Pyydä tarjous

Euroopan modernein jätevedenpuhdistamo toimii energiatehokkaasti peruskallion sisällä Mikkelissä

Digipalvelut
16.04.2020 | Sosiaali- ja kuntatalous
Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo Mikkelissä on valinnut Schneider Electricin EcoStruxure-ratkaisut optimoimaan vesiprosessia, sähkönjakelua, mittarointia ja prosessinohjausta. Huippumoderni puhdistusprosessi on uuden teknologian ansiosta energiatehokas, ja valmistuessaan rakennus on Euroopan moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Kallion sisään toteutettu jätevedenpuhdistamo valmistuu vuoden 2020 aikana.Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo, sen altaat ja tekniikka sijoitetaan peruskallioon: kiven sisällä jäteveden käsittelyn prosessiolosuhteet pystytään pitämään helposti tasaisina ja laitos on sekä turvallinen että toimintavarma.Uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu vuoden 2020 aikana ja se korvaa nykyisen Mikkelin Kenkäverossa sijaitsevan 1960-luvulla rakennetun puhdistamon.Digitaalinen alusta ennakoi ja optimoi, tehosta tinkimättäMetsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo käyttää Schneider Electricin ratkaisuja muun muassa peruskallion sisään louhitun luolaston sisällä sijaitsevien rakennusten kiinteistönhallintaan, sähkönjakeluun ja mittarointiin.Schneiderin toimittamaan kiinteistönhallintajärjestelmään on kytketty Mikkelin veden jo aiemmin käyttämä Power Monitoring Expert, jonka avulla kiinteistön hallintaa ja sähkönjakelua optimoidaan.– Huippumoderni puhdistusprosessi on uuden teknologian ansiosta myös energiatehokas, vaikka puhdistusteho kasvaa, sanoo Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.Energiatehokkuuden lisäksi Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamolle on tärkeää hyödyntää teknologiaa laitoksen ylläpidossa. Digitaalisen alustaratkaisun avulla sähkönjakelusta saadaan informaatiota myös prosessiautomaatiota varten, jolloin mahdollisia ongelmia voidaan todentaa jo etukäteen seuraamalla laitteiden kuntoa ja huoltamalla niitä tarpeen mukaan.Ennakoinnin kautta koituvat hyödyt olivat tärkeä kriteeri Mikkelin vesilaitokselle yhteistyökumppania valittaessa.– Schneider Electricin ratkaisulla saamme tietoa tulevaisuutta varten. Elinkaaren hallinta on meille äärimmäisen tärkeää, koska laitos voi olla käytössä jopa seuraavat 40 vuotta, toteaa Reijo Turkki.Laitokselle valittu prosessiautomaatiojärjestelmä on skaalautuva ja tulevaisuudessa helposti laajennettava. Automaation suunnittelussa on otettu elinkaaren hallinta huomioon. Automaatiojärjestelmää voidaan modernisoida ja pitää ajan tasalla vuosikymmenien ajan.Puhdistusprosessi hyödyntää uutta tekniikkaaMetsä-Sairilan uuden laitoksen puhdistusprosessi perustuu kalvobioreaktori eli MBR-tekniikkaan. MBR-tekniikan ansiosta jätevedestä saadaan pois lähes kaikki kiintoaine, mikrobit, mikromuovit sekä merkittävä osa lääkejäämistä. Tekniikka on Suomen oloissa omaa luokkaansa.Yhteistyökumppanina projektissa on Schneider Electricin lisäksi Mipro, joka toimittaa Metsä-Sairilan uudelle jätevedenpuhdistamolle prosessiautomaation ja -instrumentoinnin.Mipro on jo aiemmin toteuttanut Kenkäveron jätevedenpuhdistamolle MBR-pilottilaitoksen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiojärjestelmän ja pystyy näin hyödyntämään Metsä-Sairilan ratkaisussa niistä saamiaan kokemuksia.   Metsä-Sairilan uusi jätevedenpuhdistamo Mikkelissä
  • Hankkeen kokonaiskustannus on noin 60 miljoonaa euroa.
  • Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-hanketta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä.
  • Puhdistamo rakennetaan kallion sisään. Näin minimoidaan ympäristölle aiheutuvat haitat ja maanpäälliset tilat on mahdollista säilyttää muussa käytössä.
  • Kohteen pääurakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat.
Artikkeli on julkaistu Etelä-Savon Yritysmaailma -lehdessä 1/2020.