DiakHub auttaa kehittämään vaikuttavampia ratkaisuja tietoon perustuen

Facebook
24.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka auttaa hyvinvointialueita, kuntia, koulutusorganisaatioita ja muita palveluntuottajia kehittämään vaikuttavia ratkaisuja ihmisten hyväksi.

DiakHub tarjoaa vahvaa asiantuntijuutta sekä valmiita työvälineitä, joiden avulla palveluntuottajat voivat hioa omia palveluitaan asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi. DiakHub tukee ammattilaisia, jotka työkseen tuottavat, kehittävät ja johtavat hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtääviä palveluita.

– Asiantuntijoillamme on vahva tutkijatausta eri aloilta. Erityisesti hallitsemme soveltavan tutkimuksen: olemme harjaantuneita viemään tutkimustietoa arjen työhön ja palveluiden kehittämiseen, kertoo DiakHubin vetäjä, erityisasiantuntija Anne Määttä (VTT).

Anne Määttä

Asiantuntijat asiakkaiden käytettävissä

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) tutkimusosaaminen on vahvaa. Oppilaitos on jo pitkään tarjonnut kehittämispalveluita ja luonut sosiaalisia innovaatioita, jotka nyt ovat tavoitettavissa DiakHubissa.

DiakHubin ratkaisujen avulla palveluiden tuottajien on helpompi toimia verkostoissa ja johtaa tietoon perustuen. Tiedolla johtaminen on resurssitehokasta ja tuottaa tarpeita vastaavia palveluita. Viime kädessä hyödynsaajana on hyvinvointipalveluiden asiakas.

– Kaikki DiakHubin palvelut ja innovaatiot perustuvat tutkimustietoon, joten DiakHubin kumppanin ei tarvitse kehittää tai johtaa perusteettomien käsitysten varassa ”mutu-pohjalta”, sanoo erityisasiantuntija Reija Paananen (FT, dosentti).

Anne Määttä puolestaan korostaa, että DiakHub toimii yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti.

– Haluamme mahdollistaa toimijoiden osallisuuden kehittämistyöhön, mikä vahvistaa vaikuttavuutta.

Palvelut ja asiantuntijat on esitelty DiakHub.fi-sivustolla.

– Asiakaslähtöisyys ohjaa vahvasti toimintaamme. DiakHubin palvelukonsepteista voidaan valita sopiva tai räätälöidä asiakkaan tarpeisiin kokonaisuus, joka vastaa esimerkiksi hyvinvointialueen, kunnan tai järjestön, tai toimijoiden yhteisiin erityistarpeisiin, Määttä täydentää.

Reija Paananen

Vaikuttavuutta yli organisaatiorajojen

DiakHub tarjoaa ratkaisuja hyvinkin haastaviin ongelmiin. Sote-sektorilla on asiakasryhmiä, jotka asioivat monissa eri palveluissa, jotka puolestaan ovat eriytyneet hyvinvointialueelle, kunnalle ja järjestöille.

Pirstaleinen palvelujärjestelmä edellyttää tukea eri toimijoiden yhteiselle työlle. Työtä tulee johtaa tavoitteellisesti, jotta asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluita.

– Hyvinvointialueet ovat toimineet yli vuoden, mutta menossa on edelleen siirtymävaihe, jonka aikana tarvitaan tukea vaikuttavien ratkaisujen valitsemiseksi ja kehittämiseksi, kertoo Reija Paananen.

Vaikka vaikuttavuutta tavoitellaan, Suomessa ei ole olemassa kovin paljon sellaisia toimintamalleja, joiden vaikuttavuus olisi vielä pystytty tutkimuksin osoittamaan.

– DiakHub tarjoaa välineitä, joilla voidaan arvioida, mitkä palvelut ovat vaikuttavia, ja mitä niillä saadaan aikaan ihmisten hyvinvoinnin kannalta, Paananen toteaa.

3X10D® ja ZekkiPro

DiakHubin palvelukonsepteja ovat esimerkiksi 3X10D®- elämäntilannemittari ja ZekkiPro-digipalvelu.

3X10D®- elämäntilannemittari tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan asiakkaan hyvinvoinnista, tuen tarpeista ja voimavaroista niin asiakastyötä tekevälle ammattilaisille kuin asiakkaalle.

ZekkiPro-digipalvelussa voidaan yksilön tai ryhmän hyvinvointia mitata 3X10D®-elämäntilannemittareiden avulla luontevasti osana asiakastyötä. DiakHubin mittarit ja ZekkiPro ovat helppoja ottaa käyttöön.

– Ammattilainen lähettää asiakkaalle linkin ZekkiPro-kyselyyn, johon vastaaminen vie pari minuuttia. Vastausten perusteella voidaan tarkastella asiakkaan tuen tarpeita ja saadun tuen vaikuttavuutta, Reija Paananen kertoo.

– On yleistä, että henkilö on asiakkaana useissa palveluissa, jotka eivät kuitenkaan keskustele keskenään. ZekkiPron kautta voidaan auttaa palveluita työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen ja välttämään päällekkäistä työtä. Samalla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja asettaa uusia.

Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden tukemisen ohella DiakHubin mittarit lisäävät asiakasryhmäkohtaista ymmärrystä ja mahdollistavat laaja-alaisen tiedolla johtamisen. Mittareista on suuri hyöty palveluiden järjestelmätason kehittämiselle.

3X10D®:n ja ZekkiPron taustalla on pitkäjänteinen kehittämistyö. Ne ovat luotettaviksi todettuja sekä moneen kertaan kansallisesti ja kansainvälisesti palkittuja sosiaalisia innovaatioita.

– Sosiaalipalveluihin ei DiakHubin mittareiden lisäksi ole tällä hetkellä kovin paljon tarjontaa. Terveyspuolella mittareita on, mutta ne ovat usein spesifejä ja tarkoitettu diagnosointiin. Sen sijaan DiakHubin mittarit mittaavat henkilön hyvinvointia, voimavaroja, vahvuuksia ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Lähestymistapamme on eriytyneen ongelmalähtöisyyden sijaan kokonaisvaltaisen hyvinvointihakuinen, kiteyttää Reija Paananen.

Yhteensovittavaa johtamista organisaatioille ja ammattilaisverkostoille

Merkittävä DiakHubin palvelukonsepti on Yhteensovittava johtaminen ja monialaisten palveluiden kehittäminen.

– Tarjoamme valmennuksia ja työpajoja vahvistamaan monialaisen ammattilaisverkoston ymmärrystä yhteensovittavasta johtamisesta sekä yhteiskehittämisestä, Anne Määttä kuvailee.

Yhteensovittavan johtamisen valmennus tuottaa ratkaisuja monialaisen yhteistyön haasteisiin, eli tilanteisiin, joissa asiakasryhmillä on paljon yhtäaikaisia tai peräkkäisiä palvelutarpeita.

– Tällöin tarvitaan organisaatiorajat ja hallinnonalat ylittävää yhteistyötä, jonka aikaansaamista johtamisen keinoin valmennus tukee. Tunnistetaan ne kohdat, joista voidaan sopia, ja tehdään tarvittavat päätökset, jotta tarvittavat muutokset saadaan aikaan.

Anne Määtän mukaan yhteensovittavan johtamisen kysymyksissä on tärkeää lähteä liikkeelle johdon yhteisestä tahtotilasta.

– Luodaan kehittämistyölle raami, jossa konkreettisesti tehdään yhteiskehittämistä ammattilaisten kesken ja ehkä asiakasosallisuudenkin kautta. Johdon yhteistyö, strateginen näkymä, on työskentelylle aivan keskeinen. Se luo mahdollisuuden muutoksille ja kehittämistyön toteutumiselle, implementaation oikealle kohdennukselle.

Monitasoinen hyöty

DiakHubin palvelut ovat eduksi monella tasolla. Ensinnäkin palveluita käyttävä ihminen, asiakas, hyötyy saadessaan tarpeitaan vastaavia palveluita nopeasti. Ammattilaisen hyöty syntyy oman professionaalisuuden kasvaneesta tehokkuudesta ja toimivasta monialaisesta yhteistyöstä. Rakenteellinen hyöty ilmenee palveluiden ja verkostotyön tasolla sekä johtamisen ja kehittämistyön tasolla.

– DiakHubin asiantuntijuus on laaja-alaista. Mielestämme yhtä ruuvia ruuvaamalla ei saada vaikuttavuutta aikaan, vaan pitää pystyä näkemään kokonaisuus. Esimerkiksi asiakastyöstä tai oppilaitoksista nuorilta kerätty tieto hyödyttää kautta linjan palvelujärjestelmää ja palveluiden kehittämistä, Reija Paananen painottaa.

– Ja kun tietoon perustuen palveluita kehitetään, on meillä tarjota myös keinoja sen muutoksen toteuttamiselle, lisää Anne Määttä.

Reija Paananen kertoo, että DiakHub on saanut sekä asiantuntijapalveluita hankkineilta että palveluiden loppukäyttäjiltä erinomaista palautetta toiminnastaan ja palvelutuotteistaan.

– Käyttämämme mittarit ovat käyttäjäystävällisiä ja sopivat erinomaisesti hyvinvointikartoitukseen ja vaikutusten arviointiin. Asiakkaat arvostavat sitä, että kanssamme on helppo työskennellä. Ymmärrämme kunkin asiakkaan tarpeet, ja he saavat meiltä juuri sellaista tietoa, jota voivat hyödyntää omassa kehittämistyössään.

Ota rohkeasti yhteyttä

DiakHubin asiantuntijat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Verkkosivuilla diakhub.fi on asiantuntijoiden yhteystietojen lisäksi kontaktilomake, ja käytössä on myös sähköpostiosoite [email protected].

Anne Määttä ja Reija Paananen rohkaisevat ottamaan yhteyttä DiakHubiin matalalla kynnyksellä.

– Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kerromme lisää palveluistamme.

DiakHubin palveluprosessi etenee siten, että asiakkaan kanssa kartoitetaan ensin tarpeet ja DiakHubin asiantuntemuksen vastaavuus niihin.

– Mietimme asiakkaan kanssa, teemmekö ensin jonkinlaisen kokeilun tai pilotin, vai haemmeko suoraan isompaa kokonaisuutta.

– Tarjoamme hinta-arvion ja suunnittelemme projektin toteutuksen aikatauluineen ja vastuineen. Toteutuksen jälkeen arvioimme, sujuiko kaikki kuten piti, ja olisiko vielä asioita, joissa voisimme jatkaa yhteistyötä.

diakhub.fi

LinkedIn

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä