Satamalaitoksen alue muuttuu vähäpäästöisesti Helsingin uudeksi asuinalueeksi

Kreaten Nihdin työmaalla rakennetaan 44 jalallista, suurimmillaan lähes 140 tonnia painavaa tukimuuria. Kreaten työmaapäälliköt seurasivat valujen etenemistä helmikuun pakkasilla. Kuva: Kreate Oy
Kreaten Nihdin työmaalla rakennetaan 44 jalallista, suurimmillaan lähes 140 tonnia painavaa tukimuuria. Kreaten työmaapäälliköt seurasivat valujen etenemistä helmikuun pakkasilla. Kuva: Kreate Oy
08.03.2024 | Rakentaminen

Kreate toteuttaa Nihdin urakassa maa- ja vesirakentamisen töitä osana Helsingin uuden asuinalueen rakentamista. Hanke etenee infrarakentamisen ympäristörasituksia keventäen: urakassa hyödynnetään sekä vähähiilistä betonia että työmaalla syntyvää purkubetonia, käytetään uusiutuvaa energiaa ja jätteistä valmistettua dieseliä sekä vähennetään pakokaasupäästöjä. Pelkästään vähähiilibetonin ansiosta puolitoista vuotta kestävällä hankkeella syntyy päästösäästöä jopa 200 000 CO₂-kiloa.

Entisen satamalaitoksen alueen muutos Nihdin uudeksi asuinalueeksi käynnistyi viime syyskuussa, jolloin vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut Kreate aloitti Sompasaaren kärjessä mittavat maa- ja vesirakentamisen työt. Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö ovat merkittävässä roolissa katujen, rantarakenteiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa sekä ranta-alueiden ruoppauksessa.

Nihdin esirakentamisen hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.

Mittavat rantarakenteet valetaan paikan päällä vähähiilibetonilla

Parhaillaan työmaalla rakennetaan massiivisia rantarakenteita, joiden muotittaminen, valaminen ja valmiiden elementtien asentaminen mereen kuuluvat hankkeen haastavimpiin työvaiheisiin.

Rantaan rakennetaan 44 jalallista, suurimmillaan lähes 140 tonnia painavaa tukimuuria, jotka muotittamisen jälkeen valetaan Lujabetonin vähähiilibetonilla.

Kreaten yhteistyökumppanin Betonipörssin aloitteesta ideoitiin yhdessä entistä vähähiilisempi vaihtoehto, minkä myötä kohteeseen alun perin suunniteltu GWP85™-betoni vaihdettiin vähähiilisempään GWP70™-betoniin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että betonin päästöt ovat 70 prosenttia referenssitasosta.

– Betoni on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja rakennusteollisuudessa. Päästöjen vähentämiseksi on jo ratkaisuja olemassa ja osaamistakin löytyy, nyt keinot pitäisi ottaa entistä laajemmin käyttöön. Nihdin työmaa on hyvä esimerkki siitä, että kun on halu kehittää yhdessä ja työmaalta löytyy vahvaa asiantuntijuutta myös valujen ennakkosuunnitteluun, pystytään vähähiilibetonia hyödyntämään täysimittaisesti, kommentoi Betonipörssin johtaja ja vähähiilisen betonin puolestapuhuja Miro Harjumäki tiedotteessa.

Vanha betoni hyödynnetään rantamuurien taustatäytöissä

Tavallista betonia ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon lisäksi Nihdin hankkeella käytetään vanhan satamalaitoksen betonirakenteita, jotka puretaan ja murskataan vedenalaisiin täyttöihin.

Alueelta on purettu noin 6 000 tonnia vanhoja betonirakenteita. Kaikki tuo betoni murskataan paikan päällä ja käytetään rantamuurien taustatäytöissä neitseellisten rakennusmateriaalien sijaan. Raaka-aineiden viisaan käytön lisäksi kuljetusmatkat tehostuvat ja minimoituvat, kun mitään ei tarvitse ajaa ulos työmaalta.

Nihdissä rakentamisen ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään myös käyttämällä tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia koneita ja laitteita.

Tämän lisäksi Kreaten omissa ja aliurakoitsijoiden koneissa kaivinkoneista pyöräkuormaajiin ja jyristä kuorma-autoihin käytetään ainoastaan uusiutuvia polttoaineita.

Säännöllisellä päästöseurannalla saadaan tietoa vähäpäästöisyyden kehittämiseen

Tilaajan asettamien vaatimusten lisäksi Kreate etsii ja kehittää aktiivisesti muita mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Työmaan kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla, jota testataan parhaillaan Kreaten aloitteesta myös betonipumppujen energianlähteenä.

Nihdin urakassa vähäpäästöisyys tarkoittaa myös muita konkreettisia työmaa-arjen tekoja. Eristetyt työmaakopit lämpenevät talvella ja viilenevät kesällä ilmalämpöpumpuilla. Lisäksi varastot Sompasaaren kärjessä tullaan vaihtamaan eristettyihin kontteihin, jolloin niiden lämmittämiseen vaadittava energian määrä pienenee.

Hankkeessa seurataan energiankulutusta ja päästöjä tarkasti. Säännöllisellä seurannalla kerätään paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen.

Toukokuussa 2024 on tukimuurielementit saatu valettua ja työmaalla ryhdytään nostamaan niitä veteen 350-tonnisen ristikkopuominosturin avulla.

Tekstilähde: Kreate Oy

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä