Rakennusteollisuudelta uudelle hallitukselle sekä odotuksia että lupauksia – rakentamisen tarpeet eivät ole kadonneet

Kuva: Rakennusteollisuus RT
Kuva: Rakennusteollisuus RT
19.05.2023 | Rakentaminen

Rakennusalan yrityksiä edustava Rakennusteollisuus RT ry evästää hallitusneuvotteluja lupaamalla rakentaa järkevän hintaista asumista, kunhan yhteiskunta ei aseta sille esteitä.

Vaalien alla Rakennusteollisuus RT totesi voivansa rakentaa 35 000 asuntoa vuosittain suomalaisten eri elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Rakentaminen tehdään terveellisesti, laadukkaasti ja turvallisesti. Tuloksena on kestävämpi, toimivampi ja viihtyisämpi elinympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville.

Näin tehdäkseen ala tarvitsee kuitenkin toimivat asunto- ja rahoitusmarkkinat, jotka
mahdollistavat riittävät investoinnit ja asuntotuotannon. Lainsäädännön tulisi olla nykyistä mahdollistavampi sekä kaavoitus- ja lupaprosessien sujuvampia. Yhteiskunnan tukea tarvitaan, jotta asuntoja voidaan rakentaa ikääntyville, pienituloisille ja erityisryhmille.

Lisäksi Rakennusteollisuus RT kaipaa korjausrakentamisen osaamiskeskittymää, jotta EU:n korjausrakentamisohjelmat voitaisiin toteuttaa ja rakennusten energiatehokkuutta parantaa.

Normien purkutalkoita, rahoitusmarkkinat kuntoon ja korjausvelat pienemmiksi

Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja, rakennusyrittäjä Pasi Pitkänen peräänkuuluttaa seuraavalta hallituskaudelta lisää valtiovallan jo aloittamia normien purkutalkoita eli rakentamista liikaa kahlitsevan kaavoitus-, luvitus- ja rakentamislainsäädännön keventämistä. Siihen suuntaan edetään uudessa rakentamislaissa vuoden 2025 alusta, mutta paljon riippuu myös sitä tarkentavista asetuksista sekä soveltamistulkinnoista kunnissa ja maakunnissa.

– Tärkeää koko Suomelle on siirtyä kestävämpään talouteen eli suitsia velkaantumista ja inflaatiota, varmistaa rahoitusmarkkinoiden toimivuus sekä kansalasten ostovoima. Ne ovat keskeisiä edellytyksiä riittävälle uudis- ja korjausrakentamiselle.

– Peruskorjauksiin on saatava lisää rahoitusta myös valtion ja Euroopan unionin tuella, jotta päästään purkamaan kasvavaa korjausvelkaa sekä uudistamaan rakennuskantaa energiatehokkaammaksi ja ympäristölle kestävämmäksi. Tarvetta olisi 15 miljardille eurolle vuositasolla. Paine vielä kasvaa, kun EU:lta tulee kiristyviä ukaaseja energiaremonteista nykyisellekin rakennuskannalle.

Pitkäsen mielestä olisi otettava uudelleen käyttöön edellisen taloustaantuman aikana vuonna 2008 hyväksi osoittautunut valtion kymmenen prosentin korjausavustus taloyhtiöille. Sillä olisi työllistäväkin vaikutus.

– Rakennusalan on varauduttava yhä paremmin ilmastomuutoksen torjuntaan muun muassa kierrätystä tehostamalla ja vähähiilisyyttä lisäämällä rakennusmateriaaleissa sekä itse rakentamisessakin. Valtiolta toivon taustatukea näille pyrkimyksille.

Itä-Suomen elinvoima turvattava

Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen yhtyy Pitkäsen näkemyksiin painottaen myös Itä-Suomen elinvoiman ja tasa-arvoisen kilpailukyvyn tukemista valtiovallan rahoituslinjauksilla niin väylästöihin kuin elinkeinopolitiikkaankin. Hänen mukaansa on huolehdittava etenkin suurimpien kaupunkiseutujen vetovoimasta muun muassa aktiivisella tontti- ja kaavoituspolitiikalla.

– Itä-Suomen elinvoimaisuus on tärkeää koko maan turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle. Pienen ja köyhän puolella oleva hyvinvointivaltion arvopohja on saatava toimimaan myös aluepolitiikassa. Itä-Suomen haasteet näyttävät pitkäaikaisilta eikä aluepolitiikassa voida sallia vahvojen ja rikkaiden politiikkaa Itä-Suomen kurjistuvien alueiden kustannuksella, korostaa Anttonen.

"Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin"

Järkevänhintaisen asumisen rakentamisen ohella Rakennusteollisuus RT ry painottaa kansallista turvallisuutta ja kilpailukykyä, joita edistetään riittävällä väylärahoituksella ja liikenneinfran pitkäjänteisellä kehittämisellä.

Kolmas korostettava osa-alue on kestävä huominen, jota tavoitellaan rakentamalla päästöjä vähentäen toimivampaa ja energiaviisampaa asuinympäristöä sekä edistämällä kiertotaloutta. Yhteiskunnalta tarvitaan lisää tuotekehityspanostuksia, vähähiilistä energiantuotantoa sekä kiertotalouden esteiden purkamista.

Kolme teemaa kiteytyy lauseeseen ”Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin”. Motto perustuu siihen tosiasiaan, että talon- ja infrarakentaminen on Suomen tärkeimpiä toimialoja kansantalouden, työllisyyden, verotulojen, asumisen perustarpeen ja muidenkin yhteiskunnallisten vaikutustensa vuoksi.

www.rt.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia