Viljavuustutkimuksilla kohti parempia satoja – jo 25 vuotta!

Edustava maanäyte ja kattavat analyysit antavat hyvät tiedot lohkojen lannoitus- sekä kalkitustarpeista ja hyvän perustan viljelysuunnittelulle.
Edustava maanäyte ja kattavat analyysit antavat hyvät tiedot lohkojen lannoitus- sekä kalkitustarpeista ja hyvän perustan viljelysuunnittelulle.
19.06.2024 | Maa- ja metsätalous

Valtaosa maanviljelijöistä on sitoutunut ympäristökorvausjärjestelmään, jossa tiettyjä ehtoja noudattaville viljelijöille maksetaan ympäristökorvausta. Yksi perusehdoista on viljavuustutkimuksen teettäminen viiden vuoden välein, tämä on mukana myös nykyisessä maatalousohjelmassa. Viljavuustutkimuksia ja muita kemiallisia analyysejä tekevä, tänä vuonna 25 vuotta täyttävä, Hortilab Oy on yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen laboratorio.

Laajan maa-analyysin orgaaninen aines hehkutusanalyysin avulla. Analyysin aikana näytteiden väri muuttuu. Alarivin näytteet ennen hehkutusta. Orgaanisen aineksen määrän saa selville laskemalla näytteiden painoeron.

Näytteenotto viljavuustutkimuksen perusta

Viljavuustutkimus kannattaa tehdä tavalla, josta on eniten hyötyä. Kaiken aa ja oo on huolellisesti kerätty edustava näyte. Näytteenotto onnistuu parhaiten käyttämällä tarkoitukseen suunniteltua maakairaa, jollaisella saa samankokoisia osanäytteitä. Ehtojen mukaan jokaiselta lohkolta on kerättävä vähintään seitsemän osanäytettä, mutta isommilta lohkoilta kannattaa kerätä 10–15 osanäytettä. Mitä isompi määrä osanäytteitä, sen paremman arvion saa koko lohkon keskiarvoisesta ravinnetasosta. Osanäytteet sekoitetaan hyvin, esimerkiksi puhtaassa sangossa, josta lopullinen näyte kerätään täyttämällä Hortilabin maanäyterasia täyteen asti.

Jos lohkon maalaji vaihtelee, muodostetaan eri maalajeille omat kuvionsa ja niistä kootaan erilliset näytteet. Näin siksi, että maalaji vaikuttaa joidenkin ravinteiden ja pH:n analyysitulosten viljavuusluokkaan, ts. sama mitattu pitoisuus voi tarkoittaa eri viljavuusluokkaa riippuen maalajista ja sen multavuudesta. Tästä syystä maalajin tarkka määritys onkin yksi viljavuustutkimuksen perusta.

Hivenravinneanalyyseillä lisäarvoa

Edustavasta näytteestä, tai näytteen osasta, kannattaa teettää perustutkimuksen lisäksi myös hivenravinneanalyysejä, jotta saataisiin kuva pellon hivenravinnetasosta. Mahdollisuus saada hyvä sato sekä määrällisesti että laadullisesti on paras silloin kun sekä pää- että hivenravinteet ovat tasapainossa ja viljelykasville sopivalla tasolla.

Hortilabissa tehdään myös kasvianalyysejä. Tätä analyysiä käyttävät erityisesti kasvihuoneviljelijät, mutta pelto- ja avomaakasvien kasvukauden kasvi/lehtianalyysi antaa tarkempaa tietoa kasvin käytettävissä olevista ravinteista. Kasvukaudella ravinnepuutteita voi vielä korjata.

Kaikki tarvitsevat viljavuustutkimuksen

Uusi asetus (2023–27) ympäristökorvauksesta vaatii edelleenkin, että viljelijä teettää viljavuustutkimuksen viljeltävistä pelloista viiden vuoden välein. Myös ympäristösitoumuksen ulkopuoliset tilat tarvitsevat voimassa olevan viljavuustutkimuksen. Kaikilta lannoitettavilta lohkoilta, vaaditaan ehdollisuuden mukaan enintään kymmenen vuotta vanha viljavuusanalyysi.

Uuden ympäristösitoumuksen ehdoissa yhdeksi tilakohtaiseksi toimenpiteeksi on valittavissa Maaperän seurantatoimenpide, jossa edellytetään laajan maa-analyysin tekoa vähintään kahdelta tilan yli 0,5 hehtaarin peruslohkolta. Analyysistä pitää käydä ilmi peruslohkon kokonaishiilen määrä ja orgaanisen aineksen määrä. Lisäksi lohkolla pitää tehdä jonkin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaava tutkimus.

Hortilabissa laajaan maa-analyysiin kuuluu hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn), orgaaninen aines hehkutuskevennyksellä ja kokonaishiili (tämä teetetään alihankintalaboratoriossa). Jos et samalla kertaa teetä näistä lohkoista perustutkimusta, kirjoita näytteiden mukaan liitettävään lähetteeseen voimassa olevalta viljavuustutkimukselta ko. lohkojen maalaji ja happamuus (pH).

Hortilabista saa myös valumavesien hallintaa koskevan lohkokohtaisen toimenpiteen sulfaattimaa-analyysejä.

Laaja maanäytteiden keräilyverkosto

Auttaakseen viljelijöitä näytteiden toimittamisessa laboratorioon Hortilab järjestää keväisin ja syksyisin näytteiden kuljetusta maatalousliikkeistä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 100 keräilypistettä eri puolilla Suomea ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. Näytteiden kuljetus keräilyn aikana laboratorioon on ilmaista. Näytteitä voi toimittaa laboratorioon edullisesti myös postitse käyttämällä Hortilabin asiakaspalautusta (603818) tai tuoda ne laboratorioon itse.

www.hortilab.fi | www.facebook.com/HortilabOyAb | www.instagram.com/hortilab_oyab

Puh: 06 347 4250
S-posti: [email protected]


Suomalaisuus tärkeää viljelijöille

Kriisiaikoina on Suomessakin herätty huomaamaan oman maan ruoantuotannon merkitys. Huoltovarmuuden kannalta oma maanviljely on ratkaisevan tärkeää. Kotimaisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan suosiminen vähentää myös maailmanlaajuisten kuljetusten tarvetta ja tukee kotimaista työllisyyttä.

Myös viljelyä tukevat palvelut, kuten kemialliset analyysit, ovat osa tuotantoketjua. Hortilab Oy on osaava ja luotettava suomalainen yritys, joka toimii kotimaassa. Hortilabilla on oikeus käyttää Suomalaisen Työn Liiton myöntämää Avainlippua. Hortilabilla on myös Luotettava Kumppani jäsenyys. Jäsenyys kertoo, että me Hortilabissa hoidamme asiamme avoimesti ja yrityksemme lakisääteiset velvoitteet ovat aina ajan tasalla.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä