Pyydä tarjous

Diakonissalaitos on monipuolinen ja osaava kumppani

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Diakonissalaitos on rohkea yhteiskunnallinen toimija. Se on kotimainen ja palveluiltaan monipuolinen. Diakonissalaitos tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta ja ihmistä lähellä. Yksi tärkeä alue Diakonissalaitoksen toimintaa ovat lapsi- ja perhepalvelut.Vuonna 2020 Diakonissalaitos otti merkittäviä askeleita sekä laajentumisessa että valtakunnallistumisessa. Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille palveluita tuottava Rinnekoti palasi takaisin juurilleen ja yhdistyi Diakonissalaitokseen vuoden 2020 alussa. Diakonissalaitokseen liittyi myös pohjoissuomalainen toimija Caritas Palvelut Oy, joka vahvisti palvelutarjontaa mm. vaikeavammaisten palveluilla.Diakonissalaitoksen ja Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut yhdistyivät myös vuonna 2020. Diakonissalaitoksen asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen kertoo, että Rinnekodille oli luontevaa palata juurilleen.- Diakonissalaitoksella on vahvat juuret lapsi- ja perhepalvelujen toimijana. Diakonissalaitoksen yksi palvelu jo toiminnan alkaessa oli lastensuojelu ja itseasiassa jo 1900-luvun alussa hankittiin kahdelle lastenkodille tilat Helsingistä ja Espoosta. Rinnekodin myötä aloitettiin työ kehitysvammaisten lasten parissa, kun yksi Diakonissalaitoksen sisarista otti hoidettavakseen kehitysvammaisia lapsia. Usean vuosikymmenen ajan Rinnekoti toimi omana säätiönään, ikään kuin tyttärenä Diakonissalaitokselle. Kaikki nämä vuosikymmenet olemme tehneet hyvää yhteistyötä, Laaksonen toteaa.- Diakonissalaitoksella on lisäksi kaksi tytäryritystä; Diakonissalaitoksen Hoiva, joka on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija, ja toiminnan alueet ovat Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Toinen tytäryrityksistämme on Caritas Palvelut Oy, joka toimii Pohjois-Pohjanmaalla ja Rovaniemellä, ja tarjoaa monipuolista palveluasumista sekä palvelua kotiin vanhuksille ja vammaisille. Lisäksi säätiön diakonia- ja sosiaalinen vastuu alueella on yleishyödyllistä toimintaa eri ikäryhmille, sekä vaikuttavaa Vamos-toimintaa, jonka palvelut kohdistuvat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Liiketoiminnan lisäksi Diakonissalaitoksella on siis merkittävä rooli myös yhteiskunnallisessa diakoniapohjaisessa toiminnassa, Laaksonen kertoo.- Diakonissalaitoksesta on muotoutunut yli 150 vuodessa monipuolinen ja valtakunnallinen sote-alan toimija. Meidän arvot ja perustehtävä ovat pysyneet samoina. Haluamme tehdä rohkeasti työtä ihmisarvoisemman elämän puolesta ja toimia ihmistä lähellä, Jaana Laaksonen kiteyttää.Yhteiskunnallinen yritysDiakonissalaitos on Yhteiskunnallinen yritys. Tämä merkki viestii yrityksistä, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia, kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja tuottaa yhteiskunnallista hyvää.- Olemme erittäin ylpeitä Yhteiskunnallisesta yritys -merkistä. Meidät on aikanaan perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja merkki on osoitus siitä, että liiketoiminnallamme me ratkomme yhteiskunnallisia asioita. Me myös kehitämme tiiviissä kumppanuudessa kunta-asiakkaidemme kanssa ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita heillä on. Se on myös meidän vahva erottautumistekijä, Laaksonen kuvaa.Asiakkuus monimuotoinen käsite- Tänä päivänä meillä on asiakkuussuhde yli sadan kunnan tai kuntayhtymän kanssa, Laaksonen mainitsee.Laaksonen sanoo, että asiakkuus on monimuotoinen käsite. - Palveluja ostavan kunnan tai kuntayhtymän rinnalla asiakas on lapsi- ja perhepalveluissa meille palveluja saava lapsi ja nuori. Hänen rinnallaan kulkee todella tärkeänä perhe: vanhemmat, sisarukset sekä lapsen monimuotinen verkosto. Meidän tärkeänä tehtävänä on kuulla asiakkaitamme herkällä ja asiantuntevalla korvalla ja löytää palveluratkaisuja, joilla parannamme asiakkaidemme arkea, Laaksonen kuvaa.Tavoitteena tukea jokaista lasta ja nuorta omalla polullaanDiakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalveluissa on sekä vammaispalveluja että lastensuojelun sijaishuollon palveluja. Laajennamme tämän vuoden aikana toimintaa kolmeen kaupunkiin; Poriin, Ouluun ja Turkuun. Palvelut ovat lastensuojelun Kasvunkoteja lapsille ja nuorille, vammaispalvelun Pienryhmäkoteja ja aikuistuvaa nuorta palvelevia Omakoteja. Lisäksi toiminta maantieteellisesti laajenee vammaisten aikuisten asumispalvelujen osalta mm. Jyväskylään ja Poriin.- Pienryhmäkodit tarjoavat ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua erityisen vahvaa hoitoa ja ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille tai autismikirjon lapsille ja nuorille. Kasvunkodit ovat erikoistuneet kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten lastensuojelulain mukaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja sijaishuollon palveluihin. Ja Omakoti-palvelut tukevat 18 vuotta täyttäneiden nuorten kasvun polkua aikuisuuteen. Omakodeissa itsenäisempää asumista ja arjen taitoja harjoitellaan suunnitellusti ja tavoitteellisesti, Laaksonen selvittää.- Meidän ydintavoitteemme on viedä uusia palveluita lähemmäs lasta ja perhettä, jolloin voimme tukea lapsen kasvua suunnitelmallisesti ja ammatillisesti lähellä vanhempia ja perhettä.Kasvatussuunnitelma hyvänä yhteisenä pohjana lapsen kasvun tukena- Jokaiselle meidän lapselle ja nuorelle tehdään henkilökohtainen kasvun suunnitelma. Suunnitelmaa kanssamme on laatimassa lapsi itse, vanhemmat ja perhe sekä palveluja ostava kunnan edustaja. Lisäksi mukana voi olla lapsen verkostoa.Henkilökunnan omalla osaamisella rikastutetaan lasten ja nuorten arkea- Meillä työskentelevällä sote-alan moniammatillisella henkilökunnalla on sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutuksia. Me tuemme henkilökuntaa osaamisen kehittämisessä ja vahvistamisessa. Kun työskentelemme laajan asiakasryhmän kanssa, tarvitsemme monipuolista osaamista. Diakonissalaitoksella on paljon sisäistä koulutusta sekä ulkopuolelta hankittua asiantuntijuutta, Laaksonen kertoo ja jatkaa:- Mielestäni on hieno asia, että henkilökunta pääsee käyttämään omaa osaamistaan monipuolisesti hyödyksi. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskennellessä on rikkaus, kun on osaamista vaikkapa liikuntaan, taiteisiin tai musiikkiin liittyen. Niitä hän pystyy käyttämään yhdessä asiakkaan kanssa. Asukkaiden parissa työskentelystä kiinnostunut ja asianmukaisen tietotaidon omaava työntekijä, jolla on #sydänmukana ja omaa hyvän esteettömän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja työntekijöiden välillä, luo perustan toiminnallemme, Jaana Laaksonen luonnehtii Diakonissalaitoksen ja sen toimialueiden Rinnekodin, Hoivan, Caritaksen sekä Diakonian ja sosiaalisen vastuun toimintaa.Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.