Pyydä tarjous

Perheyritys Lehmuskolo toimii lasten ja perheiden hyväksi

Roosa Koivuniemi ja Pinja Hakala
Roosa Koivuniemi ja Pinja Hakala
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lehmuskolon yrittäjät, siskokset Pinja Hakala ja Roosa Koivuniemi, työskentelevät lasten ja perheiden hyväksi jo toisessa sukupolvessa. Perheyritys suuntautuu vahvasti parempaan tulevaisuuteen niin kasvatustyössä kuin uusien palvelujen kehittämisessä. Ohjaavana tavoitteena on, että pienet ja isommat ihmiset pärjäävät elämässään paremmin yhdessä kuljetun matkan jälkeen. Perheyrityksen vahvuuksina on pitkän kokemuksen lisäksi rohkeus kehittää uusia palveluja ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa työnantaja tuntee työntekijänsä.

Lehmuskolo Oy on lastensuojelun sijais- ja avohuollon palveluja tarjoava perheyritys, joka toimii jo toisessa sukupolvessa. Yrityksen vahvat arvot; osaaminen, turvallisuus ja usko tulevaisuuteen näkyvät kaikessa tekemisessä. Lehmuskolossa työskentelee yli 40 alan ammattilaista.

- Yhtiön neljä lastensuojeluyksikköä ovat eri tavalla profiloituneita, mutta toimivat yhteisten arvojen mukaisesti. Toukola on pienille lapsille tarkoitettu yksikkö, kun taas Metsämaa on suunnattu yli 14-vuotiaille lapsille itsenäisen elämän harjoitteluun, kestäen tarvittaessa koko jälkihuoltoajan. Jukola on puolestaan neuropsykiatrisesti ja psykiatrisesti oireileville lapsille tarkoitettu erityisyksikkö. Edellisten lisäksi Lehmuskoloon kuuluu myös alaikäisille äideille ja heidän vauvoilleen tarkoitettu Haikaranpesä, joka on yksikkönä ainutlaatuinen Suomessa, kertoo kasvatustyönjohtaja Roosa Koivuniemi Lehmuskolo Oy:stä ja jatkaa:

- Kaikki lastensuojeluyksikkömme ovat selkeästi omanlaisiaan ja henkilökunnan rekrytoinnilla on haettu erikoisosaamista ja työntekijöitä, joilla on vahva halu kehittää ja kehittyä. Lastensuojeluyksiköiden lisäksi meillä on myös jatkuvasti kehittyvät SOS UP-avopalvelut.

Henkilökunnan virkistyspäivässä reippailtiin sateisena päivänä metsässä.

Perheyrityksen vahvuutena yhteisöllisyys ja monipuolinen osaaminen

Yrityksen ensimmäinen yksikkö, Jukola, avautui vuonna 2002. Siskokset Roosa Koivuniemi ja Pinja Hakala ovat olleet aktiivisesti mukana vanhempiensa perustaman yrityksen toiminnassa jo alusta saakka, ja yli 10 vuotta täysipäiväisesti liiketoimintaa ja palveluita kehittämässä. Kokemuksen kautta he ovat kasvaneet yrityksen arvomaailmaan ja perinteisiin.

- Haluamme kehittää yrityksen toimintaa ja palveluja, kuitenkin perinteitä kunnioittaen. Olemme panostaneet laatuun ja menneet myös siinä eteenpäin reilun kymmenen vuoden aikana. Yrityksen osaaminen on kehittynyt ja yrityksessä on paljon pitkäaikaisia, sitoutuneita työntekijöitä, jotka pitävät työstään. Huolehdimme myös henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista säännöllisten koulutusten kautta, sanoo Pinja Hakala. Hän vastaa yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudesta.

-Työnantajana meille on tärkeää ymmärtää työhyvinvointiasiat syvällisesti ja kehittää työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Työhyvinvoinnin johtamisen pysyvinä painopisteinä meillä on osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen, joihin panostamme vahvasti. Ilmapiirin ja työympäristön ja toimivien työtapojen kehittämiseen satsaamme myös. Lisäksi on merkityksellistä tukea työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhdistämistä, linjaavat Hakala ja Koivuniemi.

Lehmuskolo Oy:ssä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta.

- Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita, lisää Koivuniemi.

Lehmuskolossa satsataan yhteiseen tekemiseen. Kuvassa johtotiimin porrastreeni.

Pienen ja isomman ihmisen voimavaroja tukien

- Kolme pääarvoamme; osaaminen, turvallisuus ja usko tulevaisuuteen, näkyvät meidän jokapäiväisessä toiminnassamme sekä tekemässämme kasvatustyössä. Haluamme arvojen näkyvän meissä myös työnantajana sekä uusien palveluiden kehitystyössä. Haluamme arvojemme ohjaavan päivittäistä toimintaa ja keskustelemme yhdessä henkilökunnan kanssa paljon arvojen toteutumista arjen kasvatustyössä, toteaa Koivuniemi.

Lehmuskolon kasvatuksessa korostuu erityisesti usko tulevaisuuteen, joka on kaiken lähtökohta yrityksen asiakkaita ajatellen.

- Toiminnan lähtökohtana on pitkäjänteisyys ja periksiantamattomuus. Uskomme koko työskentelyn ajan, että pienessä ja isommassakin ihmisessä on kaikki tarvittavat voimavarat, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa tulevaisuudessaan, korostaa Hakala.

Haikaranpesän nykyiset ja entiset asiakkaat kokoontuvat vuosittain tapaamaan toisiaan avoimien ovien päivänä.

Suomen ainoa lastensuojeluyksikkö alaikäisille vanhemmille

Haikaranpesä on 14–21-vuotiaille huostaan otetuille ja avo- tai jälkihuollon sijoituksena tulleille äideille tai isille ja heidän lapsilleen tarkoitettu perhetyön yksikkö. Vanhemmalle annetaan mahdollisuus huolenpitoon ja ohjaukseen, joiden tavoitteina on kehittää vanhemman kykyä ymmärtää itseään, oppia tuntemaan lapsensa sekä pystyä riittävään ja turvalliseen vanhemmuuteen. Lehmuskolo tekee myös isä-/äitityötä, jossa tuetaan muualla asuvan vanhemman vanhemmuutta, turvaten lapsen yhteys kumpaankin vanhempaan.

- Työskentely perustuu turvallista kiintymyssuhdetta ja vuorovaikutusta tukevaan hoitomalliin, jossa asiakasta tuetaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti. Tavoitteena on asiakasperheiden siirtyminen omaan asuntoon niin, että he selviytyvät arjesta lapsensa kanssa itsenäisesti. Henkilökunnallamme on erityisosaamista muun muassa neuropsykiatrisista haasteista, seksuaaliterapiasta, väkivaltatyöstä, päihdekasvatuksesta ja vertaisryhmätyöskentelystä.

www.lehmuskolo.fi | Facebook | Instagram

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut: 044 533 5701
Avopalveluiden asiakasohjaus: 040 176 4445
[email protected]