iLOQ on joustava, turvallinen ja taloudellinen lukitusratkaisu

Facebook
17.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kotimainen iLOQon edelläkävijä digitaalisten ja mobiilipohjaisten lukitusjärjestelmien kehityksessä. Paristo- ja johtovapaat järjestelmät ovat sekä turvallisia että kestäviä ja varmistavat luotettavasti päivittäisen pääsyn rakennuksiin.

– iLOQin ratkaisut ylläpitävät turvallisuutta ja luovat joustavan toimintaympäristön, sekä samaan aikaan säästävät kustannuksissa pitkällä aikavälillä, kiteyttää Toni Päivinen, iLOQin Regional Sales Director.

Vaivatonta hallinnointia

Joustavuus tarkoittaa iLOQin ratkaisuissa mm. sitä, että kaikki tuotteet ovat loputtomasti uudelleenohjelmoitavia, jolloin kulkuoikeuksia ja pääsynhallintaa voidaan muokata tarpeen mukaan.

– Hallinnointia voidaan tehdä etänä. Kun henkilöstön täytyy päästä kulkemaan eri paikkoihin eri ajankohtina, on erittäin tärkeää, että tukena on järjestelmä, joka mahdollistaa joustavuuden ja etähallittavuuden ilman että kohteissa täytyy käydä paikan päällä näitä asioita toteuttamassa, Toni Päivinen sanoo.

– Nykyiset hyvinvointialueet ovat maantieteellisesti laajoja. Etähallinta säästää kallista työaikaa ja parantaa tehokkuutta, kun hoitohenkilöstö voi keskittyä hoitotyöhön. Samalla säästetään kustannuksia ja ympäristöä, kun ei tarvitse ajella tekemään muutoksia sijaintipaikoille ja takaisin.

Pääsynhallinnan kannalta sote-kentän organisoituminen hyvinvointialueiksi on ollut iLOQ-ratkaisujen käyttäjille vaivaton nimenomaan iLOQin joustavuuden ansiosta.

– Tällaisissa tilanteissa iLOQin edut pääsevät hyvin esille, Päivinen huomauttaa.

– Ratkaisussamme on niin runsaasti skaalautuvuutta, että mikä tahansa suomalainen hyvinvointialue mahtuu ongelmitta saman iLOQ-järjestelmän sisään.

– Lisäksi järjestelmärakenteet voidaan muokata vastaamaan hyvinvointialueen hallinnollisia rakenteita. Järjestelmään voidaan luoda erilaisia hallinnollisia alueita ja vyöhykejakoja.

iLOQ vastaa arjen tarpeisiin

iLOQ-järjestelmä antaa moninaiset mahdollisuudet siihen, millä kulku lukituista ovista onnistuu. Se voi tapahtua fyysisellä digitaalisella avaimella, tunnisteella, koodilla tai puhelimella.

– Esimerkiksi keikkahoitaja voi alkuun käyttää koodia ja kuitata myöhemmin avaimen, johon on luotu hoitajan toimenkuvan ja työsuhteen keston mukaiset kulkuoikeudet, tai hänellä voi olla avain hallussaan jo työhön tullessaan, jolloin hän voi ottaa siihen kulkuoikeuksien päivityksen lukijasta, Päivinen kuvailee.

iLOQ on kokonaisvaltainen ratkaisu, johon voi sisältyä ulko-ovien ja sisätilojen ovien lisäksi mm. lääkekaappien, komeroiden ja varastojen ovet.

– On sairaalakohteita, joissa iLOQ-ratkaisulla on toteutettu kaikki kulunhallinta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kullakin käyttäjällä on yksi tunniste, joka käy kaikkialle, minne hänellä on sallittu pääsy.

– Esimerkiksi lääkkeiden säilytystiloihin saamme kevyesti luotua hyvin tehokkaan kuluhallinnan, josta saadaan myös lokitiedot, eli kenen avainta on käytetty ja milloin.

Ajantasaista turvallisuutta

Turvallisuuden kannalta ratkaisevaa on se, että henkilöillä on asianmukaiset kulkuoikeudet työssään tarvitsemiinsa tiloihin tarvitseminaan aikoina. Toni Päivisen mukaan iLOQin ohjelmoitavuus mahdollistaa tämän luontevasti.

– Henkilöille voidaan antaa kulkuoikeuksia oikeisiin paikkoihin oikeina aikoina ja siten optimoida turvallisuutta.

Kadonneiden avainten poistamisen helppous on yksi iLOQ-ratkaisun erinomaisista perusominaisuuksista.

– Kadonneen avaimen poisto järjestelmästä ei vaadi mitään operaatioita lukkojen suhteen, korostaa Päivinen.

– iLOQ-järjestelmässä lukot toimivat tiedonvälittäjinä. Kun avain laitetaan estolistalle, niin estolistatehtävä välittyy avainten lukijoille, joista tehtävä puolestaan välittyy kaikkien lukijoita käyttävien henkilöiden avaimiin. Käytännössä siis käyttäjäkunta huomaamattaan poistaa kadonneen avaimen omilla avaimillaan.

Suomessa sairaalat ovat avoimia paikkoja, joihin kuka tahansa voi kävellä sisälle. Mikäli kulkemista päädyttäisiin rajoittamaan, iLOQ-järjestelmä mahdollistaisi senkin. Toni Päivisen mukaan esimerkiksi saapuva asiakas voisi tulla sisään koodilla, jonka voimassaolo kestää sen ajan, kun tämä on sairaalassa potilaana.

– Jo nyt on joillakin synnytysosastoilla perhehuoneita tai muita vastaavia tiloja osoitettu perheiden käyttöön iLOQ-ratkaisulla verkkovarausjärjestelmän kautta. Meillä on avoin ohjelmistorajapinta, jonka kautta voidaan tehdä tällaisia käteviä integraatioita kulkuoikeuksien automaattiseen luomiseen ja muokkaamiseen.

Todennetusti edulliset elinkaarikustannukset

Pitkän aikavälin kustannussäästöt syntyvät iLOQ-ratkaisussa siitä, että muutokset tehdään ohjelmiston kautta. Mitään tuotteita tai komponentteja ei tarvitse vaihtaa. Muutostöiden kustannus on käytännössä pieni hetki työaikaa.

– Voimme laskea asiakkaan kanssa avoimesti ja faktojen pohjalta auki, millaisilla muutosmäärillä järjestelmä maksaa itsensä takaisin ja missä ajassa. Tyypillisesti aikajänne on viiden vuoden luokkaa. Siinä ajassa perinteisen mekaanisen järjestelmän kustannukset saavuttavat iLOQin digitaalisen ratkaisun kustannukset, ja siitä eteenpäin mekaaninen järjestelmä tulee vuosi vuodelta merkittävästi kalliimmaksi, Päivinen kertoo.

– Muutamassa vuodessa mekaaninen järjestelmä voi jopa olla kokonaan vaihtokunnossa, koska se ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia esimerkiksi kadonneiden avainten suuren määrän takia.

Toni Päivinen näkee erittäin tärkeänä myös työn tehostamisen näkökulman.

– iLOQ-järjestelmän ansiosta henkilöstö voi keskittyä hoitamaan ydintehtäviään, kun työaikaa ei tuhlaudu kulunhallinnan asioihin.

– Harvoin lasketaan välillisiä kustannuksia, joita oikeuksien hallinnoinnista, avainten noutamisesta ja palauttamisesta sekä kaikesta muusta kulkemisen järjestämisestä loppujen lopuksi tulee. Ne jäävät piilokuluiksi.

Kustannusnäkökulmasta iLOQin valttikortteja ovat myös huoltovapaus (ei paristoja, ei kaapeleita) ja korkea laatu, jotka takaavat tuotteille huomattavan pitkän elinkaaren. Tuotteet on suunniteltu kestämään myös Pohjolan sääolosuhteet

Valmistajan projektitiimi tukee suunnitteluvaiheessa

Elektroninen iLOQ-lukitusjärjestelmä kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Laitteiden välinen tiedonsiirto mahdollistaa tietojen etäpäivityksen sekä jakamisen NFC-lukijoiden, avainten ja lukkojen välillä. Tiedot päivittyvät aina, kun ovi avataan. Kulkualueet, aikarajoitukset, avainten estoluettelot ja käyttötiedot jaetaan nopeasti laitteiden kesken.

iLOQ-ratkaisuja myy kattava ja asiantunteva jälleenmyyjien verkosto. Toni Päivinen kertoo, että isoissa projekteissa, kuten sairaaloissa, oppilaitoksissa tai toimistorakennuksissa, valmistajan projektitiimi auttaa suunnittelu- ja konseptointivaiheessa.

– Tarjoamme tukea arkkitehdeille, sähkösuunnittelijoille, kiinteistöpäälliköille ja muille avainhenkilöille, jotta saamme järjestelmästä tarkoituksenmukaisen ja myös tulevaisuuden tarpeita vastaavan.

– Kun suunnittelemme iLOQ-ratkaisua, tiedämme jo suunnitteluvaiheessa, mitä tullaan tarvitsemaan, toteaa Päivinen.

– Meidän ei tarvitse arvioida, kuinka paljon tarvitsemme keskuslaitteita tai muuta vastaavaa. Järjestelmän suunnittelu ja kustannusten arviointi on hyvin suoraviivaista ja paikkansa pitävää.

iLOQ on vahvasti kasvava suomalainen yritys, jonka toimintatapaan kuuluvat syvällinen asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus.

– Kuuntelemme asiakkaitamme ja haluamme tarjota heille ratkaisuja, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa, Toni Päivinen painottaa.

– Markkinoilla on tuotteita, jotka tietyiltä osin saattavat ominaisuuksiltaan muistuttaa iLOQia, mutta vastaavaa ratkaisua ei markkinoilta löydy.

www.iloq.com/fi/

Facebook | LinkedIn | X
Instagram | YouTube | TikTok

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä