Pyydä tarjous

Teknologiassa on tulevaisuus

Digipalvelut
02.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Suomalainen teknologiateollisuus on maailman huippuluokkaa. Teknologiayrityksissä suunnitellaan ja tuotetaan kestäviä ratkaisuja, jotka helpottavat arkeamme ja säästävät ympäristöä. Uudella teknologialla voimme luoda hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle.

Teknologiateollisuudessa työskentelee yli 330 000 henkilöä ja se on Suomen tärkein vientiala. Teknologiateollisuus tarvitsee 130 000 uutta osaajaa vuoteen 2030 mennessä.

Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeesta osa selittyy yritysten arvioimalla toimialan kasvulla ja puolet eläköityviä korvaavilla uusilla osaajilla. Samalla korkea osaaminen työpaikoilla on kasvanut viime vuosina nopeasti: teknologiateollisuuteen rekrytoitavista jo 60 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen. Myös ammattiosaajista on merkittävä vuosittainen vaje. Rekrytoitavista noin 40 % on ammatillinen koulutus, mutta erityisesti kone- ja metallialan yrityksissä ammatillisen koulutuksen saaneiden osuus on kuitenkin suurempi, jopa 60 %.

Yritysten tarpeissa näkyy satoja eri osaamisia

Alan liiketoiminnalle tärkeimpiä osaamistarpeita lähivuosina ovat selvityksen perusteella kyky jatkuvaan oppimiseen, digitalisaatio, vähähiilisyys, kiertotalous, asiakaslähtöisyys ja johtaminen. Nousussa on erityisesti kestävään arvonluontiin ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen. Yritysten osaajatarpeissa näkyy kuitenkin kymmeniä eri osaamisalueita ja satoja niihin liittyviä osaamisia.

Löydä tulevaisuutesi

Teknologia-yritysten monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan hyvin erilaista ja eritasoista osaamista teknologian, tuotannon, tuotesuunnittelun, talouden, hallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja vaikka ympäristövastuullisuuden saralta.

Mitä aineita kannattaa valita lukiossa

Matemaattisten aineiden, luonnontieteiden ja teknologian osaajia tarvitaan tulevaisuudessa lähes jokaisella alalla. Tarve osaamiselle kasvaa, koska teknologiat ovat työkaluja, jotka mahdollistavat uusia ratkaisuja. Matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden, kuten kemian ja fysiikan, kurssit kannattaa poimia omaan lukujärjestykseen.

Alan opiskelu amiksessa on käytännönläheistä

Osaaville tekijöille on paljon mahdollisuuksia, puolella teknologiayritysten henkilöstöstä on ammatillinen tutkinto. Ammatilliseen tutkintoon opiskelu on hyvin käytännönläheistä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Saat tietoa tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista oppilaitoksilta.

Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan voit opiskella myös oppisopimuksen kautta. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan.

Korkeakoulut

Ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutus tarjoavat molemmat lukuisia erilaisia mahdollisuuksia teknologia-alalla.

Vuosittain teknologiayrityksiin palkattavista osaajista iso osa on suorittanut teknisen koulutuksen, esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknologian, energia- ja ympäristötekniikan, informaatioteknologian, lääketieteen tekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun, kone- ja automaatiotekniikan tai tuotantotalouden koulutusohjelmissa.

Teknologiayrityksissä on paljon eri koulutusalojen osaajia, muun muassa kauppatieteiden, hallinto- ja taloustieteiden tai viestinnän osaajia. On syytä muistaa, että vaikka et opiskelisikaan tekniikkaa, voit silti työskennellä teknologiateollisuuden yrityksissä.

Kesätyöt

Kesätöihin kannattaa hakea hyvissä ajoin. Teknologiateollisuuden yrityksissä on vuosittain tarjolla jopa 20 000 kiinnostavaa kesätyöpaikkaa.

Teksti- ja kuvalähde: Teknologiateollisuus ry