Pyydä tarjous

SeiLab on asiakaslähtöinen laboratoriotoiminnan edelläkävijä

Digipalvelut
12.10.2021 | Maa- ja metsätalous

SeiLab Oy on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio, jonka pätevyysalueina ovat elintarvikkeiden, rehujen ja veden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä viljavuustutkimukset. SeiLab Oy tekee tiivistä yhteistyötä elintarvikeyritysten kanssa ja toiminta on laajentunut myös maa- ja lantanäytteiden tutkimuksiin. Laboratorion periaatteena on tutkia elintarvike ”pellolta pöytään”. Vesitutkimuksista tärkeimpänä ovat talousvesitutkimukset, mutta toimintaa kuuluu myös uimavesien ja jätevesien tutkimukset. Laboratorioissa työskentelee vakituisesti 45 laboratorioalan ammattilaista.

AAA-luokitus takaa SeiLabin olevan vakavarainen ja luotettava yhteistyökumppani, joka pystyy tarjoamaan sen, minkä lupaa.

SeiLab Oy:n toimitusjohtaja, elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäri, eläinlääkintäneuvos Seppo Kangas on kehittänyt laboratorio-, ja analytiikkatutkimusta nimenomaan Suomessa. Kangas korostaa, että suomalaisten tulee tukea omaa laboratorioliiketoimintaansa, joka vahvistaa kansantaloutta ja työllisyyttä.

- SeiLabille laatu on ykkösasia. Panostamme voimakkaasti laitetekniikkaamme ja osaamiseemme. On tärkeää, että työ säilyy kotimaassa, omassa laboratoriossa. Laboratoriotoimintaa suoritetaan Suomessa neljässä toimipisteessä: Seinäjoella, Kauhajoella, Haapavedellä ja Salossa. Toimipisteiden avulla pyritään antamaan tutkimusapua mahdollisimman läheltä tarkoituksena palvella kaikkia maakuntia.

Seppo Kangas näkee, että tulevaisuudessa laboratorioanalytiikan merkitys vain kasvaa. -Lainsäädännön kehitys ja normien tiukentuminen vaikuttavat meidänkin liiketoimintaamme. Kotimaisten laboratorioiden tulee olla kilpailukykyisiä ja pärjätä hinnalla. Meidän tulee kehittää toimintaamme, jotta pärjäämme sekä kotimaisessa että kansainvälisessä markkinassa, Kangas määrittelee.

Kotimaista osaamista toimimalla avainlipun alla

- Olemme velaton ja vakavarainen laboratorio, Seppo Kangas korostaa ja jatkaa:

- Yhtiö toimii kokonaisvaltaisena laboratoriotavaratalona, joka pystyy toimittamaan asiakkailleen erittäin monipuoliset akkreditoidut analyysit. SeiLab kehittää toimintaansa jatkuvasti. Vahvuutemme on monialainen kestävän elintarviketuotannon osaaminen ja siihen liittyvä tutkimus- ja asiakastyö. Toimimme ajan hermolla, asiakastarpeiden mukaisesti.Meidän voimavarana on henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. Olemmekin panostaneet viime aikoina merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin, Seppo Kangas toteaa.

Yksilöidyt palvelut ja joustavat toimintamallit oleellinen osa Seilabin tehokasta toimintaa

- Meillä on Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä AAA-tason luottoluokitus. Suomessa toimii 82 laboratoriota ja ainoastaan viisi laboratoriota kuuluu AAA-tason luokkaan. SeiLab on yksi niistä. Oma merkitys on myös sillä, että SeiLabille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu -alkuperämerkintä. Lisäksi SeiLab on saanut merkittäviä yrittäjätunnustuksia, Kangas mainitsee.

Uutuutena lämpöarvotutkimukset

- Olemme alkaneet tehdä yhä enenevässä määrin turvevesien tarkkailututkimuksia ja jätevesipuhdistamoilta jätevesinäytteitä. Lisäksi teemme satamien ruoppaukseen liittyviä tutkimuksia. Teemme ympäristöön liittyvät tutkimukset yhteistyössä AFRYn kanssa.

- Elintarviketeollisuudelle teemme laktoosittomuus määrityksiä ja gluteenimäärityksiä. Lisäksi uutena palveluna olemme alkaneet tekemään turpeen ja hakkeen ympäristö- ja lämpöarvotutkimuksia lämpövoimaloille, Kangas kertoo ja jatkaa:

- Hakkeen käyttö lämmityksessä polttoaineena tulee kasvamaan merkittävästi turpeen käytöstä luopumisen takia. Rakennusten ja käyttöveden lämmittämisen lisäksi haketta käytetään myös kuntien lämpölaitoksilla ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla. Lämpölaitoksille tehtävillä lämpöarvon mittauksilla voidaan määrittää kuinka paljon täydellinen palaminen tuottaa lämpöä polttoaineen massaa kohti, Kangas selvittää.

SeiLab takaa tasaisen laadun ja täsmällisyyden

SeiLab tekee viljavuustutkimuksia Seinäjoella ja Salossa. Salon toimipiste on muuttanut Salon keskustaan, Joensuunkadulle. Kangas toteaa, että sekä viljavuustutkimusten ja rehututkimusten osalta SeiLab on Suomen edullisin laboratorio.

- SeiLab on laittanut tutkimushinnat kohtuulliselle tasolle siten, että asiakas katsoo tutkimukset tältäkin osin aiheelliseksi. Perustutkimuksen hinta on 10,20.Teemme yhteistyötä vastaavan laboratorion Metropol Lab Oy:n kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä muidenkin laboratorioiden kanssa. Tästä ketjusta löytyy valmiudet kaikkien määritysten suorittamiseen, joita alalla tarvitaan, Seppo Kangas linjaa.

Laboratorioanalytiikan merkitys kasvaa entisestään

Kangas kertoo, että näytemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, etenkin viljavuustutkimusten ja elintarviketutkimusten puolella.

- Näytemäärä ovat lisääntyneet puolitoistakertaisesti viime vuoteen verrattuna.

Viljavuustutkimus perusedellytys nykyaikaiselle kestävälle viljelylle

- Rehututkimusten lisäksi viljavuustutkimusten määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Teemme viljavuustutkimuksia peltomaasta, puutarhamaasta ja kasvitarhojen viljelyalustoista sekä eläinten lannasta ja lietelannasta.

- Meillä on kattava viljavuus-laboratorioverkosto, joka on kaikkien viljavuus-analyyseja tarvitsevien käytettävissä. Tilakohtainen ympäristönhoito-ohjelma ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Viljelijä saa analyysipalveluiden kautta tietää viljansa ja maaperänsä laadun hyvin luotettavasti, Kangas selvittää.

Valmiustilassa oleva laboratorio

Suomessa on poikkeuksellisen vaativa salmonella-valvontaohjelma, joka tutkituttaa näytteitä monilta tuottajilta. Salmonellatartuntojen tutkimus perustuu eläintauti- ja hygienialakiin.

- SeiLab tekee valtakunnallisesti eläinsalmonellamäärityksiä. Uudet tarttuvat taudit ja laajat epidemiat voivat edellyttää sellaisia hoitovalmiuksia, joita normaaliaikana ei ylläpidetä. SeiLab toimii myös valmiustilassa olevana laboratoriona, jos joku epidemia edellyttää nopeaa näytteenottoa. Tällainen voi tapahtua etenkin vesiepidemiatapauksissa.

Mittavat laiteinvestoinnit osa onnistunutta strategiaa

Kangas kertoo, että yritys on laajentanut viljavuuspuolen tiloja Seinäjoella ja nyt käytössä on noin 2600 neliötä.

- Olemme tehneet vuoden sisällä uusia laiteinvestointeja noin 200.000 euron edestä. Investoinnit parantavat yrityksen toimintaedellytyksiä ja toimitusvarmuutta. Seinäjoen yksikön viljavuuspuolelle olemme hankkineet uusia laitteita muun muassa alkuaineiden vesimäärityksiin ja hivenaineiden määrityksiin. Mittavat laiteinvestoinnit ovat olleet osa onnistunutta strategiaa ja toimitusvarmuutta, joka on mahdollistanut tehokkaan ja monipuolisemman palvelun asiakkaillemme. Jatkossa pystymme tekemään elintarviketutkimuksissa entistä tarkempia alkuainemäärityksiä, Kangas selvittää.

Maanäytteiden keräilyverkosto lähelle asiakasta

Pohjois-Savon talousalueella on ollut kysyntää näyterasioista. Seppo Kangas sanoo, että paikallisten maatalousmyymälöiden kanssa yhteistyössä SeiLab haluaa palvella asiakkaitaan tarjoamalla vahvan asiantuntemuksen ja edulliset laboratoriopalvelut.

- Haluamme auttaa viljelijöitä näytteiden vaivattomasta toimittamisessa SeiLabin laboratorioon. Toimitamme mielellämme maanäyterasioita kaikkiin maatalousliikkeisiin ja tarvittaessa tulemme opastamaan paikan päälle. Tällä hetkellä teemme vahvaa yhteistyötä muun muassa Osuuskunta Maitosuomen kanssa. Lähinnä viljavuustutkimuksia ja rehuanalyysejä varten tarvittavia näyterasioita saa Osuuskunta Maitosuomen Valma-myymälöissä.

- Panostamme jatkossakin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, minkä lisäksi haemme kasvua ja kartoitamme mahdollisuutta laajentaa toimintaa muun muassa Pohjois-Savon talousalueella, Kangas sanoo ja jatkaa:

- Kaikissa SeiLabin toimipisteissä on saatavissa näyterasioita ja näytteidenottovälineitä ja lähetteitä. Helpoimmin ne voi tilata joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lähetteet ovat lisäksi tulostettavissa www.seilab.fi- sivuilta. Lähetykset voi lähettää meille joko matkahuollon tai Postin kautta tai kuljettaa itse lähimpään toimipisteeseen. Toimipisteiden välillä on päivittäinen logistiikka. SeiLab Oy:llä on käytössä Postin sopimustunnukset. Postin kautta lähetettävien pakettien tunnusnumerot löytyvät SeiLabin nettisivuilta Ajankohtaista-osiossa, Seppo Kangas opastaa.

Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehden KoneAgria-numerossa 4/2021.

Muita uutisia