Maidontuotannon myyntitulot maitotiloilla Suomessa yli miljardi euroa – vastuullisuus maidontuotannossa korostuu

Facebook
22.06.2023 | Maa- ja metsätalous

Suomen maaseudun elinvoiman kannalta 4500 maitotilalla on merkittävä rooli. Viime vuonna maidontuotannon myyntitulot maitotiloilla ylittivät miljardin euron rajan. Maitoalalla vastuullisuus nähdään pitkän aikavälin menestystekijänä, ja eläinten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä vastuullisuuden osatekijöistä. Esimerkkinä jo toteutetusta vastuullisuustyöstä mainittakoon maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, Naseva, joka kattaa yli 95 % maitotiloista.

Suomalaiset naudat eivät syö soijaa, vaan nurmesta tehtävä säilörehu muodostaa ruokinnan perustan. Tuotannon hyvä hygieniataso ja vähäinen lääkkeiden käyttö sekä maidon erinomainen laatu ovat myös suomalaisen maidontuotannon vahvuuksia.

Maitosektorilla on vahva tahtotila edistää nautojen hyvinvointia mahdollistamalla niiden ulkoilu, laiduntaminen ja jaloittelu. Ulkoilu edistää nautojen hyvinvointia mm. lihaskunnon, sorkkaterveyden ja lajityypillisen laumakäyttäytymisen vahvistumisen myötä.

Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta, sillä monipuolinen laidunkasvillisuus ja lehmät houkuttelevat erilaisia eliölajeja, kuten pääskysiä ja lantakuoriaisia. Lanta vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa sekä parantaa multavuutta. Laiduntavat eläimet tuovat myös vaihtelua maaseutumaisemaan ja ovat ensi arvoisen tärkeitä harvinaistuvien perinnebiotooppien säilyttämisessä.

Maitotilojen määrä laskenut

Vuonna 2022 maitoa tuotettiin Suomessa 2 193 miljoonaa litraa eli tuotanto väheni reilut pari prosenttia edellisvuodesta. Luomumaitoa tuotettiin vajaa 81 miljoonaa litraa, lähes saman verran kuin vuonna 2021.

Eniten maitoa tuotettiin Pohjois-Pohjanmaalla, 371 miljoonaa litraa ja Pohjois-Savossa 310 miljoonaa litraa. Edellisvuoden tapaan paikkakunnista eniten maitoa tuotettiin Kuopiossa, 69 miljoonaa litraa. Seuraavina olivat Kurikka, 60 miljoonaa litraa, Kiuruvesi 53 ja Kokkola 50 miljoonaa litraa.

Maitotilojen määrä väheni viime vuonna noin 400 tilalla. Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli maitotiloja yhteensä 4572, kun vielä kymmenen vuotta sitten niitä oli kaksi kertaa enemmän.

Lypsylehmien määrä väheni viime vuonna reilulla 5000:lla ja lypsylehmiä oli Suomessa 243 200. Keskimäärin 52 lehmää per tila.

Teksti- ja kuvalähde: MTK

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä