Pyydä tarjous

Sisäilmaongelmia tai kosteusvaurioita taloyhtiössä? Avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Digipalvelut
01.04.2022 | Rakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun. Avustus on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava yhteisö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä ja pinta-alasta vähintään puolen on oltava asuinkäytössä.

Kuntotutkimus

Avustusta voi saada asuinrakennuksen kuntotutkimukseen, kun rakennuksessa epäillään olevan kosteus- ja mikrobivaurioita tai sisäilmaongelma.

Kuntotutkimus tehdään käyttäen apuna tarvittavassa laajuudessa rakenteiden avaamista, rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa ja mittauksia. Pelkkä kuntoarvio, homekoiratutkimus tai alkukartoitus ei ole avustettava toimenpide, jos kuntotutkimusta ei tehdä.

Avustettavia toimenpiteitä ovat kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset, joilla tutkitaan tarkasti kosteusvaurioituneet tai sellaisiksi epäillyt rakenteet sekä muut sisäilmanlaatuun mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja talotekniset tekijät sekä mahdolliset muut sisäilmanlaatuun vaikuttavat tekijät, kuten puutteellinen ilmanvaihto.

Kuntotutkimusta voidaan avustaa, kun tutkimus on pätevän henkilön tekemä. Pätevyydestä on esitettävä todistus avustushakemuksen liitteenä. Pätevyydet on määritelty avustuksen hakuohjeessa.

Perusparannuksen suunnittelu

Avustusta voi saada asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun, kun asuinrakennuksessa on kuntotutkimuksella todettu kosteus- ja mikrobivaurio tai sisäilmaongelma.

Perusparantamisella tarkoitetaan asunnon tai asuinrakennuksen laatutason nostamista alkuperäisestä tasosta tai palauttamista muilla kuin vuosikorjaustoimenpiteillä uudenveroiseen tai alkuperäiseen tasoon.

Perusparannuksen suunnittelussa avustettavia kustannuksia ovat suunnitelmien laatimisesta, katselmuksista ja muista suunnitteluun olennaisesti liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Avustuksen piiriin eivät kuulu esimerkiksi valvonnan, kilpailuttamisen ja rakennuttamisen kustannukset.

Kuntotutkimus toimii pohjatietona perusparannuksen korjaussuunnittelulle. Kuntotutkimuksen perusteella laaditaan riittävän yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat, joissa kuvataan korjattavat, purettavat ja uusittavat rakenteet, mahdolliset muutokset uusien rakenteiden toteutuksessa sekä korjausmenetelmät ja materiaalit.

Kun avustusta haetaan perusparannuksen suunnitteluun, hakemuksen liitteeksi on toimitettava kuntotutkimusraportti, jossa rakennuksen mikrobi- ja kosteusvaurio tai sisäilmaongelma todetaan. ARA suosittelee, että kuntotutkimus on enintään vuoden vanha.

Kuntotutkimus- tai perusparannuksen suunnitteluhankkeeseen ryhtyvän (avustuksen hakijan) on huolehdittava, että hankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Samoin kuin kuntotutkimuksen tekijän pätevyys, myös perusparannuksen suunnittelijan pätevyys on todistettava. ARA suosittelee, että perusparannuksen suunnittelijalla on rakentamisen tai tekniikan alalta suoritettu tutkinto ja vähintään kolmen vuoden kokemus korjausrakentamisen suunnittelutyöstä. Pätevyys osoitetaan avustushakemuksessa tutkintotodistuksella ja CV:llä. Jos kyseessä on kosteusvaurion korjaamiseen liittyvä suunnittelutyö, ARA hyväksyy myös FISEn pätevyysrekisteristä näkyvän kosteusteknisen korjaussuunnittelijan pätevyyden.

Ennen hakemista

1. Perehdy avustuksen hakuohjeeseen (pdf), joka on ladattavissa ARAn www-sivuilta.

2. Taloyhtiö tekee virallisen päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä ja rahoituksesta.

3. Älä aloita toimenpiteitä vielä. Odota niin kauan, että avustushakemus on ensin saapunut ARAlle. Tämän jälkeen toimenpiteet voi aloittaa, mutta omalla riskillä. ARA suosittelee, että odotat avustuspäätöstä ennen toimenpiteiden aloittamista. Toimenpiteiden aloitukseksi katsotaan sopimuksen tekeminen, mutta ei tarjouksen pyytämistä.

4. Pyydä tarjous pätevältä ammattilaiselta. Käytä pätevyysvaatimukset täyttäviä ammattilaisia.

Avustuksen haku ja maksatus

Hae avustusta ARAn verkkoasioinnissa. Palvelu käyttää Suomi.fi-kirjautumista. Hakemuksen voi täyttää yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai yhteisön valtuuttama muu edustaja, jolla on tarvittava Suomi.fi-asiointivaltuus.

Myönnetty avustus maksetaan hakijalle jälkikäteen toimenpiteiden valmistuttua. Hae avustuksen maksua ARAlta maksatushakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan toimenpiteiden laskut ja maksukuitit.

Lähde: ARA (https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Kuntotutkimus_ja_perusparannuksen_suunnittelu)

Muita uutisia