Sitowise on vihreän suunnittelun edelläkävijä

Juha Kiviniemi ja Tomi Repo keskustelevat Sitowisen Espoon toimistolla. Kuva: Mikko Käkelä, Sähköinfo
Juha Kiviniemi ja Tomi Repo keskustelevat Sitowisen Espoon toimistolla. Kuva: Mikko Käkelä, Sähköinfo
05.10.2023 | Rakentaminen

Vuoden 2023 sähkösuunnittelijaksi on valittu Sitowise. Kunniataulun vastaanottivat sähkösuunnittelun johtaja Tomi Repo ja talotekniikan kehitysjohtaja Juha Kiviniemi.

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa palveluita liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin palveluihin.

Sitowisen juuret ovat vuonna 1976 kahdeksan insinöörin perustamassa, infrasuunnitteluun erikoistuneessa Suomalainen Insinööritoimisto -yrityksessä. Vuonna 2010 perustettiin talonrakennuksen suunnitteluyritys Wise Group Finland. Monien vaiheiden jälkeen Wise Group Finland ja Sito yhdistyivät vuonna 2017 ja niin syntyi Sitowise, joka on sittemmin laajentunut edelleen ja on nyt osa Ruotsissakin toimivaa Sitowise Group Oyj -konsernia.

Pääosin suomalaisomisteisen konsernin viime vuoden 204,4 miljoonan euron liikevaihdosta 152,5 miljoonaa euroa tuli Suomesta. Työntekijöitä on kaikkiaan yli 2 200 ja heistä noin 1 800 työskentelee Suomessa.

Monipuolista erikoisosaamista

Sähköpuolella yritys on erikoistunut suurten julkisten kohteiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitteluun. Infra-puolelta osaamista löytyy esimerkiksi tie- ja katuvalaistuksen suunnitteluun.

Sitowisella on parhaillaan käynnissä useita suuria terveydenhuollon kohteita. Myös Vantaan Tikkurilan uuden keskustakorttelin ja Helsingin Lapinmäentien korttelin suunnittelu työllistävät juuri nyt useita talon asiantuntijoita.

Lisäksi yrityksellä on runsaasti kokemusta monien turvallisuuskriittisten kohteiden suunnittelusta.

Valppaasti ja avarakatseisesti muuttuvassa maailmassa

Sitowise on aktiivinen sähköistysalan kehittäjä. Ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa se haluaa olla ohjaamassa koko maan rakentamista ekologisempaan suuntaan.

Kestävän ja laadukkaan rakentamisen edistäminen on aina ollut yrityksen perusperiaate. Tällä vuosituhannella kestävyysajattelua on laajennettu kattamaan myös energiatehokkuus ja ekologinen kestävyys. Sitowisen sähkösuunnittelun johtaja Tomi Revon mukaan ympäristönäkökulmiin kiinnitettiin näihin päiviin saakka enemmän huomiota suurissa kohteissa kuin pienemmissä projekteissa, mutta kiitos mm. energian hinnan nousun, energiatehokkuus halutaan optimoida nykyisin kaikissa hankkeissa.

- Maailma muuttuu kiihtyvässä tahdissa. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, kasvava korjausvelka, digitalisaatio, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat ilmiöitä, jotka meidän on ymmärrettävä oman toimintamme lähtökohtina. Samaan aikaan innovaatiot suoltavat käyttöömme uusia älykkäitä laitteita. Kaikki tämä edellyttää meiltä jatkuvaa oppimista, avarakatseisuutta, valppautta ja ennakointikykyä sen suhteen, miten voimme parhaiten täyttää asiakkaittemme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa, pohtii kehitysjohtaja Juha Kiviniemi.

Vastuullisuus johtotähtenä

Yritys on kehittänyt käyttöönsä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen pohjautuvan arviointityökalun, joka on Vuoden vastuullisin digiteko 2023 -ehdokas -kilpailunkin ehdokkaana. Viime vuonna työkalua käytettiin yli 80 prosentissa kaikista projekteissa.

- Vastuullisuustyökalun avulla seuraamme, miten Sitowisen projektit edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja millaisia valintoja projekteissa tehdään. Näin loppukäyttäjille on mahdollista toimittaa eksaktia tietoa projektissa toteutuneista vastuullisista toimista ja niiden vaikutuksista, kertoo Tomi Repo.

Huomionosoitus ilahdutti

- Rakennuttajia edustavalta RAKLI ry:ltä ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ltä saatu Vuoden 2023 sähkösuunnittelija -tunnustus tuntuu hienolta. Huomionosoitus palkitsee sitä pitkäjänteistä työtä mitä Sitowisessä on tehty, toteavat Kiviniemi ja Repo.

Tekstilähde: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia