Pyydä tarjous

HIPPA-Remote auttaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja ikäihmisille käyttäjälähtöisesti

Digipalvelut
21.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

– Korona-aikana havahduimme siihen, että yhteiskehittäminen, testaukset ja käyttäjäkokeilut eivät voi pysähtyä sen takia, että ihmiset eivät voi tavata kasvokkain. Siksi olemme lähteneet kehittämään näiden palvelujen etä- ja hybriditoteutuksia, toteaa Toini Harra, HIPPA-Remote-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat HIPPA-Remote -hankkeet toteutetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021 - 31.8.2023. HIPPA-Remotet tarjoavat yrityskohtaisesti räätälöityjä palveluja digitaalisten tuotteiden ja palvelujen yhteiskehittämiseen, testaukseen ja käyttäjäkokeiluihin, kaupallistamiseen, markkinointiin ja vientiin sekä innovaatiokyvykkyyden vahvistamiseen. Toimintaa koordinoi kolme ammattikorkeakoulua kolmen maakunnan alueella: Keski-Pohjanmaalla (Centria), Pirkanmaalla (TAMK) ja Uudellamaalla (Metropolia).

– Meidän kaikkien palvelujen ytimessä on käyttäjälähtöinen tuotekehitys. Haluamme auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita, odotuksia, toiveita ja kyvykkyyttä, jotta he voisivat kehittää omista tuotteistaan mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, kiteyttää Toini Harra.

Ikäihmisten tarpeet yrityksille näkyviksi

Toini Harran mukaan olemme väistämättä sen haasteen edessä, että teknologiaa on hyödynnettävä nykyistä enemmän ikäihmisten keskuudessa.

– Teknologiaa on jo paljon olemassa. Esimerkiksi erilaiset sensorit keräävät biodataa ja liiketunnistimet, paikantimet sekä kamerat auttavat toiminnan ja liikkumisen seurannassa. Robotti- ja pottiratkaisut muistuttavat tiettyjen asioiden tekemisestä, kuten lääkkeenotosta tai ruokailusta. Ajanvietteeksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on kehitetty erilaisia tabletteja ja sovelluksia sekä kuntoilun mielekkyyttä lisääviä laitteita. Yhteydenpitoa varten sekä hoivan tarjoajiin että läheisiin on monenlaisia sovellusratkaisuja.

– Kuitenkaan yritykset eivät välttämättä tiedä, millaisia spesifejä tarpeita ikäihmisillä on, ja millaisissa ympäristöissä heidän kehittämiään ratkaisuja käytettäisiin. Haluamme olla auttamassa yrityksiä nimenomaan näissä kysymyksissä.

– Mitä paremmin tuotteet kohtaavat käyttäjien tarpeet, sitä helpommin ne otetaan käyttöön, ja sitä paremmat markkinat niillä tule olemaan.

Yhteiskehittelyt ja käyttäjäkokeilut

Yhteiskehittämistilaisuudet suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa. Tavoitteena on tuottaa yritykselle tietoa tuotteen kehittämiseksi tai käyttäjäkokeilun suunnittelemiseksi. Toteutuksessa on usein mukana Metropoliasta 2–4 hengen monialainen tiimi, yritys sekä käyttäjien edustajia.

– Yhteiskehittämisen lisäksi tarjoamme yrityksille tuotetestausta Metropolian tiloissa sekä käyttäjäkokeiluja aidoissa käyttäjäympäristöissä. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä niin yhteiskehittämisen kuin käyttäjäkokeilujen toteuttamisessa mm. Wilhelmiina-kodin, Myllypuron seniorikeskuksen sekä Itä-Helsingin kaupungin kotihoidon kanssa, Toini Harra kertoo.

– Parhaillaan olemme käynnistämässä suomalaisen ratkaisun etäkäyttäjäkokeilua Singaporessa toimivan palveluasumisen yksikön kanssa. Valmistelussa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä molempien kumppaneiden lisäksi myös paikallisen korkeakoulun kanssa. Toivomme, että tästä toimintamallista voisi kehittyä pitkäikäinen ja jatkuvasti kehittyvä viennin tuki yrityksille ja korkeakouluille uusi opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta edistävä yhteistoimintamuoto.

Positiivista vaikuttavuutta yrityksille

Käyttäjäkokeiluista ja yhteiskehittelyistä saatujen palautteiden avulla yritykset ovat pystyneet kehittämään tuotteitaan ikäihmisten tarpeita paremmin vastaaviksi.

– Toinen hankkeen konkreettinen tulos on tuotteiden myynnin kasvu, vaikka se ei ole hankkeen suoranainen tavoite. Emme lupaa yrityksille hankintaa emmekä edistä kauppojen syntymistä, mutta olemme toki iloisia siitä, jos voimme olla edistämässä tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista, Harra sanoo.

Yritysten palautteet antavat uusia ideoita kehittämistoiminnalle.

– Olemme saaneet palautetta, että toimintamme ansiosta yritykset ovat löytäneet toisensa. Nyt kokoamme parhaillaan yhteen viennistä ja yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä. Järjestämme vielä tämän kevään aikana ainakin kaksi yhteiskehittämistilaisuutta asiasta kiinnostuneille yrityksille. Tavoitteenamme on selvittää, millainen korkeakoulun koordinoima yhteistyö palvelisi parhaiten yrityksiä ja samalla tietenkin myös korkeakoulun TKI- ja oppimistoimintaa.

– Työskentelemme yritysten kanssa hankkeen päättymiseen saakka ja toivottavasti myös sen jälkeen. Käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä ja yritysyhteistyöstä kiinnostuneet yritykset ovat edelleen tervetulleita mukaan, Toini Harra sanoo.

Kokemustietopankissa aitoja henkilötarinoita

HIPPA-Search tulee olemaan kokemustietopankki, joka valaisee ikäihmisten asumisen ja elämisen arkea, toiveita ja odotuksia. Yrityksille se toimii hakupalveluna, jota kautta he voivat etsiä ikäihmisten arkikuvauksia tiettyihin tarkoituksiinsa.

Tietopankkiin kootaan aitoja, haastatteluihin perustuvia ikäihmisten tavalliseen arkeen liittyviä henkilötarinoita. Tarinat kirjoitetaan siten, että niistä poistetaan kaikki tunnistetiedot, joten tarinankertojaa ei pystytä siitä tunnistamaan.

– HIPPA-Searchiin tallennetaan jatkuvasti uutta aineistoa. Olemme kutsuneet yhteistyössä Eläkeliiton kanssa uusia haastateltavia. Kiinnostus ylitti kaikki odotukset, muutamassa päivässä mukaan ilmoittautui yli 300 henkilöä. Haastattelut voidaan tehdä myös etänä, ja lisäksi haastattelukysymyksiin voi vastata kirjallisestikin, Toini Harra kertoo.

HIPPA-Searchista on olemassa jo beta-versio, joka on suljetusti kokeiltavana tuotekehittäjien testi- ja tukiverkosto TUTTUnetin sivuilla (tuttunet.fi). Hakupalvelu julkaistaan vapaasti käytettäväksi viimeistään elokuussa 2023.

Ongelmalähtöisyydestä hyvien asioiden vahvistamiseen

Toini Harra kuvailee, kuinka yritysten tuotekehitys on perinteisesti ollut vahvasti ongelmalähtöistä, minkä takia ikäihmisten arjesta ei ole tunnistettu kaikkia niitä voimavaroja ja hyviä asioita, jotka voisivat auttaa tuotekehityksessä.

– Haluamme olla edistämässä ajattelutavan muutosta siihen suuntaan, että ikäihmisten elämässä olevien ongelmien ohella oppisimme näkemään ne asiat, joita ikäihmiset pitävät merkityksellisinä ja joista he haluavat pitää kiinni. Toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia parantavilla yritysten ratkaisuilla mahdollistettaisiin ja vahvistettaisiin mielekäs elämä itsenäisesti mahdollisimman pitkään omassa kodissa.

Monialainen kehittämistoiminta on hedelmällistä

Digitalisaation ja ikäteknologian kehittäminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulussa hankkeen parissa työskentelee yhdeksän henkilön tiimi neljältä eri osaamisalueelta.

– Tiimissämme on filosofian, vanhustyön, toimintaterapian, kuntoutuksen, fysioterapian sairaanhoidon, kiinteistö- ja rakennusalan, tieto- ja viestintätekniikan, mediatekniikan ja palvelumuotoilun asiantuntemus Toini Harra listaa.

– Meille tämä monialainen yhteistyö on rikkaus. Yhteistyötä on tehty jo useita vuosia, ja sen myötä olemme alkaneet ymmärtämään toisiamme syvällisemmin. Teemme jatkuvasti uusia oivalluksia ja saamme lisäarvoa yhteistyöstä. Monialaisuutta tarvitaan erityisesti silloin, kun kehittämisessä tähdätään pitkäjänteiseen ja kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen.

Kiinnostusta maailmalla

Käyttäjälähtöinen tuotekehitys on maailmalla vielä varsin harvinaista. Toini Harra mainitsee, että monissa maissa osoitetaan suomalaista yhteiskehittämistä kohtaan yllättävän suurta kiinnostusta ja arvostusta.

– Ehkä meillä suomalaisilla on niin vahva demokratian perinne, että meidän on ollut helpompi tässä kulttuurissa lähteä viemään sitä eteenpäin. Nähdäkseni olemme käyttäjälähtöisen tuotekehityksen aallonharjalla.

Futures Arena -tapahtumassa mielenkiintoisia puhujia

Toukokuun 3.–4. päivä on neljän hankkeen yhteistapahtuma Futures Arena, jossa myös HIPPA-Remote -hanke on mukana. Osallistujille maksuton tapahtuma järjestetään Metropolian Myllypuron kampuksella, ja tilaisuuksista on tarjolla myös livestriimi.

– Tapahtumassa on puhumassa kovan tason kansainvälisiä ja kotimaisia asiantuntijoita. Lisäksi Futures Arena sisältää workshopeja ja paneelikeskusteluita. Ilmoittautuminen on käynnissä Metropolian sivuilla, Toini Harra vinkkaa.


Projektipäällikkö Toini Harra, [email protected], 040 333 46102

Projektisuunnittelija Anna Kaipainen, [email protected], 050 470 7161

www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/hippa-remote

www.tuttunet.fi

www.linkedin.com/company/hippa-remote-hanke/

www.facebook.com/HIPPARemotehanke