Pyydä tarjous

Yara – monimuotoinen, oikeudenmukainen ja osallistava työpaikka

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, ympäristönsuojelutuotteiden ja teollisuuskemikaalien tuottaja, joka vastaa ympäristön haasteisiin tutkituilla ja puhtailla tuotteilla, viljelyosaamisella sekä innovatiivisilla ratkaisuilla. Yarassa vastuullisuuden ytimessä on osallistuminen ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon.

Yaran Siilinjärven toimipaikka on yksi yhtiön monipuolisimmista yksiköistä. Yara Siilinjärven päätuotteita ovat lannoitteet, fosforihappo ja apatiitti. Tehdasalueella sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa toiminnassa oleva fosfaattikaivos, josta louhittava puhdas apatiittimalmi turvaa kasveille tärkeää fosforin saantia.

Maasta, merestä ja ilmasta

Maasta saadun fosforin lisäksi lannoitteiden pääraaka-aineet ovat typpi, jota saadaan ilmasta ja kalium, jota saadaan muinaisten merien suolasta. Kyse on luonnon peruselementtien yhdistämisestä ja ne muodostavat Yaran mineraalilannoitteen luonnolliset raaka-aineet.

Monipuolisia mahdollisuuksia

Yaralle ammattitaitoisen henkilöstön osaaminen ja saumaton yhteistyö takaavat toiminnan laadun ja turvallisuuden. Yara tarjoaa mahdollisuuden kehittyä monipuolisissa ja mielenkiintoisissa kemian- ja kaivosteollisuuden tehtävissä. Yaran ammattilaiset ympäri maailmaa muodostavat verkoston, jossa vaihdetaan parhaita käytäntöjä omassa toiminnassa hyödynnettäväksi.

- Toimintaympäristömme ja toimintamme jatkuvasti kehittyessä myös henkilöstön osaamistarpeet kehittyvät. Yaralla tarvitsemme nuoria osaajia, tulevaisuuden kehittäjiä, jotka hallitsevat laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtävät ympäristölliset sekä tekniset ja taloudelliset näkökulmat, toteaa HR Manager Pia Nykvist-Lindström.

Toimialalla matemaattis-luonnontieteiden osaaminen on tärkeää. Myös viestinnän, myynnin ja markkinoinnin sekä kunnossapidon ammattilaisille riittää työtä. Lisäksi data-analytiikan osaamisen korostuu aina vain voimakkaammin. Yaralla rekrytointi ja kehittyminen perustuvat yksilön omiin saavutuksiin, osaamiseen ja taitoihin.

Yara työllistää globaalisti noin 17 000 henkilöä yli 60 maassa. Suomessa Yaralla työskentelee yli 900 eri alojen ammattilaista. Siilinjärven toimipaikalla työskentelee noin 400 yaralaista sekä lomakauden aikana n. 50 ammattiin opiskelevaa kesätyöntekijää. Urakoitsijat mukaan lukien toimipaikalla työskentelee päivittäin yli 700 henkilöä.

Priscila Estrada, Laboratory Technician

Priscila on työskennellyt laboranttina tehdaslaboratoriossa vuoden 2022 alusta. Hän aloitti Yaralla ensin kesätyöntekijänä huhtikuussa 2021.

- Teen lannoitteiden kemialliset ja fysikaaliset mittaukset sekä fosforihapon kemialliset määritykset ja myös ympäristönäytteiden analyysit. Työtehtävät tehdaslabrassa ovat todella monipuoliset, ja haluaisin ajan kanssa oppia uusia työpisteitä ja -tehtäviä, sanoo Priscila.

Priscila on kotoisin Meksikosta, missä hän opiskeli kemiantekniikkaa. Suomeen hän tuli aupairiksi vuonna 2009. Hän valmistui Savonialta ympäristöinsinööriksi vuonna 2016. Vuonna 2020 Priscila aloitti Sakkyllä laboratorioalan opinnot ja valmistui keväällä 2022.

− Yaraan tutustuin ympäristöinsinöörin opintojeni aikana. Tuolloin tein rikastamolla tuotekehitysprojektin kokeellisen osan, jonka perusteella tein myös opinnäytetyöni. Lisäksi laboratorio-opintojen alussa oli esitys Yaran laboratoriosta, ja kiinnostuin Yarasta työpaikkana, kertoo Priscila.

Giorgio Creazzo, Summer trainee

Giorgio Creazzo työskenteli kaivoksella kairasydänten parissa lokakuun 2022 loppuun saakka. Kesäharjoittelu alkoi huhtikuussa, ja heinäkuussa hän valmistui kotimaassaan Italiassa geologisten tieteiden kandidaatiksi Paduan yliopistosta. Ala oli siis tuttu, mutta käytännön työkokemusta hänellä ei vielä ollut. Suomeen ja Yaralle hänet ajoi halu päästä ulkomaille, kokeilla omia rajojaan sekä päästä töihin kaivosteollisuuden pariin. Creazzon mukaan tämän kesän työkokemus antaa hänelle hyvät eväät päättää tulevien opintojen painotuksista.

- Työ on jopa ylittänyt ennakko-odotukset. Olen oppinut uusia taitoja, joista on hyötyä myös tulevissa opinnoissa. Erityskiitokset lähtevät työnantajalle ja työyhteisölle, sanoo Creazzo.

Antti Pyykönen, Electricity engineer

Antti Pyykönen työskentelee Yaralla teknisissä palveluissa sähköinsinöörinä. Hän valmistui sähköasentajaksi Pohjois-Karjalan ammattiopistosta vuonna 2006. Yaralla hän aloitti vuoden 2015 keväällä sähköautomaatioasentajana.

Kokemuksen karttuessa Pyykösen työtehtävät monipuolistuivat, ja hän pääsi osallistumaan lukuisiin projekteihin erilaisissa rooleissa. Insinööriopinnot hän aloitti töiden ohella Savonia AMK:ssa monimuoto-opintojen koulutusohjelmassa vuonna 2018.

Opintojen edetessä Pyykönen siirtyi vuoden 2021 toukokuussa kaivoksen sähkökunnossapidon työnsuunnittelijan tehtäviin ja sieltä edelleen vuoden vaihteessa teknisiin palveluihin. Hän valmistui energiatekniikan AMK-insinööriksi toukokuussa 2022.

- Työtehtävieni pääpaino on nyt projekteissa, joissa toimin joko projektipäällikkönä tai sähköistyksen teknisenä vastuuhenkilönä, sanoo Antti Pyykönen.

- Aina ei tarvitse tietää mitä isona haluaa tehdä, ajan ja kokemuksen myötä se alkaa hahmottua, painottaa Antti.


yara.fi

Facebook YaraSiilinjärvi 

Facebook YaraSuomi

Instagram YaraSuomi

youtube.com/user/YaraSuomi soittolistat Yara Siilinjärvi ja Uratarinat


Yara Siilinjärvi lukuina

  • Apatiitti 1 000 000 t
  • Rikkihappo 800 000 t
  • Fosforihappo 300 000 t
  • Typpihappo 150 000 t
  • Lannoitteet 500 000 t

TYÖLLISYYS: n. 700 henkilöä päivittäiset urakoitsijat mukaan lukien.

INVESTOINNIT: Vuosina 2008–2022 Siilinjärvellä n. 900 miljoonaa €.

VEROT: Yara maksoi v. 2021 yhteisöveroa Suomeen n. 34 miljoonaa €.

TOIMITUKSET: Lannoitteiden lisäksi Yara toimittaa lähes 100 % Siilinjärven taajaman kaukolämmöstä.

Muita uutisia