Pyydä tarjous

Pohjois-Savon opistosta kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi

Digipalvelut
18.12.2020 | Koulutus ja opiskelu

Pohjois-Savon opisto on vireä ja nykyaikainen kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa, lähellä kauppakeskus Matkusta. Opisto tarjoaa sekä ammatillista koulutusta että lukuvuoden pituisia kansanopistolinjoja. Ammattiin Pohjois-Savon opistosta voi valmistua Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta ja siinä kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalta.

Opinnot antavat vankan osaamisen ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon vähäisyyden vuoksi. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja voi työllistyä monenlaisiin ohjaus- ja avustustehtäviin esim. päiväkoteihin, kouluihin, vammaisten palvelukoteihin tai toimintakeskuksiin. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto antaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä osaamista esim. lähihoitajille ja sosionomeille. Opiskelu kestää aiemmasta osaamisesta riippuen 2–3 vuotta.

Monipuoliset valmiudet töihin tai jatko-opintoihin

– On mukavaa, että meitä on täällä eri-ikäisiä ja erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Opimme paljon myös toisiltamme, kertovat kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen ensimmäisen vuoden opiskelijat Nea Vartiainen, Sara Pasanen, Sofia Lipponen ja Marika Kantelinen.

Nea ja Sara ovat peruskoulun käyneitä, Sofia ylioppilas ja Marika opiskelee itselleen uutta ammattia jo pidempään työelämässä mukana olleena. Nea sai opiskelupaikan yhteishausta, muut joustavasti jatkuvan haun kautta. Nea Vartiainen on tyytyväinen valitsemaansa alaan ja opetuksen tasoon.

– Ryhmähenki on mainio, juttu luistaa kaikkien kanssa. Minulla on tavoitteena viittomakielen tulkin tutkinto ammattikorkeakoulussa. Sinne tarvitaan pohjaksi toisen asteen tutkinto, joten tämä koulutus sopii minulle erittäin hyvin.

Myös Sara Pasanen arvostaa sitä, että tutkinnon suoritettuaan ohjaajalla on laajat mahdollisuudet työelämään ja jatko-opintoihin.

– Peruskoulun jälkeen kävin lukiota yhden vuoden. Se ei tuntunut omalta jutulta, mutta tämä ala tuntuu. Haluaisin työskennellä lasten parissa esim. päiväkodissa, ehkä joskus jatkan opintoja lastentarhanopettajaksi.

Käytännönläheistä koulutusta

Sofia Lipponen kertoo olleensa lukion jälkeen muutamia vuosia töissä koulumaailmassa ja lopulta halunneensa siihen ympäristöön sopivan koulutuksen.

– Käytännönläheinen oppiminen sopii minulle parhaiten. Pienessä ryhmässä opiskelijoita kuullaan hyvin, meitä on tällä hetkellä 24. Opettajilta voi mutkattomasti kysyä neuvoja arjen kohtaamisissa ja tarvittaessa ohjausta saa henkilökohtaisestikin. Valmistuttuani haluaisin työllistyä kouluun, jossa on kommunikaatiotukea tarvitsevia lapsia. Olen myös miettinyt opiskelujen jatkamista puheterapeutiksi.

Marika Kantelinen korostaa, että kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan työ on ihmisten auttamista.

– Auttaminen on kiinnostanut minua aina. Olen aikaisemmin opiskellut AMK:ssa, ja siihen verrattuna opetus täällä on paljon käytännönläheisempää ja keskustelevampaa. Opiskelemme paljon pienryhmissä, mikä opettaa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Nyt kun opiskelun makuun olen jälleen päässyt, niin miksipä en jatkaisi puheterapian tai viittomakielen tulkin opinnoilla, mutta ennen niitä olisin mielelläni jonkin aikaa työelämässä.

Viihtyisä opiskeluympäristö

Nea, Sara, Sofia ja Marika suosittelevat kaikki Pohjois-Savon opistoa opiskelupaikkana.

– Opisto sijaitsee sopivan lähellä Kuopiota, ei kuitenkaan kaupungin hälinässä. Voi rauhassa keskittyä opiskeluun. Tarvittaessa pääsee helposti Kuopion keskustaan. Opisto tarjoaa myös asumismahdollisuuden kauempaa tuleville, Nea Vartiainen ja Sara Pasanen sanovat.

– Tämä on hyvä valinta, jos haluaa käytännöllistä opiskelua ammattiin, jossa saa olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ympäristö Kallaveden rannalla on rauhallinen ja ilmapiiri kodinomainen, tämä on matalan kynnyksen paikka tulla opiskelemaan, toteavat Sofia Lipponen ja Marika Kantelinen.

Opiston oma keittiö valmistaa arkipäivisin aamupalan, lounaan ja päivällisen. Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen opettaja Helmi Koukka muistuttaa, että ammatillista perustutkintoa suorittaville asuminen on ilmaista opiston asuntolassa.

– Jos ala kiinnostaa, kannattaa ilman muuta ottaa yhteyttä meihin. Voimme vaikka sopia tutustumiskäynnin, Helmi Koukka rohkaisee.

Vuoden pituisilta linjoilta luovaa osaamista

Pohjois-Savon opiston lukuvuoden mittaiset kansanopistolinjat tarjoavat mahdollisuuden oppia erilaisia taitoja digisuunnittelussa ja sisustussuunnittelussa. Linjat ovat peruskoulun käyneille ponnahduslauta jatko-opintoihin tai loistava välivuosi luovan aiheen parissa. Linjoilla oppii myös työelämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten tiimityöskentelyä, digiosaamista, verkostoitumista ja yrittäjähenkisyyttä.

Digisuunnittelulinja keskittyy visuaalisuuteen ja kuvalliseen työskentelyyn. Lähtökohtana on suunnitella ja toteuttaa visuaalisia sisältöjä erilaisiin tarpeisiin. Linjan opintoihin kuuluu visuaalisten sisältöjen suunnittelua, sisällöntuotantoa sekä tuotosten esittämistä mm. julkaisuina ja verkkosivuina. Käytännössä linjalla opiskellaan mm. valokuvausta, kuvankäsittelyä, kuvallista ilmaisua, graafista suunnittelua sekä digitaalista markkinointia.

Sisustussuunnittelulinjalla perehdytään sisustussuunnittelijan ammattiin ja alalla työskentelyyn. Koulutuksen aihealueita ovat mm. alalla tarvittavat digitaidot, suunnittelun perusteet, mallinnusohjelman käyttö ja sisustussuunnitelmien tekeminen. Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää paljon tuote-esittelyitä sekä yritysvierailuja. Luontevia jatko-opintomahdollisuuksia ovat esim. taideteollisuusalan perustutkinnot (artesaani) tai sisustusarkkitehtuuriin tähtäävät AMK-koulutukset. Linjoilta saat yhteishakuun itsellesi kuusi lisäpistettä. Jos tulet linjalle suoraan peruskoulusta, et menetä niitä kahdeksaa valintapistettä, jotka on tarkoitettu ilman tutkintopaikkaa oleville nuorille. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta ja tavoitteet.

Ohjatusti oma polku työelämään -koulutus alkaa 4.1.2021

Ohjatusti oma polku työelämään on neljän kuukauden pituinen koulutus, jossa lähdetään liikkeelle Sinun tilanteestasi ja tavoitteistasi. Koulutuksen aikana päivitetään työelämätietoutta sekä työnhaku- ja digitaitoja, tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin ja rakennetaan yhdessä polkuasi eteenpäin. Koulutus on kokopäivätoimista ja maksutonta. Varmista tarvittaessa TE-toimistosta, voitko opiskella työttömyysetuudella. Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät.

Opintotarjonta laajenee

Pohjois-Savon opisto on syksystä 2020 alkaen laajentanut tarjontaansa myös varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalle pätevöittämällä perhepäivähoitajista varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Pohjois-Savon opisto on suunnittelemassa myös täysin uusia koulutuksia mm. yrittäjyyteen ja oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyen. Koulutustarjonta tarkentuu alkukeväästä 2021. Aikuisten perusopetus on myös opiston koulutustarjonnassa.

psko.fiInstagramFacebookYouTube

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdessä (Itä- ja Pohjois-Suomi).

Muita uutisia