Maveplan hallitsee kuivatussuunnittelun

Facebook
29.06.2020 | Maa- ja metsätalous
Maveplan Oy suunnittelee tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset maanviljelyn kuivatusratkaisut, joiden avulla viljelytoiminnalle saadaan luotua mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Maveplanin tärkeimmät palvelut ovat salaoja- ja valtaojasuunnittelu. Lisäksi Maveplan on mukana tilusjärjestelyissä ja auttaa maanomistajia ojitusyhtiön perustamiseen ja ojitustoimituksen käynnistämiseen liittyvissä asioissa.– Olemme ammattitaitoinen ja kokenut monisuunnitteluyritys. Maanviljelyn kuivatuspalveluissa olemme maamme suurin toimija, tämän toimialan suunnittelijoita meillä on eniten Suomessa, mainitsee suunnittelija Markus Sikkilä.Toimivasta kuivatuksesta on syytä huolehtiaSalaojasuunnittelu on ollut Maveplanin ydintoimintaa kautta yhtiön pitkän historian. Nykypäivänä salaoja- ja peruskuivatussuunnittelu sekä tilusjärjestelyhankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka Maveplan hallitsee varmalla otteella.– Sadon tasalaatuisuus ja koko viljelyn kannattavuus perustuvat toimivaan peltojen kuivatukseen ja vesitaloussuunnitteluun. Jos pellon kuivatus ei ole kunnossa, ei satoakaan saada tehokkaasti tuotettua, ja riskit sadon menettämiseen kasvavat. Säätösalaojitusjärjestelmällä voidaan toisaalta turvata riittävä kastelu, mikä esimerkiksi perunanviljelyssä on olennainen asia.Markus Sikkilä korostaa, että laadukkaan kuivatussuunnittelun lähtökohtana on kohde itse, ts. pellon ominaisuudet, kuten maalaji ja pinnanmuodot. Suunnittelijan tehtävänä on ratkaista, miten ojat saadaan kohteeseen sijoiteltua siten, että ojitus on mahdollisimman tehokas ja pitkäikäinen.– Lisäksi suunnitteluun vaikuttavat maanomistajan toiveet viljelyyn tai viljeltävään kasviin liittyen. Myös maatilan konekanta voi olla tarpeen huomioida, samoin halutut ajosuunnat. Aina ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan toimivia lähestymistapoja voi löytyä useita.– Eteen voi tulla kustannustehokkuuden puntarointia. Jos kustannusero olennaisesti tehokkaampaan ratkaisuun on pieni, kannattaa valita tehokkaampi vaihtoehto. Toisaalta ylitiheään ojitukseen ei kannata tuhlata resursseja.Kokonaisvaltaista projektiosaamistaSuunnittelun lisäksi Maveplan tarjoaa myös projektinjohtopalveluita, jotka ovat asiakkaiden kannalta huolettomia paketteja.– Olemme vetäneet tilusjärjestelyihin kuuluvia salaojitus- ja peruskuivatusprojekteja, jotka sisältävät suunnittelun, kilpailutuksen, työpaalutuksen ja valvonnan, Markus Sikkilä kertoo.– Valtaojien ojitusyhteisöille olemme hoitaneet kunnostushankkeita, joihin on kuulunut työnjohto ja laskutusasiat. Usein salaojasuunnitelmaa peltoalueille tehdessä ilmeneekin, että salaojat eivät pääse kunnolla toimimaan, koska valtaojassa on vesi korkealla, ja perkausta tarvitaan.– Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös vesilain edellyttämät vesiensuojeluratkaisut. Kohteeseen soveltuvilla vesiensuojeluratkaisuilla vältetään hankkeiden aiheuttama tarpeeton haitta alapuoliseen vesistöön, sekä varmistetaan hankkeiden edellyttämien lupaprosessien jouheva eteneminen.Huippuosaamista ja modernia teknologiaaMarkus Sikkilä kertoo, että Maveplan on nykyaikainen asiantuntijaorganisaatio, jolla on kaikenlaisten asiakastarpeiden toteuttamiseen taipuva kalusto.– Voimme toimittaa moderneja koneohjausmalleja työkoneisiin esim. valtaojan kaivuuseen tai piha-alueen asfaltointia varten. Tarjoamme myös mobiililaitteisiin maatilan tarkat salaojakartat, joita voidaan hyödyntää salaojien huoltotoimissa sekä ojien toiminnan seuraamisessa. Mobiililaitekartat ja salaojien sijaintitieto on tärkeä ja pidetty palvelu, olemme toimittaneet karttoja viljelijöille paljon. Meillä on tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.– Suunnittelijaverkostomme on kattava ja toimitusvarmuutemme on korkeaa luokkaa. Toimimme monissa hankkeissa joustavasti työryhmissä. Henkilöstöltä löytyy rautaista osaamista: on insinöörejä, maanmittareita ja muuta kouluttautunutta väkeä. Itse olen koulutukseltani agronomi. Aika monella meistä on omaa maanviljelytaustaa, joten asiakkaiden tarpeet ovat jo lähtökohtaisesti tuttuja, Markus Sikkilä huomauttaa.– Aiomme panostaa mittaamisen kehittämiseen. Olemme jo kokeilleet dronekalustoa peltojen kuvauksessa ja pintamallinnuksessa. Varsinkin isommissa kuivatushankkeissa uusin teknologia tehostaa prosessia.Maveplanin toiminta laajentui Etelä-PohjanmaalleVuoden 2020 alussa Maveplan Oy:n toiminta laajentui Etelä-Pohjanmaalle, kun ProAgria Etelä-Pohjanmaa tuli osaomistajaksi yhtiöön. Samalla ProAgria Etelä-Pohjanmaa luovutti liiketoiminnan siirtona salaoja- ja mittauspalvelut Maveplanille.– ProAgria näki järkevänä vahvistaa kuivatusosaamista Etelä-Pohjanmaalla. Nyt palvelukonseptimme ja koko kuivatuspaletin tarjonta on maakunnassa saatavana, Markus Sikkilä toteaa.maveplan.fi  

Hankkeella tietoa peruskuivatuksesta

Maveplan on päätoteuttaja hankkeessa nimeltä Peruskuivatuksella peltojen kuivatus kuntoon Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (PERUSKU). Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Salaojituksen Tukisäätiö sr.– Hankkeessa pureudutaan peruskuivatuksen perusongelmiin, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Markus Sikkilä.– Aikaisemmin valtio vastasi isojen valtaojahankkeiden suunnittelusta ja järjestämisestä, mutta ei enää 2000-luvulla. Tämän seurauksena ojitusyhteisöt ovat ikään kuin lakanneet olemasta. Alueilla ei välttämättä enää edes tiedetä, keitä maanomistajia suuren valtaojan yhteisöön kuuluu tai kenen kunnostus pitäisi käynnistää. Ei myöskään tiedetä, kuka maksaa ja mitä. Ongelmaan olemme törmänneet usein salaojasuunnittelussa, sillä ainahan jossakin tulee valtaoja vastaan, Sikkilä kuvailee.– Hankkeen tarkoitus on aktivoida maanomistajia ja ojayhteisöjä. Käytännössä toiminta on tiedottamista ja neuvontaa. Järjestämme workshop-tilaisuuksia ja jaamme tietoa ihan kuntakohtaisesti. Loppujen lopuksi pyrimme saamaan perkaushankkeita käyntiin, jotta kuivatusongelmat saataisiin ratkaistua.– Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten ProAgrian ja MTK:n, kanssa. Vaihdamme tietoa ja järjestämme yhdessä tilaisuuksia. Yhteistyökumppanien kesken voidaan pureutua havaittuihin ongelmiin tapauskohtaisesti.– Koronavirus sotki hanketilaisuuksien järjestämisen kevään osalta. Kun salaojituskausi on tältä kesältä ohi, ja virustilannekin toivottavasti rauhoittunut, niin hanketilaisuuksia käynnistellään taas syksyllä, Markus Sikkilä vinkkaa.– Peruskuivatuksen edistämishankkeen toiminta-aika on 31.5.2021 saakka, mutta todennäköisesti anomme jatkoaikaa. Peruskuivatuksessa korjausvelkaa on niin paljon, että sitä ei yhdellä hankkeella saada kuntoon.www.kuivatuskuntoon.fiArtikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 2/2020.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä