TankkiTuomiset Oy:ltä palavan nesteen turvalliset säiliöt

Facebook
22.06.2023 | Maa- ja metsätalous

TankkiTuomiset ovat asiantuntijoita polttonesteiden varastointiin ja öljysäiliöihin liittyvissä ratkaisuissa. Asiantuntijoiden toimittamat säiliöt käyvät tilavuudeltaan niin pienen maatilan tarpeisiin kuin suuren teollisuustoimijan kymmenien tuhansien litrojen polttonesteiden varastointiin. Kaikki öljysäiliöt ovat varustettavissa myös 100 %:n valuma-altaalla ja ne täyttävät kaikki tarvittavat turvallisuusvaatimukset.

Farmarisäiliö on erinomainen ratkaisu palavan nesteen varastointiin

Farmarisäiliö on ollut yrityksen myydyin tuote jo vuosia. Säiliömallin rakenne, tilavuudet, mitat ja ainevahvuudet perustuvat eri standardeihin ja määräyksiin. Vakiomalleja voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teräksiset farmarisäiliöt valmistetaan omalla tehtaalla.

- Useamman vuosikymmenen käytön jälkeen suosittelemme aina uuden säiliön investointia. Vanhasta säiliöstä kun ei saa millään uutta tai edes uudenveroista. Nykystandardien ja tiukkojen ympäristösäännösten takia vanha, korjattu säiliö ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, toteaa yrittäjä Jussi Tuominen.

Teräksinen farmarisäiliö on kestävä sekä turvallinen ratkaisu polttonesteen varastointiin ja tankkaukseen.

Pidäthän öljysäiliöstä huolta

Monelle voi tulla yllätyksenä, että vastuu öljy- ja farmarisäiliöstä on säiliön omistajalla. Säiliön hajotessa vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen osittain tai kokonaan. Säiliöiden säännölliset tarkkailu-, tarkastus- ja huoltotoimenpiteet lisäävät polttoaineiden varastoinnin turvallisuutta ja pidentävät säiliön käyttöikää. Hyväkuntoisessa säiliössä polttoneste säilyy oikean laatuisena, mistä on hyötyä myös maatilan arvokkaiden koneiden kunnossa pysymiselle. Lisäksihän tämä vähentää myös turhia ja lisäkustannuksia aiheuttavia keskeytyksiä maatilan toiminnassa.

- Onkin tärkeää tutustua omaan kotivakuutukseensa. Säiliön ikä, laiminlyönnit öljysäiliöiden huollossa ja puuttuvat tai rikkinäiset varusteet saattavat vähentää korvauksia.

Milloin uusia säiliö?

Farmarisäiliö on uusittava, jos säiliössä ei ole tyyppikilpeä tai tarkastusliike on arvioinut säiliön kuuluvaksi C-luokkaan (käyttöaikaa 6 kk) tai D-luokkaan (uusittava heti). Lisäksi jos säiliössä on isoja teräviä kolhuja, paljon ruostetta hitsaussaumoissa tai sen rakenteessa on muita selvästi havaittavissa turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, uusiminen on tehtävä viipymättä.

- Huonokuntoinen farmarisäiliö on aina poistettava käytöstä. Se on tyhjennettävä, puhdistettava ja toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä metallijätettä. Säiliön tyhjennyksessä ja puhdistuksessa syntynyt öljyinen jäte on toimitettava viralliseen vastaanottopaikkaan. Jos on pienikin epäilys, että maaperä poistettavan säiliön alla tai ympärillä on päässyt saastumaan, tulee maaperän laatu selvittää pyytämällä paikalle ympäristötekninen asiantuntija, Tuominen muistuttaa ja jatkaa:

- Myös uusi säiliö voi olla ongelmallinen, jos se ei täytä kaikkia vaatimuksia. Suomessa on ollut jonkin verran tapauksia muovisäiliöiden kanssa, johon ei ole voitu täyttää polttoainetta säiliöautosta. Säiliötä hankkiessa kannattaa olla tekemisissä luotettavien ja tunnettujen toimijoiden kanssa. Säiliö investointi on pitkäikäinen ja on erittäin ikävä tilanne asiakkaan kannalta, jos hän mennyt ostamaan määräysten vastaisen säiliön, ja se käy ilmi säiliön täyttötilanteessa.

www.tankkituomiset.fi

Puh. 02 826 0070

[email protected]


Muutamia vinkkejä Farmarisäiliön sijoittamiseen ja merkkaamiseen säiliön turvallisen täyttämisen varmistamiseksi

 • Alustan tulee olla kantava, kemikaaleja kestävä ja tuulettuva.
 • Ympärille vähintään 1 metri tilaa huoltoa ja tarkastusta varten.
 • Huomioitava myös suojaetäisyydet rakennuksiin ja vesistöihin.
 • Sijoitusta pohjavesialueelle tulee välttää ja huomioida mahdolliset lisävaatimukset.
 • Säiliö on tarvittaessa suojattava törmäysesteillä.
 • Säiliölle oltava esteetön ja turvallinen pääsy ympäri vuoden.
 • Talvella tiet tulee olla aurattu ja hiekoitettu.
 • Kohteessa olevat säiliöt on hyvä nimetä tai numeroida, jos niitä on useampia.
 • Käytöstä poistettu säiliö on tehtävä sellaiseksi, että sinne ei voi purkaa säiliöautosta polttoainetta. Säiliöstä tulee poistaa täyttöputki, ylitäytön estin ja ilmaputki.

Tekniset vaatimukset turvallisille farmarisäiliöille

 • Tyyppikilpi, josta selviää säiliön vaatimustenmukaisuus
 • Laponesto eli mekanismi, joka estää säiliön tyhjentymisen ongelmatilanteissa
 • Riittävän suuri tarkastusluukku
 • Lukittava täyttöyhteys (camlock eli ns. nokkavipuliitin)
 • Painetta tasaava ilmaputki eli huohotin
 • Ylitäytönestin
 • Polttoaineen nimi ja varoitusmerkit
 • Lukitus mahdollisuus säiliön täyttöpistoolille
 • Kaksoisvaippa tai ns. valuma-allas

Öljyvahingon tapahtuessa soita välittömästi hätäkeskukseen numeroon 112 ja ryhdy toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia