Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja maatilan talouden

Facebook
24.08.2022 | Maa- ja metsätalous

Millaisia ovat menestyvät maatilayrittäjät? Tätä kysymystä selvittivät Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus Luke ja TTS Työtehoseura vastavalmistuneessa tutkimuksessaan. Menestyviä maatalousyrittäjiä löytyi ympäri maata, kaikenkokoisilta tiloilta ja eri tuotantosuunnista. Menestyjät kehittivät tilaansa aktiivisesti, ja heitä yhdisti suunnitelmallisuus, markkinoiden seuranta sekä talouden- ja riskinhallintakyky. Parannettavaa on yhä muun muassa markkinoinnissa, johtamisessa ja teknologisessa osaamisessa.

Menestyvät maataloustuottajat – Smart Farmers -tutkimuksessa selvitettiin maatalousyrittäjien menestymistä ja sitä selittäviä tekijöitä laajan viljelijäkyselyn, työpajojen ja haastattelujen avulla.

– Halusimme löytää menestymiselle pelkkää taloudellista pärjäämistä laajemman ja yleispätevämmän selityksen. Yrittäjä luokiteltiin menestyväksi, kun hänen tilansa kuului maataloustuotannon taloudellisen kannattavuuden suhteen parhaaseen viidennekseen. Lisäksi hänen tuli itse kokea menestyneensä hyvin ja arvioida työkykynsä hyväksi, kertoo TTS:n erikoistutkija Janne Karttunen.

Menestystekijöiden tunnistaminen on tärkeää, koska maatalous käy läpi rakennemuutosta ja toimintaympäristö on muuttunut yhä epävakaammaksi. Kehitystä on voitava ohjata hallitusti ja oikeaan suuntaan, jotta kannattava ruuantuotanto olisi mahdollista.

Tutkimuksen aineistot kerättiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan keväällä 2022.

Menestyjä on valmis tekemään isojakin muutoksia tilan toimintaan

Rohkaiseva tutkimustulos on, että menestyviä maatalousyrittäjiä oli kaikenkokoisilla tiloilla, ympäri maata ja eri tuotantosuunnissa. He olivat osaavia ja työssään motivoituneita järjestelmällisiä johtajia. Enemmistöllä oli peltoalaltaan keskikokoista suurempi kasvi- tai eläintila.

– Menestyvät maatalousyrittäjät olivat hieman nuorempia kuin maatalousyrittäjät keskimäärin. Menestymistä tuki usein tilan yritystoiminnan laajentaminen ja monialaistaminen sekä uuden teknologian käyttö peltoviljelyssä. Menestyjät osasivat lisäksi ottaa aikaa itselleen ja palautumiselle, kertoo Luken erikoistutkija Hanna Karikallio.

Menestyjiä yhdisti talouden- ja riskinhallintakyky. He olivat onnistuneet tarkasti suunnitelluilla investoinneilla kehittämään ja tehostamaan tilan toimintaa. Lisäksi he olivat erittäin markkinaorientoituneita ja valmiita tekemään tuotantoon isojakin muutoksia, jos markkinoiden kehittyminen ja kysyntä sitä edellyttivät.

Maatalouspolitiikan pitää kannustaa kannattavaan tuotantoon

Tutkimus antaa useita suosituksia niin maatalousyrittäjille, muille ruokaketjun toimijoille kuin maatalouspolitiikallekin.

– Maatalousyrittäjien johtamis- ja taloustaitoja sekä muuta osaamista, kuten riskienhallintaa, uuden teknologian käyttöä ja työkyvystä huolehtimista tulee ylläpitää ja kehittää. Jatkuva oppiminen on välttämätöntä, ja se on huomioitava alan koulutustarjonnassa, sanoo Karikallio.

Ruokaketjun muut toimijat puolestaan odottavat maatalousyrittäjiltä monipuolista osaamista niin liiketoiminnan, talouden kuin ihmisten johtamisessa. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja liiketoimintalähtöistä, ja kokonaisuuden ymmärryksen tulee olla kunnossa. Myös itsensä johtamisen tärkeys korostuu.

–Maatalous- ja elinkeinopolitiikan pitää kannustaa liiketaloudellisesti kannattavaan maataloustuotantoon. Maatilan yhtiöittämistä on tuettava, jotta kilpailukyky paranee. Myös työllistämisen kynnystä on madallettava ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotettava, sanoo PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Maatilayritysten kehittämisrahastosta.

Lähde: PTT

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia