Perusteelliset kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset Creotekin asiantuntijoilta

Väliseinän alaohjauspuu on betonin sisällä ja puu on vaurioitunut.
Väliseinän alaohjauspuu on betonin sisällä ja puu on vaurioitunut.
17.02.2023 | Rakentaminen

Creotek Oy:n Asiantuntijapalvelut tarjoaa rakennusalan kartoitus-, tutkimus-, mittaus- ja konsulttipalveluita. Osana Creotekin asiantuntijapalveluita toimii asumisterveysyksikkö, joka tekee kuntotutkimuksia, sisäilmaongelmaselvityksiä ja muita rakennus- ja asumisterveyden asiantuntijatöitä.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus etenee seuraavalla tavalla.

Creotekin asiantuntija kartoittaa ensin lähtötilanteen haastattelemalla asiakasta, tutustumalla asiakirjoihin ja tekemällä kohteeseen aistinvaraiseen tarkasteluun perustuvan katselmuskäynnin sekä siihen liittyvän alustavan riskiarvion. Tältä pohjalta voidaan arvioida tarvittavien tutkimusten laajuutta ja laatia tarvittaessa erillinen tutkimussuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään asiakkaalle työn laajuus ja kustannusarvio. Tutkimussuunnitelmassa myös priorisoidaan tutkittavat asiat, akuuteimmat laitetaan etusijalle.

Jatkotoimenpiteistä sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntotutkimuksessa voidaan suorittaa mm. kosteusmittauksia, rakenteiden ilmavuototarkasteluja, rakenteiden avauksia sekä näytteenottoja laboratoriotutkimuksena. Analyysit tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa. Taloteknisten järjestelmien kuntotutkimuksissa tarkastellaan mm. painesuhteita, IV:n yleistä toimintaa sekä LVIS-järjestelmän kuntoa (LVIS-asiantuntija).

Ulkoseinän vaurioituneita rakenteita. Lisätutkimus asuntokaupan jälkeen.

Rakenteita avaavia kuntotutkimuksia suositellaan tehtäväksi, kun tutkimuskohteena olevan rakennusosan kunto halutaan tietää tarkasti, ja kun aistinvarainen tarkastus ei riitä.

Koska kuntotutkimukset suoritetaan yksittäiselle rakenteelle rajatulta alueelta, edellyttää vaurioiden laajuuden ja vauriomekanismien tarkka selvittäminen yleensä laajempia purkutöitä eri rakenneosiin. Purkutyöt olisi hyvä tehdä ennen korjaussuunnittelun aloittamista.

Kuntotutkimuksilla määritellään rakenteen rakennus- ja kosteusteknistä tilaa sekä arvioidaan vaurioiden laajuus, ongelmien syyt, vauriomekanismit ja korjaustarpeet. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan esittää myös korjaustapaehdotuksia sekä kustannusarvioita.

Alaohjauspuu on märkä ja lahonnut.

Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimuslausunto, joka sisältää todetut tulokset, korjaustarpeiden arvioinnit sekä toimenpidesuositukset ja suuntaviivat korjaussuunnittelijalle. Tutkimuslausunto käydään läpi asianosaisten kanssa.

Korjausvaiheessa Creotek voi olla mukana kilpailutuksessa asiantuntijana ja rakennuttajan konsulttina sekä urakan valvojan roolissa.

Terminologisesti on syytä huomata, että kuntotarkastus on eri asia kuin kuntotutkimus, sillä pelkkä tarkastus ei anna tutkittua tietoa rakennuksen tilasta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta voi hakea avustusta kosteus- ja sisäilmateknisiin kuntotutkimuksiin ja korjausten suunnitteluun. Avustus voi olla jopa 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta voivat saada sekä kuluttajat että taloyhtiöt

creotek.fi/asiantuntijapalvelut/

facebook.com/creotekasiantuntija

Creotek Kuopio, Särkiniementie 5

Mika Ruotsalainen (RI), 050 371 2391, [email protected]

  • rakennusterveysasiantuntija RTA C-24345-26-18
  • rakenteiden kosteudenmittaaja C-4156-24-09
  • kosteusvaurion kuntotutkija

Ulkoseinän alaohjauspuu on täysin lahonnut. Lisätutkimus asuntokaupan jälkeen.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä