Pyydä tarjous

Suomen laajin kalliotila Kuopion Savilahdessa haastaa kalliorakentajat

Savilahden Liikunta- ja tapahtumakeskus Luola toimii tulevaisuudessa myös väestönsuojatiloina. Kuva: Vicente Serra
Savilahden Liikunta- ja tapahtumakeskus Luola toimii tulevaisuudessa myös väestönsuojatiloina. Kuva: Vicente Serra
20.02.2023 | Rakentaminen

Entinen asevarikko Kuopion Savilahdessa muuntuu alueen asukkaita ja koko kaupunkia palvelevaksi liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaksi ainutlaatuisessa muutoshankkeessa. 50 metriä leveän kalliohallin suunnittelussa hyödynnetään dataa ja 3D-mallinnusta. Valmistuttuaan Luola toimii myös väestönsuojana tuhansille lähiympäristön asukkaille ja työntekijöille.

Kuopion Neulamäessä sijaitsevaan Puolustusvoimien entisen asevarikon luolastoon rakentuvan Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan sisäosien rakentaminen alkoi syyskuussa. Parhaillaan työmaalla on käynnissä luolan sisäosien ja tunneleiden alapohja- ja betonirunkotyöt sekä näihin liittyvät tekniikka-asennukset. Myöhemmin keväällä aloitetaan pääsisäänkäyntirakennuksen rakentaminen luolan ulkopuolelle samalla kun luolan sisäpuolella siirrytään lohko kerrallaan kohti sisävalmistusvaihetta.

Luola on toteutusmuodoltaan, kooltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan poikkeuksellinen kalliorakentamisen hanke Suomessa. Aiemmin yleisöltä suljetun ja tarkkaan vartioidun luolaston muuttaminen monen lajin liikunta- ja tapahtumahalliksi vaatii niin hanke- kuin kalliotekniseltä suunnittelulta vahvaa osaamista.

Tapahtumakäyttöön tilaa rakennetaan yhteensä 2 500 ihmiselle. Poikkeusoloissa Luola toimii myös lähes 7 000 hengen moderneina väestönsuojatiloina. Vanhaa luolaa suurennettiin liki kaksinkertaiseksi, jotta se palvelee molempia käyttötarkoituksia.

Rakennusgeologisessa kartoituksessa sekä louhintatöiden, kalliorakenteiden ja tilojen suunnittelussa hyödynnettiin monin tavoin erilaista dataa kallion laadusta, stabiliteetista ja ruhjevyöhykkeistä. Kalliossa tapahtuvat muodonmuutokset ja lujitukset mallinnettiin digitaalisesti.

– Fotogrammetrinen 3D-mallinnus tuo työmaalla paljastuvan kalliolaadun melkein reaaliaikaisesti suunnittelijan näytölle. Savilahden Luola on malliesimerkki siitä, miten vanhoja, kerran louhittuja maanalaisia tiloja voidaan muuntaa uusiin, ihmisten arkea ja turvallisuutta palveleviin tarkoituksiin, suunnittelujohtaja Paula Pohjanperä A-Insinööreistä kertoo.

Tulevaisuudessa Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolassa voi pelata esimerkiksi salibandyä, futsalia ja lentopalloa. Keskukseen tulee myös kuntosali, ryhmäliikuntatiloja ja harjoituspaikka kamppailulajeille. Kuva: Luola

Maanalaisen kalliotilan käyttömuutos yhteistoiminnallisella mallilla

Poikkeuksellista Luolassa on myös sen toteutustapa. Savilahden hanke saatiin käyntiin innovoimalla uusi toteutusmuoto, ns. yhteistoiminnallinen tavoitehintaurakka (TARU). Vaativaa projektia viedään eteenpäin tavoitehinnalla, johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneet.

– Tulimme mukaan Savilahden hankkeeseen hankalassa maailmantilanteessa. Ajan taloudelliset haasteet ja markkinatilanne ovat ohjanneet hankkeen toteutusmuodon kehittämistä. Kehitysvaiheessa työstimme suunnitelmia kokonaisuuden kannalta toteutuskelpoisemmiksi. Panostimme myös hankintakustannusten hallintaan tilaajan ja palveluntuottajan riskien hallitsemiseksi, A-Insinöörien Itä-Suomen aluejohtaja Esa Suomalainen kertoo.

A-Insinöörit toimii Kuopion Tilapalveluiden kumppanina hankkeen asiantuntijatehtävissä kalliorakennesuunnittelijana, rakennuttajana, geosuunnittelijana, rakennus- ja LVISA-valvoja-asiantuntijana, kustannuslaskijana, kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorina, kuntotutkijana sekä kolmannen osapuolen rakennesuunnitelmien tarkastajana.

Hankkeen 1. vaiheen kalliorakennusurakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. 2. vaiheen yhteistoiminnallisen urakan palveluntuottajana toimii Rakennusliike Lapti Oy.

Ovet aukeavat kesällä 2024

Tulevaisuudessa Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolassa voi pelata esimerkiksi salibandyä, futsalia ja lentopalloa. Keskukseen tulee myös kuntosali, ryhmäliikuntatiloja ja harjoituspaikka kamppailulajeille.

Tekstilähde: A-Insinöörit