HUSin Naistenklinikan A-osan peruskorjaus valmistuu elokuussa ja Tammisairaala vuoden lopulla

Laakson sairaala-alue helmikuussa 2024. Kuva: Destia
Laakson sairaala-alue helmikuussa 2024. Kuva: Destia
16.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous, Rakentaminen

– Rakentamisen tarve on jatkuvaa, ja meillä on koko ajan hankkeita käynnissä, sanoo kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo HUSin Kiinteistö- ja toimitilapalveluista.

Elokuussa 2024 valmistuu Naistenklinikan A-osan peruskorjaus. Hankkeen kustannukset ovat 37,5 miljoonaa euroa. A-osan peruskorjaus on osa Naistenklinikan peruskorjausohjelmaa, josta jäljellä on parhaillaan suunnitteluvaiheessa oleva B-osan saneeraus.

Tammisairaalan rakennushanke valmistuu loppuvuodesta 2024. Kyseessä on 170 miljoonan investointi silmäsairauksien hoitoon. Tammisairaalaan siirtyvät kaikki HUSin silmäsairauksien toiminnot kevään 2025 aikana.

HUSilla on käynnissä myös Espoon Jorvin sairaalan uuden vuodeosastorakennuksen hanke (260 M€, käyttöönotto 2026). Se on HUSin historian toiseksi suurin rakennushanke v. 2022 valmistuneen Siltasairaalan jälkeen.

Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa HUS on toteuttamassa Laakson yhteissairaalan miljardihanketta. Laakson yhteissairaala rakennetaan vaiheittain 2022–2030, ensimmäisen vaiheen toiminta käynnistyy 2027.

Lisäksi HUSilla on alkamassa apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushanke, jonka kustannusarvio on yli 200 M€. Uusi rakennus tulee vanhan Hallintorakennuksen paikalle. Sen purkaminen on tarkoitus aloittaa elokuussa.

– Yhteistoiminnallisuus on aivan keskeinen asia kaikissa isoissa investointihankkeissamme, Vainiotalo korostaa.

– Rakennusinvestoinneissa HUSin ensimmäinen yhteistoiminnallinen urakkamuoto oli Siltasairaala, joka valmistui 2022. Tällä hetkellä HUS on mukana kahdessa allianssihankkeessa: Jorvin sairaalan vuodeosastorakennuksessa ja Laakson yhteissairaalassa.

Helena Hietanen & Jaakko Niemelä: Oksistunut valo (2023). Taideteos Siltasairaalassa. Kuva: @HUS, kuvaaja Jussi Tiainen.

Tehtävänä taata turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat tilat

Kiinteistö- ja toimitilapalvelut tuottaa ja vuokraa tilat HUS-yhtymän ydintoiminnalle ja tukipalveluille sekä tilaa kiinteistöjen kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut, ml. turvallisuuspalvelut. Kiinteistö- ja toimitilapalvelut kehittää tilatehokkuutta ja työympäristöä sekä huolehtii HUS-yhtymän kiinteistöjen arvon säilyttämisestä.

Kiinteistö- ja toimitilapalvelut vastaa rakennusinvestointien ja peruskorjausten suunnittelusta, tilaamisesta, toteutumisesta ja kustannusseurannasta.

– Rakennusinvestoinneissa meillä on vastuu toiminnallisesta suunnittelusta, Vesa Vainiotalo toteaa.

– Arvioimme ja priorisoimme käyttäjien tarveselvityksiä. Kun tarve on tunnistettu ja sille on saatu varmistettua etenemisen edellytykset, käynnistyy hankesuunnittelu, jonka aikana ohjaamme suunnittelijoita ja käyttäjiä toiminnallisissa asioissa tarkoituksenmukaisen lopputuloksen varmistamiseksi.

– Rakennusinvestointeihin liittyen HUS Kiinteistöt Oy tuottaa tarvittavat rakennuttamisen palvelut hankintayksikkönä. HUS Kiinteistöt Oy on HUS-yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö. Hankintayksikkö puolestaan tekee suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa sopimukset ja ohjaa teknistä suunnittelua sekä valvoo hankkeen toteutumista asetettujen raamien puitteissa, Vainiotalo kertoo.

Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden kiinteistöhallinto huolehtii siitä, että kliiniset yksiköt, tukipalvelut ja muut toiminnot voivat tuottaa omia palveluitaan.

– Kiinteistöpäälliköillämme on luonnollisesti virkavastuu siitä, että tilamme ovat käyttäjille turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset. Tämä on meille ydinasia.

Tila- ja taloushallinto vastaa budjetoinnista, sisäisten vuokrien perimisestä ja ulkoisten vuokrakohteiden hoitamisesta.

– Kolmasosa käyttämistämme tiloista on vuokratiloja pääosin meille siirtyneiden toimintojen kautta sekä erilaisten hankkeiden rahoituksiin liittyvien asioiden takia.

Kiinteistö- ja toimitilapalveluihin kuuluva Ympäristökeskus ohjaa ympäristöarvojen ja ympäristövastuun huomioon ottamista kaikessa yhtymän toiminnassa.

– Ympäristökeskus tekee erittäin hyvää työtä vastuullisuuden, energiatehokkuuden ja muiden ympäristö asioiden edistämisessä. Meillä on ilmastotiekartta, jossa tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2030. Tiekartan mukaan parhaillaan etenemme. Ympäristökeskus laati hallituksella hyväksyttävän ympäristöohjelman, ja lisäksi he opastavat ja kouluttavat henkilökuntaa. Ympäristökeskus sai äskettäin Lääkärilehdessä tunnustusta vastuullisuutta edistävästä toiminnastaan, Vainiotalo mainitsee.

Tiloistakin täytyy säästää

Taloudellisen tehokkuuden vaatimukset ja säästötavoitteet vaikuttavat Vesa Vainiotalon mukaan myös HUSin Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden toimintaan.

– Tilat ovat yksi säästökohde, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä käyttämään tiloja tehokkaasti ja luopumaan ei-tarkoituksenmukaisista tiloista. Tätä työtä olemme tehneet jo pitkään.

– Tilankäytön tehostamisen kohteina ovat olleet lähinnä toimistotilat, joissa teemme jatkuvaa käyttöasteen mittausta yli tuhannella läsnäoloanturilla. Saadun evidenssin mukaisesti pyrimme tarvittaessa luopumaan osasta vuokrasopimuksia tehostamalla eri vuokrakohteiden yhteistä tilankäyttöä tai kotiuttamalla toimintoja omiin kiinteistöihin. Ydintoiminnankin tilojen osalta pyritään geneerisyyteen sekä yhteiskäyttöisyyteen ja kehittämään menetelmiä kerätä tietoa tilankäytön tehokkuudesta ja laitteiden käyttöasteista.

www.hus.fi/tietoa-meista/potilashoidon-organisaatio/kiinteisto-ja-toimitilapalvelut

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä