Yara ja Sakky kutsuvat nuoria kemianteollisuuden opintoihin ja töihin

Facebook
22.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Kemianteollisuus haluaa tarjota nuorille mahdollisuuden päästä kiinni alan töihin ja oppimaan aidossa toimintaympäristössä yrityksissä jo varhaisessa vaiheessa opintoja. Mallin tarkoituksena on avata yritysten ovia alle 20-vuotiaille nuorille ja innostaa heitä hakeutumaan laboranteiksi kemian alojen kansainvälisiin yrityksiin.

Laboratorioalan osaajaksi voi jatkossa opiskella oppisopimusmallilla, joka mahdollistaa työssäoppimisen yrityksissä myös alle 18-vuotiaille. Opintojen ensimmäinen vuosi suoritetaan yhteistyöoppilaitoksessa, toinen ja kolmas vuosi koulutus- ja oppisopimuksella työpaikalla. Uutta on myös opiskelijalle oppisopimuksen ajalta maksettava palkka, joka nousee opinnoissa suoritettujen näyttökokeiden lukumäärän perusteella.

Savon ammattiopisto (Sakky) on yksi laboratorioalan ammatillisen perustutkinnon nuorten oppisopimusmallissa mukana olevista oppilaitoksista. Yrityspuolelta mukana on lannoitevalmistaja Yara Siilinjärvi.

− Oppisopimusmalli on kehitetty yhteistyönä yritysten, työnantaja- ja toimihenkilöjärjestön sekä oppilaitosten kanssa. Tulevaisuuden osaajapula on yhteinen huoli. Osoittaa hienoa vastuullisuutta Yaralta lähteä mukaan turvaamaan tulevaisuuden osaajien riittävyys kemianteollisuuteen, toteaa Kemianteollisuus ry:stä johtava asiantuntija Anni Siltanen.

Opiskelijoista kilpailevat oppilaitosten lisäksi osaajia rekrytoivat yritykset. Tiettyjen alojen osaajista on pulaa nyt ja tulevaisuudessa. Uusi oppisopimusmalli tuo yrityksille lisää mahdollisuuksia houkutella yläkoulusta jatko-opintoihin hakeutuvia nuoria. Alle 18-vuotiaille on aiemmin ollut harvoin harjoittelumahdollisuuksia kemianteollisuudessa.

Turvallisesti töissä oman ohjaajan tukemana

Yara Siilinjärvellä voi suorittaa nuorten oppisopimuksena laboratorioalan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia opintoja. Työpaikalla opiskelijaa perehdyttävät ja ohjaavat työpaikkaohjaajat, joiden tehtävänä on valmistaa opiskelijoita työelämään.

− Haluamme olla vastuullisesti mukana luomassa nuorille kemianteollisuuden koulutusmahdollisuuksia. Oppisopimusmalli on meille tärkeä uusi keino tukea nuorten hakeutumista alalle ja turvata osaajien saanti Yaralle myös tulevaisuudessa. Kun nuori tulee meille harjoitteluun, aukeaa siitä usein mahdollisuuksia jatkaa meillä jopa vakituisessa työsuhteessa, kertoo Yara Siilinjärven HR Manager Pia Nykvist-Lindström.

Yara on jo pitkään tehnyt oppilaitosyhteistyötä ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Yaran tuella on mahdollistettu oppisopimusmallin mukaista opiskelua mm. kesätöiden ajan yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa. Yara Siilinjärvelle palkataan vuosittain viitisenkymmentä kesäharjoittelijaa.

− Meillä on vuosien kokemus opiskelijoiden laadukkaasta ohjauksesta ja tarjoamme opiskelijoille mainiot edellytykset työssäoppimiseen. Harjoittelijoiltamme kerätyn palautteen perusteella perehdytyksemme on laadukasta ja monipuolista. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että luotamme harjoittelijoiden osaamiseen ja he ovat päässeet tekemään itsenäisesti oman alan tehtäviä, toteaa Nykvist-Lindström.

Yaran keskeisiä henkilöstöetuja oppisopimusopiskelijoille ovat esimerkiksi työnantajan tukema työpaikkaruokailu, työterveyshuollon palvelut sekä liikunta- ja virkistystuki. Hiljattain toimipaikalle avattiin myös henkilöstön vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu kuntosali.

Oppisopimus sopii monenlaisiin tilanteisiin

Sakkyssä jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan opintojen polku henkilökohtaisesti. Jollakin voi olla jo aiempia opintoja tai työelämässä opittuja taitoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon tai osoittaa osaaminen näytöllä.

− Oppisopimusmalli tuo lisää joustoa opintojen suorittamiseen. Sen kautta voidaan suorittaa osa opinnoista tai jopa koko tutkinto, yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa suunnitellen. Olennaista on laadukas työnohjaus, toteaa Sakkyn yrityspalvelupäällikkö Maija Savolainen.

− Hienoa tässä mallissa on nimenomaan se, että nyt jopa 16-vuotiaat pääsevät harjoitteluun kemianteollisuuden yrityksiin, kun siihen yleensä vaaditaan 18 vuoden ikä. Opiskelija pääsee jo opintojen alkuvaiheessa tutustumaan oman alan työelämään, saa kerrytettyä arvokasta työkokemusta ja niin sanotusti jalkaa työnantajan oven väliin, painottaa Sakkyn prosessiteollisuuden opettaja Antti Pasanen.

yara.fi

Instagram | LinkedIn | YouTube | Facebook | X


Lassi Maaranen

Kesäharjoittelun aikana kurssisuoritus oppisopimuksella

Kesäharjoittelu on toiminut monen työntekijän ponnahduslautana jatkotehtäviin yrityksessä. Näin myös tänä kesänä Yaralla kesäharjoittelussa olleen Lassi Maarasen kohdalla. Hänet valittiin lokakuussa automaatioasentajan määräaikaiseen tehtävään Yara Siilinjärven rikki- ja typpihappo- sekä energian tuotantoyksikköön.

− Viime huhtikuussa pääsin Yaran kaivokselle kunnossapitoon kesäharjoitteluun, joka kesti syyskuun loppuun. Harjoittelun aikana suoritin viimeisen opintoihin kuuluvan kurssin oppisopimuksella, ja valmistuin Ylä-Savon ammattiopistosta sähkö- ja automaatioalan opinnoista nyt syyskuussa, kertoo Maaranen.

Maaranen on tyytyväinen harjoitteluunsa, jossa hän pääsi monipuolisesti tekemään erilaisia tehtäviä. Oli myös mahtavaa päästä hieman isomman projektin kautta tekemään oppisopimukseen kuuluva näyttö.

− Kunnossapitoon tuli kesällä uusia pinnanmittauksia. Normaalisti ne tekee urakoitsija, mutta nyt minä sain ottaa niistä vastuun. Käytännössä töitä räätälöitiin työnantajan kanssa siten, että sain näytön suoritettua, Maaranen kehuu.

− Eikä ole samanlaisia päiviä. Tähän mennessä joka päivä on oppinut töissä jotain uutta. Ja oli tosi mielenkiintoista aloittaa automaatioasentajana uudessa paikassa tehdasalueen puolella, Maaranen toteaa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia