Tapani Saari Oy:n toimialat ovat maarakennus ja purku-urakointi

Facebook
08.05.2024 | Rakentaminen

Tapani Saaren mukaan Suomessa on viisi syytä siihen, miksi purkuosaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

– Merkittävä syy on väestökehitys eli syntyvyyden lasku. Monet päiväkodit ja alakoulut käyvät Itä- ja Pohjois-Suomessa turhiksi, kun ei ole käyttöastetta.

– Toisen syyn muodostavat sisäilmaongelmat. Kolmas peruste purku-urakoinnin tarpeelle on väestön keskittyminen isoihin asutuskeskuksiin. Neljäs seikka on ARA:n myöntämä purkuavustus, joka voi olla jopa 90 % kustannuksista. Viides syy on julkisen sektorin tilatarpeiden väheneminen, tilojen ikääntyminen ja talouden tiukkeneminen, kaikki nämä yhdessä.

Purkamista siis riittää. Vaivaton vaihtoehto rakennuksen purkutarpeeseen on sellainen, jossa Tapani Saari Oy ostaa tontin purettavine rakennuksineen.

– Tällöin myyjä vapautuu purkuvelvoitteesta, ja me hoidamme purkamisen vastineeksi maapohjasta.

Tehokasta kiertotaloutta

Tapani Saari Oy tekee purku-urakoita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

– Tavoitteemme jokaisessa projektissa on, että siitä pitää jäädä hyvä mieli niin tilaajalle kuin meille.

– Toimimme ekologisesti ja läpinäkyvästi. Jokaisesta pois kuljetetusta jätetonnista tiedämme, mitä on viety ja minne. Ylpeänä voimme esitellä sitä tosiasiaa, että n. 99 % purkujätteestä menee kiertoon jälleenkäytettäväksi. Loput 1 % on kaatopaikkajätettä, ja siitäkin noin puolet seulotaan kaatopaikan toimesta polttoon tai muuhun hyötykäyttöön

Betoni- ja tiilijäte muodostaa ylivoimaisesti suurimman osan purkujätteestä. Tapani Saari Oy käsittelee kyseisen jätelajin itse.

– Murskaamme betoni- ja tiilijätteen ja erottelemme erittäin tarkasti metallit pois. Murskaa käytetään maarakennuskohteissa.

Lähes kaikki puujäte haketetaan energianlähteeksi. Uusiokäyttöön menee pieni osuus.

– Kipenettäkään puujätettä ei mene kaatopaikalle, Saari toteaa.

– Metallien kohdalla toimii sama kuvio. Metallit otetaan hyvin tarkasti erilleen. Yhteistyökumppanina meillä on liminkalainen Romuta Oy. Katsomme aina projektikohtaisesti, onko edukkaampaa tehdä metallien tarkka lajittelu purkutyömaalla vai Romutan vastaanottopisteessä.

Toimialakohtaiset kalustokulttuurit

Maarakennuksen alalla Tapani Saari Oy on panostanut vahvasti digitekniikkaan.

– Kaikissa maarakennuskoneissamme on 3D-laitteet, joita käytämme hyvin monipuolisesti töiden hallintaan, ohjaamiseen ja dokumentointiin. On tilaajan etu, että dokumentaatio löytyy, jos jälkeen päin tarvitsee jotakin paikantaa.

Tapani Saari kertoo, että yrityksen toimintakulttuurit eroavat toisistaan toimialoittain.

– Maarakennuksessa teknologian kehitys 3D-mittalaitteineen edellyttää uuden kaluston käyttöä. Purkupuolellakin käytämme moderneja koneita tarpeen mukaan, mutta korostamme sitä, että purkutöitä voi tehdä myös käytetyllä, hyvin kunnossapidetyllä kalustolla, joka soveltuu edelleen tarkoitukseensa aivan täysin.

– Näen ekotekona sen, että koneen elinkaarta hyödynnetään mahdollisimman pitkälle. Uuden hankkiminen ei meille ole itseisarvo tai imagoasia.

– On hienoa, että meillä on kaksi toimialaa, ja molemmilla pystymme toimimaan kannattavasti keskenään erilaisilla lähestymistavoilla.

Asiakkaan etu edellä

Tapani Saari Oy:n toimintamalli on asiakkaan kannalta helppo, taloudellinen ja tehokas.

– Toimimme ekologisesti ja ekonomisesti. Kilpailukyvystämme kertoo, että tilinpäätöksemme oli voitollinen jälleen viime vuonna, eikä meidän näinä alan vaikeina aikoina ole tarvinnut lomauttaa purkuväkeämme.

Saari sanoo, että laadukas työn jälki ja asiakkaiden luottamuksen saavuttaminen kantavat pitkälle.

– Tärkeintä on asiakkaan intressien ymmärtäminen ja niiden kunnioittaminen.

– Teemme hyvinkin laajoja kokonaisurakoita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Maarakennuksessa voimme hoitaa mm. putkitukset ja eristykset. Tarvittaessa käytämme aliurakointia erikoisosaamista vaativiin töihin.

Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat pitkäaikaiset kumppanuudet.

– Esimerkkinä voisi mainita vaikka Rakennusliike Sorvojan Oulaisista. Yhteistyö toimii niin, että annamme heille purku- ja/tai maarakennustyön ennakkohinnan tarjolla olevaan kohteeseen. Ennakkohintamme on aina vakavasti harkittu ja valmiiksi tingitty, mikä palvelee myös kumppanin kokonaisurakointia. Mikäli antamamme ennakkohinta johtaa kumppanilla pääurakan saamiseen, he tilaavat meiltä ennakkohinnoittelemamme työt.

Tapani Saaren nimeä kantava yritys on perustettu v. 1990, mutta työnteossa ja yritystoiminnassa hän on ollut mukana jo 15-vuotiaasta.

– Minulla alkaa täyttymään 50 vuotta työn ja yrittämisen taivalta. Seuraava polvi on jo ottanut vastuuta. Poikani Valtteri Saari on yrityksen purkusektorin toimialajohtajana ja maarakennuspuolta vetää vävyni Iikka Veteläinen.

tapanisaari.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia