Pyydä tarjous

60 vuotta täyttäneen Taysin uudistamisohjelma saa jatkoa

Havainnekuva uusien rakennusten sijoittumisesta. Muutokset ovat mahdollisia. 
Havainnekuva uusien rakennusten sijoittumisesta. Muutokset ovat mahdollisia. 
18.03.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Tampereen kaupunki myönsi poikkeamisluvan ja B-tornin ympärille voidaan rakentaa suunnitelman mukaisesti. Seuraavana rakennushankkeelle tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi vanhan osan uudistamiseksi haetun poikkeamisluvan kokouksessaan 14.12.2021.

Asemakaava sallii uudisrakennuksiin vain neljä kerrosta, mutta nyt annettu poikkeamislupa sallii enimmillään 11 kerrosta. Seuraavana rakennushankkeelle tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupa, joka tarvitaan kaikkiin yli 5 miljoonan euron rakennushankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta välttämätön ja kiireellinen.

Ensimmäisen vaiheen investoinnin alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa, ja rakennushanke tulee olemaan Taysin historian mittavin rakennushanke.

Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B, K, P ja H) sijaitsevat muun muassa Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia. Rakennukset on otettu käyttöön pääosin 1960-luvulla eivätkä ne enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Iso kokonaisuus jaetaan kahteen vaiheeseen

Vanhan osan uudistaminen tullaan jakamaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2023-2029, rakennetaan uutta tilaa noin 117 000 brm².  Uusien rakennusten valmistuttua niihin voidaan siirtää toiminnat Tays Keskussairaalan vanhoista rakennuksista. Ensimmäisen vaiheen alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa. Valtuusto päätti kokouksessaan 23.11.2021 hankkeen ensimmäisen vaiheen investoinnista. Valtuuston päätöksellä ei sitouduta toisen vaiheen ratkaisuihin tai toteutukseen.

Uudistamisen toisessa vaiheessa, vuosina 2029-2033, uutta tilaa rakennetaan suunnitelman mukaan noin 65 000 brm².  Näihin tiloihin siirrettäisiin tällä hetkellä muualla vuokratiloissa toimivaa erikoissairaanhoitoa.

Vanhan osan uudistamisen suunnittelu on jo pitkällä. Tiloissa toimivat yksiköt ovat laatineet toiminnalliset suunnitelmat, toiminnasta on tehty tuottavuuspotentiaalin kartoitus sekä potilasvirtojen kulkua on analysoitu. Muun muassa näiden selvitysten perusteella on arvioitu tilojen tarvetta, toimintojen optimaalista sijoittelua sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

Rakennusten sijoittumiseen selvitettiin useita vaihtoehtoja, ja jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto, jossa B-rakennuksen ympärille rakennetaan uusia rakennuksia. 

Nykyaikaiset terveyspalvelut turvataan jatkossakin

Kun Tays Keskussairaala aloitti toimintansa vuonna 1962, käytössä oli vain 164 sairaansijaa. Ensimmäisenä avattiin potilaille osastoja ja palveluja, jotka olivat siihen asti toimineet riittämättömästi tai puuttuneet kokonaan Tampereen seudulta. Keskeistä onkin aina ollut varmistaa, että alueen sairaalat vastaavat väestön terveydenhuollon tarpeisiin.

Nykyään Taysiin kuuluu viisi eri sairaanhoitopiirin sairaalaa. Niiden vuodeosastoilla on yhteensä 1 142 sairaansijaa. Toimintaa uudistamalla, uusia tiloja rakentamalla ja vanhoja korjaamalla varmistetaan kasvavalle väestölle nykyaikaiset terveyspalvelut jatkossakin. Taysille on erityisen tärkeää tuottaa vaikuttavaa hoitoa, jonka taustalla tutkimuksella on merkittävä rooli. Tutkimus luo tulevaisuuden hoitoa. Menneiden vuosikymmenten tutkimustyön tuloksena moni potilas elää pidemmän ja paremman elämän.

- Tays on erittäin hyvämaineinen sairaala, joka tunnetaan ja joka kiinnostaa ympäri Suomea hoitopaikkana. Digitaaliset palvelut, tutkimustyö ja vaikuttavat hoitomenetelmät ovat menestyksen avaimia myös tulevaisuudessa, kun Tays yhdistyy osaksi uutta hyvinvointialuetta, sanoo Taysin ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen.

Keskeisiä tavoitteita tuleviin tiloihin

Perustuen muun muassa alussa mainittuihin selvityksiin, tavoitellaan uusiin tiloihin esimerkiksi seuraavia muutoksia:

  • Acutan sisälle tehdään kuvantamisen tiloja, ja teho, vuodeosastot ja leikkaussalit sijoitetaan Acutan lähelle.
  • Lasten ja aikuisten teho-osasto samaan kokonaisuuteen.
  • Leikkaustoiminnan kokonaisuus mahdollistaa kotiuttamisen suoraan heräämöstä tai kotiuttamisosaston kautta ja vähentää tarvetta siirtää potilaita vuodeosastolle.
  • Poliklinikat sijoitetaan yhdelle alueelle, jolloin huoneita voidaan käyttää joustavammin tarpeen mukaan.
  • Kuvantamisen toimenpiteiden jälkeinen seuranta poliklinikoiden tarkkailupaikoille, ei vuodeosastoille.
  • Erikoisalojen yksiköitä kootaan isompiin kokonaisuuksiin.
  • Valvontaosastot keskitetään osastojen yhteyteen.
  • Vuodeosastot ovat muuntojoustavia. Lähtökohtana on, että 50 % on yhden hengen huoneita.

Teksti- ja kuvalähde: TAYS