Pyydä tarjous

Patria – yhteistä turvallisuutta rakentamassa

Digipalvelut
28.11.2023 | Koulutus ja opiskelu, Teollisuus

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen sekä lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa asiakkailleen operatiivisen suorituskyvyn, kaluston käytettävyyden ja valittujen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita sekä jatkuvaa kehittämistä.

Toimipisteitä on Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Virossa, Belgiassa, Alankomaissa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista.

Patria on työpaikka, jossa rakennat yhteistä turvallisuutta. Meillä tavalliset ihmiset ratkaisevat epätavallisia haasteita. Kun on kyse kriittisistä operaatioista maalla, merellä, ilmassa ja verkossa, osaamisella on merkitystä.

Laatu syntyy ihmisistä – jokaisesta meistä. Patriassa Sinä ratkaiset.

www.patriagroup.com

LinkedIn | Instagram | Facebook | YouTube | X


"Työnjohtajana olen ylpeä jokaisesta valmistuneesta ajoneuvosta"

Janne Cederlund työskentelee Patrian Hämeenlinnan tehtaalla ajoneuvojen kokoonpanossa työnjohtajana.

– Tiiminvetäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että työt etenevät suunnitellusti ja tekemisen edellytykset aikatauluille pitävät.

– Töihin on kiva tulla, kun työpäivät ovat niin erilaisia. Koen, että työni on merkityksellinen osa kokonaisuutta, jonka lopputuloksena valmistuu asiakkaalle luovutettava tuote. Aina tulee hyvä fiilis, kun ajoneuvo saadaan valmiiksi.

Janne aloitti Patrialla asentajana vuonna 2018. Vuoden 2023 alusta vakanssina on ollut työnjohtaja.

– Tässä työssä on ollut paljon etua omakohtaisesta asentajakokemuksesta ja Patrian prosessien tuntemisesta.

Tiiminvetäjän työssä tarvitaan ulospäinsuuntautuneisuutta ja yhteistyökykyä.

– Työhön kuuluu tiivistä kanssakäymistä sekä Patrian sisällä että muiden osapuolten kanssa.

– Tarvittaessa täytyy uskaltaa kysyä neuvoa. Varsinkin tällaisena nuorena henkilönä katson, että oppimisen halua on hyvä olla.

Janne Cederlund on suorittanut ylioppilastutkinnon ja automekaanikon perustutkinnon. Tällä hetkellä hän on konetekniikan insinööriopintojen loppusuoralla.

– Viimeistä vuotta viedään, opinnäytetyö on tekeillä. Arvostan sitä, että olen voinut käyttää tutkinnon suorittamiseen työaikaa, sillä teen opinnäytetyötäni nimenomaan Patrialle.

Kaiken kukkuraksi Janne suorittaa parhaillaan myös tuotannon esihenkilöiden erikoisammattitutkintoa. Kyseessä on Rastor-instituutin toteuttama koulutus, jonka Patria tarjoaa.

– Sekin kertoo Patrian positiivisesta suhtautumisesta henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen, Janne mainitsee.

Patria tekee hyvää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastian opiskelijoita käy Patrian tehtaalla työssäoppimisjaksoilla.

– Myös minulla ensimmäinen tutustuminen Patriaan oli ammattiopiston työharjoittelu. Nyt kaikki tuntuu sattumien summalta. Vaikka olen syntyperäinen hämeenlinnalainen, en tiennyt, että täällä valmistetaan tällaisia laitteita, kun ammattiopisto minulle harjoittelupaikkaa Patrialta tarjosi. Se oli yllättävä tilaisuus, jotain muuta kuin tavanomainen automekaanikon työ korjaamolla.

– Korkeakouluopintojen puolella on varteenotettava täky Tampereen ammattikorkeakoulun ja Patrian yhdessä toteuttama Patrian Polku, joka antaa kone- ja tietotekniikan opiskelijoille mahdollisuuden opiskeluun yhtiön puitteissa.


"Ole utelias ja usko itseesi"

Harri Tuomikosken ammattinimike Patrialla on vanhempi ohjelmistosuunnittelija.

– Olen tällainen ohjelmistotuotannon sekatyöläinen, kun vastuiden ja osaamisen kirjoa on kertynyt jo aika lailla.

Yli nelikymppisellä asiantuntijalla on tietysti jo paljon työkokemusta, mutta nuorelta Harrilta ei oman alan valitseminen käynyt helposti.

– Olin suorittanut ammattikoulussa merkonomin tutkinnon, mutta IT-alalla oli 1990-luvulla kovaa kysyntää sen sektorin osaajista. Työskentelin IT-tukihenkilönä, koska hallitsin tietotekniikan ja ohjelmistot hyvin. Olin 22- tai 23-vuotias, kun oivalsin, että olen niissä hommissa etevä.

– Hakeuduin tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoihin avoimen väylän kautta ja pääsin lopulta tutkinto-opiskelijaksi. Olin 29-vuotias, kun valmistuin maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Valmistuttuaan Harri Tuomikoski työskenteli Fujitsun palveluksessa tehden finanssialan ja terveydenhuollon järjestelmiä. Pitkän Fujitsu-rupeaman jälkeen hän halusi uudenlaisia haasteita. Mielenkiinto kohdistui Patriaan, jonka riveihin hän lopulta pääsikin.

– Olen nyt lähes seitsemän vuotta työskennellyt Patrialla kahdessa eri hankkeessa.

Harrin mukaan on kolme asiaa, jotka tekevät työstä mielekästä.

– Ensinnäkin vaihtelevuus. Kun työn sisällössä on sopivaa vaihtuvuutta, asiat pysyvät tuoreina.

– Toinen tärkeä seikka erityisesti ohjelmistotuotannossa on yhteistyö. Monipuolinen tiimi on parhaimmillaan enemmän kuin yksilöidensä summa.

– Kolmanneksi on tärkeää kokea tekevänsä jotakin merkityksellistä ja tarpeellista. On hienoa, kun oman työn tulokset menevät hyötykäyttöön ja asiakas on tyytyväinen.

Harri Tuomikoski korostaa, että ohjelmistotuotannossa tarvitaan yhteistyökykyä, joka näkyy avoimuutena ja ennakkoluulottomuutena.

– Kannattaa reippaasti avata suunsa, kysyä ja sanoa aina kun siltä tuntuu.

– Vastaavasti tarvitaan myös avuliaisuutta: jos kaveri tarvitsee apua, häntä autetaan.

– Oman alan valintaa miettivälle sanoisin, että ole aktiivinen. Esimerkiksi kesätyöt ovat hyvä tapa tutustua kiinnostaviin töihin ja yrityksiin. Kun on utelias, voi löytää jotain sellaista, minkä olemassaoloa ei ole ennen aavistanutkaan. Et voi tietää, mikä voi olla sun juttu, ennen kuin olet kokeillut.

– Kannattaa pitää vaihtoehdot avoinna. Jos jokin ammatti oikeasti kiinnostaa, älä sulje sitä pois siksi, että et muka olisi lahjakas, tai että aiemmat arvosanat eivät ole tarpeeksi hyvät. Eniten ratkaisee se, oletko valmis nyt tekemään töitä sen eteen, mitä haluat.

Muita uutisia