Pyydä tarjous

Vanhan katon käyttöikää voidaan monessa tapauksessa jatkaa ratkaisevasti

Digipalvelut
31.03.2022 | Rakentaminen

Hämeen Kattopinta Oy:n kattomestari Perttu Hanhivaara puhuu pitkäikäisten kattojen puolesta. Paanukattojen kautta peltikattojen rakentamiseen ja huoltoon yrittäjän uransa painottaneena haluaa Hanhivaara jatkaa vanhojen laadukkaiden kattojen käyttöikää asianmukaisilla huoltotoimenpiteillä. 

Perttu Hanhivaara on työskennellyt kattojen parissa lähes koko elämänsä. Hänen saavutuksiin kuuluu mm. patentoitu ja mallisuojattu kupari suomu katto, joka on valittu monen kulttuurihistoriallisesti tärkeän kohteen katto materiaaliksi pitkäkestoisuuden ja huolto vapauden ansiosta. Perinteisiä kuparikattoja suomukattojen ohella on toteutettu niin Suomessa kuin ulkomaillakin lukuisia. 

Hanhivaaran oma yritys on toiminut vuodesta 1980 lähtien, jolloin hän tutustui kupariin katemateriaalina sinkityn teräspellin ohessa. Kattojen maalauksia hän on toteuttanut jo 45 vuotta

Kuparilla saadaan aikaan 200–300 vuotta huoltovapaana kestävä katto. Kuparipelti on pääasiassa julkisten kohteiden kattamiseen valittu materiaali, kattomestari Perttu Hanhivaara toteaa. 

Modernit peltikattomaalit soveltuvat sekä uusien että vanhojen kattojen maalaamiseen. Ylempi kuva Papinkatu 18 ja alempi kuva Inkalan kartano Hämeenlinnassa.

Katemateriaalin osuus katon kokonaiskustannuksista on yllättävän pieni

Paljon puhutaan katon materiaalikustannuksista, mutta työkustannukset muodostavat yleensä liki 80 % katon kokonaiskustannuksista. Mikäli katteeksi valitaan  kalliimpi kuparipelti tai esim.laadukkaampi bitumi huopa tulee nousua kokonaiskustannuksiin materiaalin osalta suhteellisen vähän. 

Sinkitty pelti kuparin ohella kestää useita vuosisatoja  oikein huollettuna.

Maalaamattoman peltikaton sinkkipinta voi mennä huonoksi muutamassa vuosikymmenessä, mutta pelkkä sinkitty pinta kestää jopa 30–40 vuotta ilman suojamaalausta. Kun peltikatolle tehdään laadukas huoltomaalaus 30–40 vuoden välein, saadaan katto kestämään todella pitkään.

Hanhivaara kertoo eräästä 93 vuotta vanhasta peltikatto kohteesta, minkä huoltomaalaus oli unohtunut vuosikymmenten saatossa ja maali- sekä sinkkipinta olivat jo ehtineet kulumaan pois. Vaikka katto oli muuttunut pinnaltaan ruosteisen  ruskeaksi, teräs oli silti edelleen täysin kunnossa. 

Teimme katolle perusteellisen maalaus saneerauksen, jolla päästään eteenpäin seuraavaan huoltomaalaukseen  ja katon toiminta varmuuteen seuraavat 100 vuotta.

Tänä päivänä on menossa valitettava buumi, jonka puitteissa kattoja lähdetään uusimaan hyvin vähäisin perustein. Varoja katon vaihtoon aletaan usein kerätä kiinteistöyhtiöissä muutaman vuoden toimintasuunnitelman puitteissa, kun pitäisi antaa katon hoitaa tehtäväänsä ja suunnitella sen ajankohtaisia huolto toimenpiteitä.  Mikäli maali tai jopa sinkki olisi kulunut pitkän huoltomaalausvälin seurauksena ja katon pintaan olisi tullut hiukan jo ruostetta tai vaikkapa vähäinen reikä, ei sitä kannata vielä lähteä budjetoimaan talon kunnossapitosuunnitelmaan katon vaihtona. Reiän aiheuttama mahdollinen vuoto pitäisi korjata välittömästi peltisepän työsuorituksena.  Peltisepän kustannuksin tulisi katto korjata alkuperäisen kaltaiseen kuntoon ja tilata huoltomaalaus luotettavalta kattojen maalaukseen perehtyneeltä urakoitsijalta.

Huoltomaalauksen kustannus on 20-50 € / m² työn vaatimus taso huomioiden. Vastaavasti katon täydellinen uusiminen tulisi maksamaan 500–1000 euroa neliöltä nykyisen hintatason mukaisesti. Laadukkaalla huolto maalauksella saadaan vanha katto uutta vastaavaksi ja seuraava huoltotarve tulee ajankohtaiseksi vuosikymmenten päästä.

Aluskatteen puuttuminen tai vähäinen ruoste ei ole riittävä peruste katon uusinnalle

Hanhivaaran mukaan löytyy paljon enemmän argumentteja siihen, miksi kato pitää säilyttää, kuin siihen, miksi katto pitäisi vaihtaa. 

Yleensä ainoa uusien kattojen markkinointi argumentti on, että katolta puuttuu aluskate. Tässä täytyy esittää kysymys, että miksi aluskatetta tarvitaan nyt, jos sitä ei ole tarvittu viimeisen 70 vuodenkaan aikana. Jos aluskatteelle näyttäisi olevan tarvetta, riittää että katolle asennetaan alipaine tuuletusta parantava tuuletin tasaamaan ulko- ja sisäpuolen lämpötila eroa. Näin voidaan helposti estää lämpötila eron aiheuttama kosteuden muodostuminen katteen alapintaan.  

Huopakatteiden puolella tapahtuu hänen mukaansa materiaalin haurastumista, mutta niissäkään tapauksissa vanhaa katetta ei kannata lähteä poistamaan, vaan jos katolla huomataan heikkoja kohtia, ne vahvistetaan ja päälle hitsataan uusi pinta. Näin 1/4-hinnalla saadaan vanha ja uusi yhdistämällä entistäkin parempi vesieriste, verrattuna siihen, että vanha kate poistettaisiin ja tilalle asennettaisiin uusi, vesieristys normit täyttävä kate.

Yhtälailla huopa- kuin  peltikattojenkin osalla  on tärkeää tehdä vanhan saneerausta kuin perusteellista uudistamista. Yrityksemme tavoitteena on pelastaa toimivat vanhat katot. Bitumikate vedeneristyksiä on yrityksemme toteuttanut yli kolmekymmentä vuotta ja nykyisin laatua valvovalla RALA- pätevyydellä. 

Mineriitti- ja tiilikatotkin voidaan usemmassa tapauksessa pelastaa huoltomaalauksella

Mineriittikatto on usein vaatimattoman näköinen sammalpeitteisenä, mutta huolellisesti tehtynä se on pitkäikäinen. Se kaipaa periaatteessa vain huoltomaalauksen, kun katto on likainen tai sammaloitunut. 

Vanhat betonitiiliset tiilikatot ovat  hyviä, koska betoni kovettuu parhaaseen kovuuteensa vasta 40- 50 vuoden jälkeen. Tiili- ja mineriittikatot puhdistetaan pelkällä vesipesulla, roto suuttimen aikaansaama noste puhdistaa pinnat tehokkaasti. Maalaamalla aikaansaatu  uusi pinta on monta kertaa tiilen alkuperäistä pintaa parempi.  

Hanhivaara mainitsee, että vesiohenteiset maalit ja pinnoitteet ovat tulleet pelastamaan kattojen suojauksen Kaikki maamme johtavat maalitehtaat ovat kehittäneet vesiohenteiset maalinsa hyviksi.

Vesiliukoisina öljymaalaina ne kestävät aiempaa paremmin kuumuutta, ne elävät materiaalin kanssa ja niiden tarttuvuus on erinomainen , eivätkä ne myöskään lohkeile, kuten perinteiset peltikattomaalit. Uusi tiilikatto suositellaan pinnoitettavaksi seitsemän vuoden kuluttua asennuksesta. Kivipintaisten katemateriaalien  pinnan pitää olla hengittävä mutta tiivis kosteudelta

Kotimaisen GVK-maalitehtaan maalit ovat osoittautuneet kokemuksemme kautta todella hyviksi.

Katoista yleisesti Hanhivaara on sitä mieltä, että niiden tulee olla pitkäikäisiä ja hyvin suojattuja. 

Hämeen Kattopinta Oy – Miksi vanhassa on vara parempi? 

  • Uusi peltikatto maksaa paljon.
  • Uusikin peltikatto kannattaa maalata jo aika pian asennuksen jälkeen sinkin suojaksi
  • Vanhassa peltipinnassa on vahvempi sinkkikerros suojaamassa lopullista pellin ruostumista.
  • Vanhan ajan peltisepän työn jälki on yleensä erinomaista.

Miten katot huolletaan?

Ensin katto puhdistetaan ja huolellisesti pestään korkeapainepesurilla, jonka jälkeen katon reiät paikataan, ruosteiset kohdat hiotaan ja suojataan ruostesuoja maalilla. Tarvittaessa koko pinta sivellään ruostesuoja maalilla. Tämän jälkeen koko katto sivellään kauttaaltaan peltikattomaalilla. Lopuksi katon pinta vielä maalataan kertaalleen korkeapaineruiskulla käyttäen testeissä parhaiksi todettuja maaleja. Rajaukset maalataan siveltimin.

Tiili- ja mineriittikatot puhdistetaan perusteellisesti vanhasta pinnoitteesta. Puhtaaksi pestyt pinnat pohjustetaan kahteen kertaan ohennetulla maalilla ja lopullinen pinta aikaansaadaan ohentamattomalla pintamaalilla.

Ilmainen arviointi: 050 543 2782

Lisätietoja: kattopinta.com ja katto.net

Muita uutisia