Kankaanpään A-Koti – yksilöllistä kohtaamista ja tarpeisiin vastaamista

Facebook
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Kankaanpään A-koti tarjoaa yhteisöllistä riippuvuuskuntoutusta yksilöille ja perheille. Toiminnan arvolähtökohtina ovat asiakkaan ja yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani jo yli 60 vuoden kokemuksella.- Tarjoamme lämminhenkisen ja kodinomaisen ympäristön kaikille kuntoutujille, jotka haluavat apua ja tukea hankalassa elämäntilanteessa. Kuntoutuksessa teemme jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman ja pohdimme yhdessä uusia selviytymiskeinoja hankaliin tilanteisiin. Kuntoutus sisältää paljon yhteisöllisiä elementtejä kuten keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Vertaisryhmät ovat myös tärkeä osa monen kuntoutusprosessia. Luonnon läheinen ympäristö kannustaa monia viettämään vapaa-aikaa vaikkapa liikkumalla. Toimintamme kulmakivenä on lääkkeetön päihdehoito sekä hyvin ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, kertoo Kankaanpään A-kodin johtaja Marikki Forell.Hanke päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaamiseksiKankaanpään A-kodin taustalla toimivalle VAK ry:lle on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaamiseen tähtäävään hankkeeseen. Valtionavustusta haettiin raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoitomalliin ja palveluketjujen kehittämiseen, perheyhteisötyön prosessien kehittämiseen, ylisukupolvisuuden vähentämiseen sekä hankkeen vaikuttavuuden seurantaan.- Hankkeen tavoitteena on auttaa päihteitä käyttäviä raskaana olevia, juuri synnyttäneitä tai vauvaperheiden äitejä sekä muuta perhettä ja läheisiä. Odottavista äideistä noin kuusi prosenttia on päihderiippuvaisia, mikä tarkoittaa noin 3 000–6 000 sikiön kehityksen päihteistä johtuvaa vaaraa vuosittain. Yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa onkin äidin päihteiden käyttö, mihin voitaisiin vaikuttaa onnistuneella kuntoutuksella, sanoo Forell.Tarjolla täysin päihteetön hoitomalliAsetetut tavoitteet näkyvät hankkeessa hyvin konkreettisina. Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksen vastaava työntekijä ja asiantuntija Tuula Sillanpää kertoo, että raskaana oleville äideille aloitetaan monessa tapauksessa korvaushoito. Kankaanpään A-koti tarjoaa puolestaan päihteetöntä vaihtoehtoa.- Neuvolat ja HAL-poliklinikat eivät aina tiedä, että on olemassa myös päihteetön vaihtoehto hoitaa raskaana olevia päihderiippuvaisia äitejä. Hankkeen myötä pyrimme lisäämään alan työntekijöiden tietoisuutta lääkkeettömistä vaihtoehdoista. Tätä myötä uskomme, että raskaana olevien äitien määrä kuntoutuksissa tulee kasvamaan.Kankaanpään A-kodin työntekijät tulevat huomioimaan jatkossa entistä paremmin traumatisoitumisen vaikutusta vanhemmuuteen. Tätä kautta voidaan vähentää myös päihdeongelmien ylisukupolvisuutta.- Henkilöstön koulutukseen panostetaan. Kuntoutus on tehokkaampaa ja se vastaa paremmin kentällä oleviin haasteisiin, kun meidän oma kuntoutusosaamisemme kirkastuu ja terävöityy juuri tämän kohderyhmän osalta. Tämä tuo asiakkaalle lisäarvoa kuntoutukseen. Pyrimme siihen, että asiakkaat tulisivat entistäkin paremmin kuulluksi.- Tiedämme että ihminen on kokonaisuus, jolloin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meidän tulee samanaikaisesti huomioida äidin haastava elämäntilanne, hänen riippuvuutensa ja muut sairautensa, hänen raskautensa sekä vauvan hyvinvointi sekä varhaisen vuorovaikutuksen näkökulma. Näitä asioita ei voida käydä hoitamassa eri osoitteissa. Suomessa toimiva hoitojärjestelmä on edelleen liian hajallaan, jolloin käy helposti niin että asiakas turhautuu ja hoitoihin jätetään kokonaan menemättä, toteaa Sillanpää.Kohti sensitiivisempää toimintamalliaHankkeen yhtenä tausta-ajatuksena on tietynlaisen sensitiivisyyden lisääminen raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten kuntoutuspalveluihin.- Naisten pitää voida tulla kuulluksi ja uskaltaa kertoa, miltä heistä tuntuu tuleva vanhemmuus, myös pelkoineen. Haluamme tarjota hoitomallissamme lämpimän ja avoimen paikan, missä näistä asioista on turvallista puhua.- Kuntoutus painottuu helposti päihdekuntoutukseen ja aikuisten kanssa tehtävään työhön. Tämä kokonaisvaltainen sensitiivisyyden lisääminen tarkoittaa myös sitä, että prosessiin lisätään entistä enemmän muun muassa lapsen näkökulmaa sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen näkökulmaa. Perheen kuntoutumisesta hyötyvät kuntoutettavan koko läheisverkosto.Forell ja Sillanpää ovat tyytyväisiä hankkeen etenemiseen A-kodilla.- Olemme lisänneet osaamista sekä selkeyttäneet perheiden kokonaisvaltaista kuntoutusmallia, joka varmasti näkyy toiminnan vaikuttavuutena tulevaisuudessa.www.vakry.fiArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä