Pyydä tarjous

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila: "Puukauppojen kilpailutuksen vaikutukset näkyvät suoraan metsänomistajan saamassa puukauppatulossa. Metsänhoitoyhdistyksen avulla löytyy paras ostaja."

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Kuva: MTK
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Kuva: MTK
05.05.2023 | Maa- ja metsätalous

- Puun tarve on näkynyt nousevina puun hintoina markkinoilla. Venäjän puuntuonnin loppuminen yhdessä isojen investointien kanssa lisää merkittävästi kotimaisen puun käyttöä. Ostajien välillä on suuria eroja ja parhaan puunostajan löytämiseksi on äärimmäisen tärkeää käyttää oman metsänhoitoyhdistyksen tekemää puukaupan kilpailutusta muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Juha Marttila kehottaa käyttämään metsänhoitoyhdistyksen apua parhaan ostajan löytämiseksi.

- Puumarkkinat toimivat markkinaehtoisesti. Kun puulla on kysyntää, sen hinta nousee, jolloin tarjontakin lisääntyy. Puukauppa on käynyt hyvin alkuvuodesta. Olemme noin 40 prosenttia edellä edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen ja yli kymmenen prosenttia keskimääräistäkin korkeammalla. Edellisvuoden alkuvuosi oli poikkeuksellisen hiljainen UPM:n työseisauksen takia ja muihinkin vuosiin nähden ollaan aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä Venäjän puun tuonti on loppunut. Asiaa pitääkin tarkastella puun kokonaistarpeen kautta, Marttila sanoo.

- Ennustelaitosten puun käyttötarve-ennusteet ovat tälle vuodelle vajaa 70 M m³, josta puun tuonnin osuuden ennakoitiin tippuvan vajaaseen kolmeen miljoonaan kuutioon. Tähän peilaten alkuvuoden puukauppamäärät ovat jäljessä. Lisäksi hakkuumäärät ovat olleet huomattavan paljon korkeammalla kuin ostomäärät, jolloin pystyvaranto on supistunut hurjaa vauhtia. Kelirikko- ja kesäkorjuukohteiden tarve lisää edelleen puun kysyntää.

Puun hintaodotukset ovat korkealla erityisesti kuitupuulla

Uusimman Metsätutka-metsänomistajakyselyn mukaan metsänomistajat odottavat puun hinnan nousun jatkuvan. Puun hintaodotukset ovat korkealla erityisesti kuitupuulla, sillä yli 60 prosenttia metsänomistajista odotti kuitupuun hinnan nousevan edelleen. Tukkipuun osalta hinnan nousua odotti kolmasosa metsänomistajista ja kolmasosa arvioi hinnan säilyvän ennallaan.

Metsänomistajakyselyn mukaan metsänomistajien puunmyyntiaikomukset ovat kuitenkin normaalilla tasolla, eikä mitään puunmyyntiryntäystä ole näköpiirissä. Puunmyyntiaikomukset ovatkin riippuvaisia puun hintaodotuksien täyttymisestä. Puun hintatason merkitys myyntipäätökseen on noussut merkittävästi kyselyn tulosten perusteella. Puumarkkinoiden toivotaan toimivan markkinaehtoisemmin.

"Metsäsi puolustusliitto"-kampanja onnistui hyvään ajankohtaan

Metsäsi puolustusliittona toimii Metsänomistajat-ketju, jonka muodostavat keskusliitto MTK ja 56 metsänhoitoyhdistystä palvelutoimistoineen. Niiden merkitys on noussut tänä keväänä niin kansainvälisessä kuin kansallisessa vaikuttamisessa. Metsänomistaja turvaa omat etunsa parhaiten olemalla osa metsänomistajien puolustusliittoa ja kilpailuttamalla puukaupat metsänhoitoyhdistyksen kautta.

- Puukauppojen kilpailutuksen vaikutukset näkyvät suoraan metsänomistajan saamassa puukauppatulossa. Metsänhoitoyhdistyksen avulla löytyy paras ostaja. Metsänomistajien edunvalvonta on onnistunut saavuttamaan merkittäviä parannuksia metsänomistajille tänä keväänä. Kotimaassa puumarkkinat ovat lupaavia ja Brysselissä pystyttiin esimerkiksi varmistamaan metsäenergian käyttömahdollisuudet tulevaisuudessakin, Juha Marttila toteaa ja jatkaa:

- Metsäsi Puolustusliitto -kampanja on ollut ajankohtainen ja kiitelty. Hyödyt eivät ole jääneet pelkiksi puheiksi, vaan teot puhuvat puolestaan. Metsänomistajat-ketjun edunvalvonta on saavuttanut tänä keväänä merkittäviä asioita, jotka näkyvät suoraan myös jäsenille entistä parempina palveluina.

Tärkein jäsenetu puukaupan kilpailuttaminen

Tärkein jäsenetu on puukaupan kilpailuttamisella saatava hyöty, joka näkyy niin korkeampana puukauppatulona. Tähän ei vaikuta pelkästään puun hinta vaan myös se, että metsänhoitoyhdistys pystyy arvioimaan miten eri puunostajat ottavat arvokkaamman tukkipuun talteen. Paremmat sopimusehdot ja korjuuvalvonta turvaavat metsänomistajan etuja.

Muita ovat puumarkkinoiden monipuoliset ja kehittyvät tilastopalvelut, PEFC-sertifiointi, MTK Hankintojen jäsenedut, vakuutus ja media-alennukset, koulutustilaisuudet sekä jäsenneuvonta laki- ja metsäasioissa. Näiden lisäksi kansainvälinen ja kansallinen edunvalvonta on ollut onnistunutta. Metsänomistaja, oletko jo Metsänhoitoyhdistyksen jäsen? Jäsenenä tuet metsänomistajan määräysvaltaa omaan metsäänsä. Samalla pääset nauttimaan monista jäseneduista ja maan laajimmasta asiantuntijaverkostosta.

Lähde/lisätietoja: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

MTK huolehtii metsänomistajan eduista puukaupassa Suomessa ja kansainvälisesti. MTK seuraa metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja tuottaa niistä ajantasaista tietoa jäseniensä tarpeisiin.MTK:n markkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta. Puumarkkinoiden lisäksi metsänomistajien kannattaa seurata metsäteollisuuden markkinakehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin. Metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ja kansainvälisillä puumarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan puumarkkinoille. MTK kerää ja jalostaa niistä jäseniensä hyödynnettäväksi ajantasaista markkinatietoa. Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löytyy osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Muita uutisia