Pyydä tarjous

Fin Forelia Oy on metsänuudistuksen edelläkävijä

Digipalvelut
22.09.2021 | Maa- ja metsätalous

– Tarjoamme kokonaisvaltaista metsänuudistusta, johon sisältyvät tietenkin puiden taimet, mutta myös tarvittaessa istutus- ja maanmuokkauspalvelut. Nykypäivän asiakkaat tarvitsevat pakettiratkaisuja, ja tähän tarpeeseen vastaamme, kiteyttää Fin Forelia Oy:n myyntipäällikkö Johan Grönros.

Fin Forelia tuottaa vuosittain n. 50 milj. metsäpuun tainta. Yhtiö palvelee vahvalla ammattitaidolla niin metsäalan suuria toimijoita kuin yksittäisiä metsänomistajiakin. Maanmuokkaus- ja istutuspalvelua Fin Forelia on kehittänyt noin neljä vuotta.

– Uudistuspalveluille on kysyntää. Maanviljelijöillä on kädet täynnä työtä, joten lisäapu metsän uudistuksessa on tarpeen. Lisäksi nykyisin monet metsänomistajat asuvat kaupungeissa, eikä heillä välttämättä ole mahdollisuuksia itse hoitaa uudistustöitä.

Laatu on ykkösasia

Fin Forelialla taimien tuottamisessa ja uudistamispalveluissa etusijalla on laatu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taimet ovat korkeatasoisia ja uudistustyöt hyvin tehtyjä. 

Taimet saavat parhaat mahdolliset edellytykset kasvuun koko elinkaarensa ajan. Kasvatuksessa käytettävät jalostetut siemenet ovat laadukkainta saatavilla olevaa alkuperää.

– Laatu syntyy myös henkilöstön osaamisesta. Olemme lisänneet toimihenkilöitä sekä myyntiin että kasvatukseen, Johan Grönros mainitsee.

Jalostetuilla taimilla vuosituotto kasvaa merkittävästi

Vuosien kokemuksella hiotuilla kasvatus- ja kastelurytmeillä taimet kasvavat terveiksi ja vankoiksi. Lyhytpäiväkäsittely tukevoittaa taimia ja nopeuttaa niiden kasvuun lähtöä istutuksen jälkeen. Taimia lannoitetaan pitkälle syksyyn saakka, jotta niillä on ravinteita saatavilla kasvun ensi hetkistä lähtien.

Jalostetut siemenet tuottavat parempilaatuisia taimia, joissa on kantapuiden parhaat ominaisuudet, ohuemmat oksat, suorempi oksakulma, ratkaisevasti suurempi tilavuuskasvu, lyhyempi kiertoaika ja suurempi tukkiosuus.

– Taimien istuttaminen on nopein ja tehokkain tapa uudistaa metsää. Jalostetut havupuiden taimet tuottavat vuodessa 15–26 % enemmän puuta kuin puuston siemenet. Se on merkittävä hyöty, korostaa Grönros.

Lähellä asiakasta

Fin Forelia on täysin kotimainen yhtiö, joka tuottaa taimia neljällä taimitarhalla: Nurmijärvellä, Kerimäellä, Saarijärvellä ja Rovaniemellä.

– Taimitarhat sijaitsevat eri puolilla maata, joten olemme lähellä asiakkaita ja helposti tavoitettavissa, Johan Grönros toteaa.

– Taimien toimituslogistiikka toimii luotettavasti. Kansainvälisestikin Fin Forelian laatu on kilpailukykyistä, meillä on asiakkaita myös Virossa ja Ruotsissa.

Tehoa taimen kasvuun istutuksen jälkeen

Fin Forelia on ryhtynyt yhteistyöhön ruotsalaisen Arevon kanssa, jonka arGrow®-tuotteen jälleenmyyjä Fin Forelia nyt on. ArGrow® on biostimulantti, joka parantaa taimien juurtumista ja lisää niiden kasvunopeutta.

– Koealoiltamme juuri saatujen alustavien tulosten perusteella taimet ovat tuplaten pidempiä arGrow®lla kuin ilman sitä, Johan Grönros kertoo.

– Oikein istutettu taimi, johon lisätään arGrow®ta, tekee tutkimusten mukaan ensimmäisenä kesänä 40 % suuremman juuriston ja 40 % suuremmat silmut. Neljässä vuodessa istutuksesta arGrow®lla tehostetulla taimella on 80 % isompi runkotilavuus kuin vertailutaimella.

Metsätalouden peruskivi ja kasvun mahdollistaja

Taimitarhat ja metsänuudistuspalvelut ovat Suomen metsätaloudessa rahallisesti pieni sektori, mutta merkitykseltään erittäin suuri.

– Jalostetuilla taimilla tehdyllä metsänuudistuksella vuosituotto paranee kuusella 10–15 %, männyllä 25–26 % ja koivulla yli 30 %. Suomessa korjataan puuta vuodessa n. 70 miljoonaa kuutiota, joten esimerkiksi kymmenen prosentin lisäys siihen tarkoittaisi 7 miljoonaa mottia, Johan Grönros havainnollistaa.

Grönros kertoo, että Fin Forelia on äskettäin investoinut mm. uuteen linjaan, jolla voidaan käsitellä taimia Woodcoatilla eli tukkimiehentäitä torjuvalla mekaanisella suojalla.

– Tämä on kehittyvä ala, joka vaatii pitkäjänteistä työtä. Haluamme seurata alan kehitystä ja viedä palveluita eteenpäin. Tavoitteemme on olla ensisijainen vaihtoehto metsänuudistuspalveluille Suomessa. 

www.finforelia.fi

Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 3/2021.