pidämme päämme kylminä. Teknohuumaan emme missään vaiheessa lähde mukaan laaja-alaisen ajatustoiminnan kehittämisen kustannuksella. Laitteet eivät hallitse opetuksen ja oppimisen sisältöjä, vaan ne ovat opetuksen ja oppimisen renkejä. Kynä ja paperi ovat tietokoneiden ohella edelleen erinomaisia opiskelutarvikkeita. Matkapuhelimien vapaata käyttöä ei sallita oppitunneilla, ja kaikkiaan kiinnitämme huomiota hyviin, toisia kunnioittaviin tapoihin. Keskeinen tehtävämme on ehkäistä nuorten alisuoriutumista.

– Haluamme tarjota opiskelijoillemme parhaat mahdolliset eväät elämään ja jatko-opintoihin. Kokonaisuuden kannalta on huomioitavaa, ettei meidän tarvitse jakaa tiloja muiden oppilaitosten kanssa. Kaikki on niin selkeää.

Hakeminen

Lahden lyseoon haetaan yhteishaussa 20.2.–19.3.2024 Opintopolussa. Lisäksi täytetään Lahden kaupungin lukioiden sähköinen ainevalintakortti. Ainevalintakortin lopussa on Lähetä-painike, jolla tieto siirtyy lukioon. Peruskoulun oppilaanohjaaja voi pyytää hakijalta tulosteen ainevalintakortista, mutta lukioon tulostetta ei lähetetä.

lahdenlyseo.fi

Voit seurata Lahden lyseota Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja YouTubessa.


Lukiokaupunki Lahti

Lahden kaupungilla on kaksi lukiota: Lahden lyseo ja Lahden lukio Gaudia.

Kummassakin lukiossa on yleislinja sekä omat erityistehtävänsä. Lahden lyseossa on luonnontieteen, matematiikan ja teknologian lumate-linja, urheilulinja sekä lukion omana painotuksena liikuntalinja. Lahden lukio Gaudiassa on musiikkilinja, kuvataide ja muotoilu sekä kansainvälinen IB-linja.

Kaupungin lukiot työskentelevät hyvässä yhteistyössä. Niillä on yhteinen opetussuunnitelma, ja lukiot palvelevat opiskelijoita laajalla opetustarjonnalla.

www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia