Pyydä tarjous

Lahdessa liikkeelle lyseosta

Digipalvelut
02.12.2021 | Koulutus ja opiskelu

– 100-vuotiaassa Lahden lyseossa on peruskorjatut tilat. Tällaisessa lukiossa, jossa on motivoituneita ja kivoja opiskelijoita, työskentely on hyvin mieluisaa. Lyseon motto, huomispäivän oppia vahvalla perinteellä, ilmenee oppilaitoksessa monilla tavoilla. Perinteestä huokuu esimerkiksi opiskelijoiden vahva kiinnostus opiskeluun ja liikuntakulttuuriin. Melkein 90 prosenttia lukiolaisistamme harrastaa vapaa-ajallaan liikuntaa lyseon erinomaisella kuntosalilla, kertoo rehtori Tero Matkaniemi.

– Uudesta opiskelijasta tulee lyseoyhteisömme jäsen heti ensimmäisestä opiskelupäivästä alkaen. Lahden lyseossa opiskelija saa tietoja ja taitoja, joiden siivittäminä hän voi hakeutua jatko-opintoihin ja valitsemalleen ammattiuralle. Autamme nuoria kehittämään henkisiä voimavaroja tieteellisten periaatteiden pohjalta, jotta he kykenevät tuottamaan uutta ja analysoimaan kriittisesti jo olemassa olevaa tietoa. Välitön, opiskelijalähtöinen lähestymistapa oppimiseen on Lahden lyseossa tietoisesti valittu linja. Vuorovaikutuskynnys opettajien ja opiskelijoiden välillä on matala. Opiskelijakunnan kehittämisideat ujuttautuvat luontevasti lyseon päätöksentekoon. Lyseon henki on vahva ja se voi hyvin.

Lukio keskellä kaupunkia

Lahden lyseossa on yli 800 opiskelijaa. Opettajia ja henkilökuntaa on noin 50.

– Tämän kokoinen lukio pystyy tarjoamaan opiskelijoilleen monipuolisen kurssitarjonnan. Opiskelijoille lukion hyvä sijainti Lahden kaupungin keskustassa on tärkeää, rehtori mainitsee.

– Tärkeää on myös, että bussilinjat ja junat eri suunnista suuntaavat kohti lyseota. Lyseoon on perinteisesti ohjautunut eri alojen taitajia omaa maakuntaa laajemmalta alueelta: tällä hetkellä opiskelijoita on Päijät-Hämeen lisäksi Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta, Etelä- Karjalasta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Vaikuttavuudellaan lyseo luo lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä.

Yleislinjan lisäksi Lahden lyseossa opiskellaan valtakunnallisen erityistehtävälinjan saaneella urheilulinjalla ja luonnontiede-, matematiikka- ja teknologialinjalla. Yleislinjan opiskelijat voivat valita myös suositun liikuntapainotteisen linjan.

– Lahden lyseo on vetovoimainen lukio, jolla on kaksi yhteiskunnallisesti tärkeää valtakunnallista erityistehtävää. Sukupolvien saatossa lyseon painopisteet ovat vaihdelleet. Organisaatio on laajentunut entisaikojen muutaman ihmisen kokonaisvastuusta eriytyneeseen asioiden hoitoon. Lyseossa nuorten oppimistuloksia tarkkaillaan jatkuvasti, ja opetuksen laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, Matkaniemi kuvailee.

Laaja kurssitarjonta kieliä

Lahden lyseossa opiskellaan A-kielenä englantia, ranskaa ja saksaa. B2-kielinä tarjotaan ranskaa ja saksaa. B3-kielenä voi aloittaa espanjan, ranskan ja saksan. Lyseossa voi suorittaa saksan kielidiplomin (Deutsches Sprachdiplom), jonka korkein taso kelpaa todistukseksi Saksassa korkeakouluopiskeluun vaadittavasta saksan kielen taidosta. Lahden lyseon kumppanuuslukioita ovat saksalaiset Max-Planck-Gymnasium Delmenhorstista ja Oberstdorfin urheilulukio.

Urheilulukiolla on yhteyksiä myös ruotsalaiseen Gudlav Bilderskolaniin Sollefteåssa ja ranskalaiseen Lycée Jean Mouliniin Albertvillessä. Kiinteänä osana lyseon kansainvälisyyttä on vaihto-opiskelijatoiminta. Lukiosta lähtee vuosittain opiskelijoita omatoimisesti ympäri maailmaa. Joka toinen vuosi Lahden lyseo osallistuu CERN-projektiin, jossa tutustutaan syvällisesti Sveitsissä sijaitsevaan hiukkaskiihdytinlaboratorioon.

– Kansainvälinen yhteistyö suomalaisuutta unohtamatta on meille tärkeää, Matkaniemi korostaa.

Lukion pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi opiskelija voi valita soveltavia erikoiskursseja, kuten liikunnan diplomikurssin. Lahden lyseo tekee yhteistyötä myös Lahden yhteiskoulun lukion, LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta opastaa monella tapaa lyseon urheilu- ja liikuntatoiminnoissa. Lukiolaisille on tarjolla avoimia yliopisto-opintoja, erilaisia yhteistyökursseja ja työelämään tutustumiskurssi.

Ulos opetustiloista sisälle yhteiskuntaan

Tero Matkaniemi toteaa, että Lahden lyseo on toistaiseksi ainut lukio Suomessa, jossa ylioppilastutkintokokeet tehdään langattomassa verkossa. Oppiaineet käyttävät järkeviksi katsotuissa kohdissa tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä.

Matkaniemen mukaan suomalaisessa lukiojärjestelmässä on kehittämistä.

– Kansallista lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa pitää korjata. Tietyiltä osin opetussuunnitelmassa pitää ottaa askeleita taaksepäin. Lyseossa olemme päässeet opetustiloista sisälle ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikka teknologiaa painottava opinahjo on täynnä kaikenlaisia laitteita, pidämme päämme kylminä. Teknohuumaan emme missään vaiheessa lähde mukaan ajatustoiminnan kehittämisen kustannuksella. Laitteet eivät hallitse opetuksen ja oppimisen sisältöjä, vaan ne ovat opetuksen ja oppimisen renkejä. Kynä ja paperi ovat tietokoneiden ohella edelleen erinomaisia opiskelutarvikkeita. Matkapuhelimien vapaata käyttöä ei sallita oppitunneilla. Tehtävämme on ehkäistä nuorten alisuoriutumista ja tarjota opiskelijoillemme parhaat mahdolliset eväät elämään ja jatko-opintoihin.

Hakeminen

Lahden lyseoon haetaan yhteishaussa 22.2.2022–22.3.2022 Opintopolussa. Lisäksi täytetään Lahden kaupungin lukioiden sähköinen ainevalintakortti. Ainevalintakortin lopussa on Lähetä-painike, jolla tieto siirtyy lukioon. Peruskoulun oppilaanohjaaja voi pyytää hakijalta tulosteen ainevalintakortista, mutta lukioon tulostetta ei lähetetä.

lahdenlyseo.fi

Voit seurata Lahden lyseota Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa ja YouTubessa.

Muita uutisia