Pyydä tarjous

Jo 60 vuoden ajan monipuolista ja laadukasta koulutusta eri alojen ammattilaisille

Rehtori Riikka Harju
Rehtori Riikka Harju
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vuonna 1962 perustettu Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa kattavan määrän koulutustarjontaa ympäri vuoden. Vuosittain kesäyliopistossa opiskelee noin 2600 opiskelijaa yli 200 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä osaavan asiantuntijaverkoston sekä useiden eri oppilaitosten ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii alueen kuntien muodostama Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry.

- Laaja opetustarjontamme koostuu avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, kielikursseista sekä muusta yleissivistävästä ja ajankohtaisesta koulutuksesta. Teemme myös tilauskoulutusta räätälöitynä työyhteisöjen koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Vuosikymmenien ajan meillä on ollut tiivis yhteistyö elinkeinoelämän, opetus- ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä julkishallinnon toimijoiden kanssa. Haluamme tarjota erinomaisen koulutusväylän päivittää tietoja, kehittää ammattitaitoa tai pätevöityä tulevia haasteita varten, kertoo rehtori Riikka Harju.

Ei pelkkä kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto kuuluu valtakunnalliseen kesäyliopistojen yhteisorganisaatioon. Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

- Kesäyliopistot perustettiin alun perin opettajien täydennyskoulutustarpeisiin ja siitä johtuen myös koulutusorganisaation nimeksi muodostui kesäyliopisto, jolloin opettajat olivat parhaiten täydennyskoulutuksen tavoitettavissa. Tänä päivänä Suomessa on 18 kesäyliopistoa, jotka järjestävät koulutuksia noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomen. Toiminta on nimestä huolimatta ympärivuotista, toteaa Harju.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Oppilaitoksen ylläpitäjäyhdistykseen on liittynyt kaikki Päijät-Hämeen alueen kunnat, ja niistä viimeisimpänä Iitti 1.1.2022 alkaen. Avoin korkeakouluopetus on edelleenkin merkittävässä asemassa, vaikka rinnalle on tullut myös vahvasti suosiotaan kasvattavat väylä- ja polkuopinnot sekä pitkät ammatilliset täydennyskoulutukset.

- Vastaamme alueellisiin koulutustarpeisiin, huomioiden korkeakoulutettu väestö. Pyrimme olemaan koko ajan hermoilla, päivittäen ja täydentäen opetustarjontaa. Olemme koulutusorganisaationa erittäin ketterä, koska meillä ei ole kiinteätä opetussuunnitelmaa, kuten esimerkiksi yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin erilaisiin tarpeisiin muuttuvassa maailmassa, korostaa Harju.

Koulutusta osaamisperusteisuuden mukaisesti

Osaamisperusteisuus on kesäyliopiston ammatillisen opetustoiminnan lähtökohta, ja siinä siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. Osaamista hankitaan monipuolisissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikalla, oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä.

- Meillä Suomessa on pystytty suorittamaan opintoja henkilökohtaisten oppimispolkujen ansiota. Ehkä juuri siksi Suomi onkin OECD:n tuoreen vertailun mukaan ammatillisen koulutuksen esimerkkimaa. Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys tuovat koulutukseen muutoskyvykkyyttä. Tätä hyväksi todettua mallia tulee kehittää myös tulevaisuuden opinnoissa, jatkaa Harju.

Sote-polkuopinnot syksystä 2022 alkaen

Yhteistyössä Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2022. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

- Polkuopintojen myötä voi löytää oman tulevan ammatin sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Polku- ja väyläopinnoista löytyy lisätietoa verkkosivuillamme www.phkesa.fi.

facebook.com/paijathameenkesayliopisto/
instagram.com/paijathameen_kesayliopisto/

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää erityisesti sosiaali- ja terveys sekä opetus- ja kasvatusalan tehtävissä toimiville ammattilaisille osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta. Koulutustarjonnasta löytyy monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin vastaavia koulutuksia. Lisäksi koulutuksia voidaan suunnitella myös räätälöidysti erilaisille työyhteisöille ja ammattialoille.