Vaasan Voima käyttää energiapuuta joustavasti

Facebook
19.01.2024 | Maa- ja metsätalous

Sähköä ja kaukolämpöä tuottava Vaasan Voima Oy:n voimalaitos Vaskiluodossa on Suomen joustavimpia puupolttoaineen käyttäjiä ja pystyy siten sujuvasti luovimaan alati muuttuvassa markkinatilanteessa.

Sähkön hintavaihtelut ovat lisääntyneet viime vuosina, kun tuulivoimaloita on rakennettu lisää. Joskus tuulivoimaa voi tulla 4 500 MWh, joskus sitä ei tule ollenkaan. Sähköntarpeen täyttämiseen ajetaan ensimmäisenä edullisimpia tuotantomuotoja, kuten tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa. Viimeisimpänä käytetään kalleimpia tuotantomuotoja, kuten Vaskiluodon kaltaisia lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia (eli CHP-laitoksia).

– Vaskiluodon CHP-laitos on toiminnassa, kun sähköllä on markkinoilla tarvetta, toteaa Esa Koskiniemi, EPV Energia Oy:n hankintapäällikkö, bioenergia. Vaasan Voima Oy on EPV Energia Oy:n sataprosenttisesti omistama yhtiö.

– Omaperäistä on kuitenkin se, että Vaasan Voima voi tuottaa kaukolämpöä sähkökattiloilla sähkön hinnan ollessa matala. Meillä on sähkökattilatehoa 160 MW. Tuotettu lämpö voidaan viedä kaukolämpöverkkoon tai varastoida ainutlaatuiseen lämpöenergiavarastoon, joka sijaitsee maan alla luolastossa. Energiavaraston kapasiteetti on peräti 11 GWh.

– Kun on tyyntä ja pakkasta, sähköllä on kysyntää. Vaasan Voima ajaa tällöin sähköä itse. Kun tuulee ja lämpenee, ja sähkön tarve markkinoilla on vähäisempi, teemme kaukolämpöä sähköllä ja hyödynnämme energiavarastoa, Koskiniemi kiteyttää.

Puskurin lisäämiseen on panostettu

Esa Koskiniemen mukaan kysyntäjoustot ja energian varastointi ovat tätä päivää, mutta toimintamalli aiheuttaa logistisia haasteita yrittäjille, jotka toimittavat Vaasan Voimalle valmista haketta tai energiapuuta käyttöpaikkamurskalle.

– 95 % biopolttoaineesta tulee noin sadan kilometrin säteeltä. Pyrimme puskuroimaan toimituksia, jotta toimittajat voisivat työskennellä tasaisesti. Toimitukset eivät käytännössä voi tapahtua täsmälleen tarpeen mukaan, ikään kuin ”on/off”.

– Tälle kaudelle saimme lisäkuljettimen, jonka avulla voimme varastoida käyttöpaikkamurskalta tulevaa haketta terminaaliin. Lisäksi laajensimme terminaalia. Näin ollen meidän ei enää tarvitse keskeyttää energiapuutoimituksia heti, kun voimalaitos on ajettu alas.

www.vaasanvoima.fi


EPM Metsä Oy on paikallinen puukauppakumppanisi

Vaasan Voiman suurin yksittäinen energiapuuntoimittaja on EPM Metsä Oy, joka tekee puukauppaa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla.

EPM Metsä on siinä mielessä harvinaislaatuinen puunhankintayhtiö, että sen omistavat puoliksi Lapuan Saha Oy ja EPV Energia Oy.

– Puunhankinta sekä sahalle että energiapuuksi tarkoittaa käytännössä sitä, että saamme leimikosta kilpailijoihimme verrattuna isomman osuuden omaan käyttöömme. Monien hankintayhtiöiden taustalla on joko saha- tai energiayhtiö, meillä molemmat, kertoo toimitusjohtaja Timo Hongisto.

– Hukkapuu on meille lähes tuntematon käsite. Pyrimme saamaan raaka-aineesta parhaan mahdollisen hyödyn. Hankimme myös kuitupuuta, joka menee vaihtojen kautta muille yhtiöille. Vaihdossa saamme energiapuuta.

Kuusikoiden päätehakkuut

EPM Metsä on optimoinut toimintansa niin pitkälle, että se keskittyy päätehakkuissa enimmäkseen kuusitukkileimikoihin.

– Vaikka olemme mäntymaakunnassa, niin myös kuusi on täällä korkealaatuista. Kuusitukkileimikoista saamme samalla runsaasti latvusmassaa energiakäyttöön.

– Lisäksi korjaamme kuitupuun ja sivupuulajit, kuten haavan. Energiapuuksi otamme myös leppää. Jos metsänomistaja toivoo, että lepikot jätetään, teemme niin, mutta periaatteessa niillekin meillä on käyttöä, Hongisto mainitsee.

Hankintakauppa on hyvä vaihtoehto

Puukauppaa tehdään jatkuvasti. EPM Metsä Oy:n puunostajien yhteystiedot löytyvät sivulta www.epmmetsa.fi/puunostajat.

Yhtiö on kiinnostunut kuusitukkia sisältävistä päätehakkuista sekä kaikenlaisista harvennuksista. Pystykauppojen ohella hankintakaupatkin ovat tervetulleita.

– Ostamme erittäin mielellämme metsänomistajien itse valmistamia puueriä tietyillä edellytyksillä, Timo Hongisto toteaa.

– Ensinnäkin puiden on oltava sellaisessa paikassa, jonne pääsee rekalla ja vieläpä rekan kääntämäänkin. Paikan on oltava saavutettavissa myös kesäolosuhteissa. Erän koon tulee olla vähintään rekkakuorma. Kun nämä asiat ovat kunnossa, olemme hyvin kiinnostuneita.

Hyvälaatuisesta energiapuusta palkitaan

Biopolttoaineen kuivuus on oleellinen seikka, sillä Vaskiluodon voimala on kaasutuslaitos, joka toimii sitä varmemmin ja tehokkaammin, mitä kuivempaa puu on.

– Meille kannattaakin myydä mahdollisimman kuivaa energiapuuta. Parhaan hinnan myyjä saa tekemällä megawattikaupan. Tämäkin on yksi EPM Metsän valttikorteista, Hongisto huomauttaa.

Megawattikaupassa kuorman sisältämästä puusta otetaan hakenäyte, josta määritetään kosteus ja polttoarvo. Niiden perusteella määritellään puuerän sisältämä energiamäärä megawattitunteina. Mitä kuivempaa, sitä enemmän megawatteja.

– Energiapuun hankintaeriä on vaikea hahmottaa ja mitata kiintomoteiksi. Toinen vaihtoehto olisi mitata erät tonneissa, mutta tällöin ongelmaksi muodostuu kosteus: kostealla puulla on suurempi massa. Sen sijaan megawattikauppa takaa meille laadukasta energiapuuta ja myyjälle hyvän puukauppatilin.

Ei turhia krumeluureja

EPM Metsä tekee reilua, markkinaehtoista puukauppaa suoraviivaisella ja simppelillä tavalla.

– Emme tyrkytä mitään agendaa tai aatemaailmaa, eikä meillä ole lisä- tai jälkitilejä, bonuksia, jäsenmaksuja tms.

– Meille etusijalla on puun myyjän toiveiden noudattaminen, korostaa Timo Hongisto.

EPM Metsän toiminnalla on myös vahvaa aluetaloudellista painoarvoa, kun raha jää omalle kotiseudulle. Puunkorjuu ja kuljetus hoituvat paikallisten yrittäjien voimin.

www.epmmetsa.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä