Ammattiopisto Gradia kouluttaa metsäalan monipuolisia ammattilaisia

Facebook
05.10.2023 | Maa- ja metsätalous, Koulutus ja opiskelu

Ammattiopisto Gradian Jämsän toimipiste kouluttaa tulevaisuuden metsäkoneasentajia, metsäkoneenkuljettajia sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajia. Opiskelu metsäalalla on käytännönläheistä ja opiskelijat kehittävätkin taitojaan Gradian omilla työmailla ja alan yrityksissä. Oppilaitoksella on hyvä maine, ja valmistuneet ammattilaiset ovat haluttuja tekijöitä työelämässä.

- Esimerkiksi metsäkoneasentajaksi opiskeleva tai osaamistaan täydentävä ammattilainen voi erikoistua haluamiinsa osa-alueisiin, kuten sähköjärjestelmiin tai hydrauliikkaan. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tulevat vahvasti kuvaan mukaan myös yrityksen tarpeet, kertoo Gradian metsäalan lehtori Markus Seppänen ja jatkaa:

– Pystymme rakentamaan monipuolisen osaamisputken, joka vastaa sekä koulutettavan henkilön tavoitteita että hänet työllistävän yrityksen tarpeita. Kokonaisuuteen voidaan ottaa räätälöidysti osia eri tutkinnoista. Jokaiselle opiskelijalle tehdäänkin henkilökohtainen opintopolku.

Tasokasta koulutusta moderneilla koneilla

Gradia Jämsän Myllymäen kampuksen 1800-neliöinen halli toimii auto-, logistiikka- ja metsäalojen sekä raskaskoneasennuksen oppimisympäristönä.

- Eri alojen toiminnot ovat hyvin nivoutuneet toisiinsa. Yhteisessä ympäristössä on helppoa hyödyntää eri alojen osaamista. Esimerkiksi metsäkoneasentajan autopuolelta hankkimalla ammattitaidolla saattaa olla isokin merkitys työllistymisessä ja työelämässä. Alkuvuodesta 2020 käyttöönotettu koulutushalli onkin osoittautunut erittäin toimivaksi ja eri koulutusalojen synergiaa lisääväksi oppimisympäristöksi.

- Me tarjoamme laadukasta koulutusta, ja jatkuvilla koneinvestoinneilla taataan, että koulutuksessa on käytettävissä samantasoiset koneet kuin työelämässä. Työnantajat voivat luottaa siihen, että meiltä valmistuu osaavaa työvoimaa. Opettajamme ovat osaavia ammattilaisia, ja pedagogisestikin henkilöstömme on pätevää ja pätevöitymässä olevaa, sanoo Seppänen.

Metsäkoneasentajakoulutusta tuodaan esille

Metsäalan yrityksille Gradian Jämsän toimipiste kouluttaa uusia ammattilaisia tutkintokoulutuksissa sekä tarjoaa henkilöstön jatkokoulutusta. Kotimaisten metsäkonevalmistajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa metsäkoneasentajakoulutuksen puitteissa.

- Konevalmistajat kantavat huolta pätevien asentajien riittävyydestä. Ammattiopisto Gradian tarkoituksena on yhdessä heidän kanssaan jakaa oikeaa tietoa metsäkoneasentajan työstä sekä lisätä koulutuksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta. Huomioitavaa on se, että nykyään modernissa konehuollossa ollaan paljon tekemisissä tietotekniikan kanssa, kun vikoja selvitetään, mainitsee Seppänen.


KoneAgria 2023-tapahtumassa Gradian metsäala on mukana yhteisosastolla John Deere Forestry Oy:n kanssa. Osastomme on C230, tervetuloa!


Ajokoneen kuljettajasta hakkuukoneen kuljettajaksi oppisopimuksella

Markus Seppänen kertoo, että työelämältä tuli toive muuntokoulutuksesta, ajokoneenkuljettajasta hakkuukoneenkuljettaja. Yhdessä päädyttiin oppisopimusmalliin.

- Oppilaitoksen ja yritysten välinen yhteistyö kaikilla osa-alueilla on tärkeää; me vastaamme yritysten koulutustarpeisiin ja yritykset puolestaan tarjoavat työssäoppimismahdollisuuksia opiskelijoille.

- Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja löytyy sivuiltamme: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Puh. 040 341 5111
gradia.fi | Facebook | X | YouTube | Instagram


Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, jotka yhdistyivät 1.8.2023 Ammattiopisto Gradiaksi. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat myös Gradia-lukiot, joita ovat Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. Yhteensä Gradiassa on opiskelijoita 22 000 ja henkilöstöä 1 000.

Ammattiopisto Gradia kouluttaa niin nuoria kuin aikuisiakin. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, osatutkinnot, lyhytkurssit – Jämsässä on monia mahdollisuuksia. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa Gradian Jämsän koulutusyksikkö on myös vahva alueensa kehittäjä.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia