Hallitusohjelma selkeyttää maa- ja metsätalouden asemaa sekä tunnistaa elinkeinojen merkityksen

Kuva: Henri Uotila
Kuva: Henri Uotila
22.06.2023 | Maa- ja metsätalous

Hallitusneuvotteluja käyneet kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit julkistivat tulevan hallituksen "Vahva ja välittävä Suomi" -ohjelman. Ohjelma sisältää useita maa- ja metsätalouden asemaa selkeyttäviä kirjauksia. Se myös tunnistaa elinkeinojen merkityksen Suomen huoltovarmuudelle ja hyvinvoinnille.

Maatalouden osalta hallitus lähtee toteuttamaan alan muutostarpeita pohtineen parlamentaarisen työryhmän suosituksia. Hallitusohjelmassa pääpaino on maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kassakriisin ratkaisemisessa, joissa hallitus sitoutuu sekä nopeisiin, että pitkän aikavälin toimenpiteisiin. Hallitus pitää maatalouden tärkeimpänä tehtävänä ruuantuotantoa ja lupaa pidättäytyä maatalouden kustannuksia lisäävistä kansallisista päätöksistä. Ohjelmassaan hallitus haluaa edistää ruoka-alan kasvua, lisätä ruokavientiä sekä parantaa alkutuottajien asemaa markkinoilla myös lainsäädännöllisin keinoin. MTK antaa näille ohjelman linjauksille vahvan tukensa.

MTK on tyytyväinen siihen, että hallitus ei lähde rajoittamaan metsien hakkuita ja sitoutuu uuden kansallisen metsästrategian toteuttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivista ja monipuolista metsänhoitoa sekä metsien parempaa kasvua. Lisäksi aivan oikea linjaus on, että metsien käyttö perustuu jatkossakin metsänomistajien päätöksiin. Ohjelmassaan hallitus ymmärtää metsien ilmastohyödyt ja esimerkiksi EU:n aiempien, hiilinieluja koskeneiden linjausten ongelmat. Tärkeänä MTK pitää myös metsäpäätösten pitämistä kansallisissa käsissä sekä hallituksen sitoutumista yhtenäiseen linjaan maa- ja metsätaloutta koskevassa EU-vaikuttamisessa ja -päätöksenteossa.

Yleisesti hallitusohjelma suosii elinkeinojen kasvavaa vapautta ja pyrkii karsimaan tarpeetonta sääntelyä. MTK pitää tätä tärkeänä ja uutta talouskasvua tuottavana linjauksena. Maanomistajien kannalta toivottu on ohjelman myös lupaus lunastuslain uudistamisesta. Hallitus aikoo uudistaa myös elinkeinojen luvituksen ja valvonnan viranomaisorganisaation. Tässä MTK pitää keskeisenä lupaprosessien sujuvuutta sekä viranomaispäätösten saamista kohtuullisessa ajassa. MTK korostaa, että ohjelmaan kirjatut leikkaukset ja veron korotukset eivät saa heikentää maa- ja metsätalouden kannattavan tuotannon edellytyksiä.

Lähde: MTK

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia