Pyydä tarjous

Älykkäät kameravalvontajärjestelmät oppivat vastaamaan kohteen tarpeisiin

Digipalvelut
29.10.2021 | Rakentaminen

Modernien valvontakamerajärjestelmien älykkyys on kasvanut ja samalla niiden hinnat ovat laskeneet. Älykkäät kameravalvontalaitteistot kykenevät mm. oppimaan, milloin hälytys on aiheellinen ja milloin se on tarpeetonta. Älykkäät lämpökamerat ottavat vielä yhden askeleen eteenpäin valvonnan luotettavuudessa, sillä ne eivät ole alttiita esim. säätilojen aiheuttamille näkyvyysongelmille, kuten optiset verrokkinsa.

– Tänä päivänä älykkyys kameravalvonnassa tarkoittaa sitä, että pelkkä pikselimuutos kuvassa ei aiheuta hälytystä, vaan analytiikka osaa päätellä, mikä on esim. ihminen ja mikä on ajoneuvo. Näin vältytään turhilta hälytyksiltä, vaikkakin tallennus on edelleen sallittua näissäkin tilanteissa, Etelävartiointi Oy:n myyntijohtaja Toni Träskelin kertoo.

Älykkäitä kameroita käytetään Träskelinin mukaan nykyisin paljon myös siihen, että niiden avulla määritellään missä saa liikkua ja missä ei. Lisäksi voidaan määritellä ajat, jolloin alueella saa ja ei saa liikkua.

– Asetuksiin voidaan määritellä ns. normaali käyttäytyminen, jolloin esim. seinän vierestä käveleminen on hyväksyttävää, mutta kohteeseen esineiden jättäminen tai töhertäminen voi aiheuttaa hälytyksen. Älykkäät kamerat ymmärtävät jo todella edistyneesti normaalin käyttäytymisen ja heti kun joku poikkeaa tästä, voidaan laitteesta määrittää, että se tekee hälytyksen joko vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen tai suoraan asiakkaalle. Tässä vaiheessa voidaan ottaa yhteys kameraan ja katsoa mitä kohteessa oikeasti tapahtuu.

Träskelin kertoo, että aikaisemmin kameravalvontajärjestelmät ovat olleet passiivisia, jolloin ihminen on joutunut ottamaan niihin yhteyden varmistaakseen valvottavan kohteen tilan – tähän ovat liittyneet myös “fyysiset” etukäteen ajoitetut kamerakierrokset.

– Nyt asetuksiin voidaan määritellä linja tai alue, että jos alueelle tulee joku valvottuna ajankohtana, saadaan järjestelmä hälyttämään automaattisesti. Kamerat eivät hälytä esim. alueella kävelevästä peurasta, vaan ainoastaan ajoneuvoista tai ihmisistä.

Järjestelmiin voidaan Träskelinin mukaan kytkeä myös kaiuttimia, jolloin niiden kautta voidaan antaa komentoja tai käskyjä alueella asiattomasti oleville. Työmailla tällaista teknistä kombinaatiota voidaan käyttää esim. työntekijöiden tai tavarantoimittajien ohjeistukseen.

Lämpökameroilla äärimmäistä luotettavuutta

– Kun halutaan puhua äärimmäisen luotettavista hälytyksistä pitkiltä matkoilta, voidaan hyödyntää lämpökameroita, joiden hinnat ovat tulleet viime aikoina merkittävästi alaspäin. Lämpökameroilla saadaan luotettavasti hälytys 30–50 metrin päästä, johon optiset kamerat eivät välttämättä kykene huonoissa sääolosuhteissa. Lämpökamera näkee kaiken läpi, joten sitä kannattaa hyödyntää erityisesti kohteissa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta, Träskelin painottaa.

Träskelin mainitsee, että älylliset kamerat soveltuvat yritysten käyttöön esim. heatmappien osalta, jolloin sitä kautta nähdään miten ihmiset kulkevat tilassa ja sen pohjalta voidaan tehdä tuotesijoittelua.

– Monet asiakkaat mittaavat myös kävijämääriä kameroiden laskureiden avulla. Tietyt kameramallit osaavat myös “lukea” ajoneuvojen rekisterikilvet järjestelmään ja sitä kautta onnistuu esimerkiksi porttien automaattiset aukaisut.

Ideaalitilanteessa hälytinjärjestelmä on käyttäjälleen täysin huomaamaton

– Meillä on kaiken kattava asennuspalvelu, joka käsittää kohteen kartoituksen, hälytin- ja kameralaitteiston myynnin sekä asennuksen. Kauttamme saa murto-, palo-, kulunvalvonta- ja kamerajärjestelmät, jotka toimitetaan avaimet käteen -ratkaisuna asiakkaalle. Hoidamme myös hälytysten valvonnan, jota varten meillä on oma hälytysten vastaanottokeskus ja omat vartiointipalvelut. Kauttamme saa myös teknisen toteutuksen, ylläpidon sekä vasteet hälytyksille. Monet toimijat ovat ulkoistaneet tekniikan tai valvomon, mutta paras mahdollinen lopputulos saavutetaan yleensä sillä, että hälytysjärjestelmän toteuttanut taho hoitaa myöskin valvonnan.

Träskelinin mukaan pelkästään valvontatekniikkaan orientoitunut yritys ei välttämättä ymmärrä sitä, miten sen pitäisi toimia valvonnan näkökulmasta.

– Valvonta ei saa häiritä asiakkaan normaalia toimintaa ja aiheuttaa aiheettomia hälytyksiä tai päänvaivaa. Kun hälytysjärjestelmä on riittävän hyvin suunniteltu, normaalikäyttäjä ei edes huomaa ohjaavansa järjestelmää. Kun portti aukeaa kulkuluvan omaavalle, voi järjestelmä esimerkiksi automaattisesti kytkeä tietyt hälyttimet pois päältä.

Hälytysjärjestelmä on lähes aina perusteltu hankinta

Träskelinin toteaa, että hälytinjärjestelmä on järkevä sijoitus lähes kenelle tahansa.

– Hälytysjärjestelmä ei suojaa pelkästään murtoa vastaan, vaan sillä voidaan suojautua myös tulipaloa ja vesivuotoa vastaan. Monellekaan asiakkaalle päällimmäinen huoli ei ole murto, vaan jokin muu omaisuudelle tapahtuva mittaamaton vahinko, kuten tulipalo.

Träskelin huomauttaa, että mikäli ihmisellä on eläimiä tai lapsia, auttaa hälytysjärjestelmä osaltaan myös näiden turvallisuuden valvonnassa. Hälytysjärjestelmä varmistaa, että kaikki on hyvin ja lapset ovat päässeet turvallisesti kotiin tai eläin voi kotona hyvin.

– Kenenkään ei tarvitse osata soittaa, vaan mahdollisessa hätätilanteessa hälytys tulee hälytysliikkeelle, jolloin tilanteeseen reagoidaan nopeasti ja etukäteen sovitulla tavalla. Kameroiden kautta voidaan tarkastella myös vapaa-ajanasunnon tilaa tai vaikkapa veneen tilannetta laiturissa etänä. Turvallisuus on hyvin pitkälle tunnetta ja mielenrauhaa, jota hälytysjärjestelmät pystyvät tarjoamaan hyvinkin kustannustehokkaasti.

Etelävartiointi pyrkii aina rakentamaan jokaisen suojattavan kohteen yksilöllisesti.

– 90 %:a toimittamistamme järjestelmistä on täysin räätälöity ilmaisinmäärien, kameroiden sekä kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki käyttämämme hälytys- ja valvontalaitteistot ovat maailman suurimpien valmistajien laadukkaimpia tuotemerkkejä.

Valvontaa voidaan toteuttaa paljon aiempaa tasokkaammin

Etelävartioinnin käyttämä palveluhinnoittelu on joustava.

– Asiakas voi hankkia kauttamme myös pelkän laitteiston, jolloin hänellä ei ole mitään kuukausittaisia kuluja. Viimeisten viiden vuoden aikana turvallisuusjärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja vastaavasti niiden laatu sekä valikoiman monipuolisuus on kehittynyt huomattavasti. Laitteita voidaan aidosti opettaa tunnistamaan haluttuja objekteja. Tämä on nykyisellään ihan eri tasoista toimintaa, kuin mitä se oli viisi vuotta sitten.

Kameroissa on kehittyneet kennot ja linssit, jotka kykenevät näkemään täysin pimeässä. Ihan perustason valvontakamera näkee täysin pimeässä jopa 30 metriin saakka, Träskelin mainitsee.

Etelävartiointi Oy

Etelävartiointi Oy on vuonna 1993 perustettu vakavarainen vartioimisliike. Yritys on Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva vartioimisliike. Palveluita tuotetaan laadukkaalla ja ammattimaisella otteella aina turvallisuuspalveluiden kokonaisratkaisuista uusimman turvatekniikan tarjoamiseen. Yrityksen dynaamisessa työyhteisössä työskentelee 200 turvallisuusalan ammattilaista. Asiakaskuntaan kuuluvat niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin, pääsääntöisesti Uudenmaan alueella. Yhteistyöverkoston kautta asiakaskuntaa voidaan palvella myös valtakunnallisesti. Etelävartioinnin toimipisteet sijaitsevat Kirkkonummella, Tammisaaressa, Karjaalla sekä Loviisassa. Yrityksen oma sertifioitu ja ympärivuorokautisesti palveleva hälytyskeskus sijaitsee Kirkkonummella.

www.etelavartiointi.fi