Pyydä tarjous

Kestäviä ratkaisuja muuttuviin tilatarpeisiin Adapteolta

Adapteo toimitti Kempeleen Ylikylän koulun yhteyteen näyttävän ja ainutlaatuisen hybridi-koulurakennuksen, joka on yhdistetty käytävällä sydänkouluun. Rakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2022.
Adapteo toimitti Kempeleen Ylikylän koulun yhteyteen näyttävän ja ainutlaatuisen hybridi-koulurakennuksen, joka on yhdistetty käytävällä sydänkouluun. Rakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2022.
28.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kunnissa on kasvava tarve kestävällä tavalla toteutettuihin, muunneltaviin ja viihtyisiin tiloihin.

– Parakkityyppisten ratkaisujen sijaan kysyntä kohdistuu nykyisin laadukkaisiin, modulaarisiin tiloihin, joita voi laajentaa, pienentää ja muunnella joustavasti tarpeen mukaan, toteaa Adapteon suunnittelun päällikkö Aleksi Hillman.

– Olemme Pohjois-Euroopan johtava muunneltavien tilojen toimittaja ja tarjoamme tiloja pääasiassa vuokramallilla.

Tiloja tarpeen mukaan

Adapteon pääasiallista asiakaskuntaa ovat julkisen sektorin toimijat opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta sekä sosiaali- ja terveyssektorilta. Kunnissa ja kaupungeissa näiden toimialojen tilatarpeet voivat ajan mittaan vaihdella varsin paljon. Adapteon joustavilla tilaratkaisuilla kunnat voivat vastata käyttäjämäärien muutosten aiheuttaminen paineisiin.

– Esimerkiksi Joensuun Enoon toimitimme ensin koulurakennuksen, jonka kylkeen lisättiin hammashoidon yksikkö, kun sellaiselle tarvetta oli, Aleksi Hillman mainitsee.

– Palvelemme toki myös yrityksiä. Esimerkiksi Terveystalolle toimitimme työterveyskeskuksen erään tehdasalueen läheisyyteen. Referensseistämme löytyy päiväkotien, koulujen, terveydenhuollon yksiköiden ja toimistojen lisäksi erikoisempiakin kohteita, kuten laboratorioita.

Pitkäaikaista ja tasokasta tilankäyttöä

Vuokrattavien modulaaristen tilojen suosio alkoi kasvaa muutamia vuosia sitten. Samoihin aikoihin, 2017–2018, rakennusmääräykset uudistuivat monelta osin. Uusia linjauksia tuli mm. energiatehokkuuteen. Tietoisuus kehittyneistä modulaarisista ratkaisuista on levinnyt, ja niitä on alettu pitää varteenotettavana vaihtoehtona kivijalkarakentamiselle.

– Asiakkaamme eivät halua enää muutaman vuoden väistötiloja, vaan tasokkaita liikuteltavia tilaratkaisuja pitkäksi aikaa, jopa yli 20 vuodeksi. Asiakkaillamme säilyvät pelimerkit itsellään, kun tiloja voi pienentää, kasvattaa ja siirtää tarpeen mukaan, Hillman kuvailee.

Ratkaisuhakuista yhteistyötä

Adapteon ammattilaiset selvittävät tilatarpeen yhdessä asiakkaan kanssa, jotta löytyisi paras mahdollinen ratkaisu.

– Arvoihimme ja tapaamme toimia kuuluvat yhteistyö ja proaktiivisuus, Aleksi Hillman sanoo.

– Osaava henkilöstömme pyrkii kuuntelemaan ja tukemaan asiakasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoitus on, että asiakas saisi mahdollisimman hyvät perusteet valinnalleen, kohdistuipa se sitten mihin tahansa tarjoajaan.

Tilat on tarkoitettu niiden käyttäjille

– Jos meidän tarjouksemme tulee valituksi, jatkamme prosessia käymällä asioita yksityiskohtaisesti läpi yhdessä sekä tilaajan että tilojen varsinaisten käyttäjien kanssa, Aleksi Hillman sanoo.

Yksi Adapteon valttikorteista onkin tilojen käyttäjien tarpeiden selvittäminen. Yleensä käyttäjät kertovat tilaajalle, millaisia tiloja tarvitaan, minkä jälkeen tilaaja ryhtyy laatimaan tarjouspyyntöä.

– Kaikkia yksityiskohtia ei ole mahdollista tarjouspyyntöön sisällyttää, ja lisäksi on olemassa ”rikkinäisen puhelimen” vaara: käytännön seikkoja saattaa jäädä huomiotta tai tulee väärinymmärryksiä. Voi käydä vaikkapa niin, että terveydenhoidon käyttöön tarkoitetussa tilassa ei voidakaan tehdä näöntarkastuksia, koska välimatkaa ei ole vaadittavaa viittä metriä, Hillman antaa esimerkin.

– Me haluamme selvittää tilojen loppukäyttäjien tarpeet ja tarjota heidän arkista työtään aidosti palvelevia ratkaisuja. Toimintaamme leimaa projektityöskentelyn vaivattomuus ja ratkaisuhakuisuus. Autamme asiakkaitamme onnistumaan.

Kempeleen Ylikylän koulurakennus on tarkoitettu pysyvään käyttöön.

Ennakointi kannattaa

Vinkiksi tilaajille Aleksi Hillman antaa tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisen ennen tilaratkaisujen hankkimista.

– Mahdolliset laajennus- tai pienennyspaineet olisi hyvä huomioida mahdollisimman aikaisin. Niihin varautuminen on kustannustehokasta toimintaa.

– Kustannustehokkuutta tuo myös Adapteon laaja vakioratkaisujen valikoima. Muutostöistä syntyy aina kustannuksia ja materiaalihukkaa. Olemme saaneet asiakkailta kiitosta siitä, että vakioratkaisuja löytyy mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Vuokraus on riskienhallintaa

Aleksi Hillman toteaa, että Adapteo pystyy tarjoamaan tähän epävarmaan ja yllätykselliseen maailmanaikaan muuntautuvia, riskittömiä ratkaisuja.

– Asiakkaalle tilojen omistaminen olisi riski, mutta meille ei, sillä vahvana pohjoiseurooppalaisena toimijana pystymme hallitsemaan kokonaisuuden kiertotaloutta hyödyntämällä.

Kiertotalouden voimaa

Kiertotalousajattelulla on vahva rooli Adapteon toiminnassa.

– Olemme Pohjois-Euroopan johtava toimija joustavissa modulaarisissa tiloissa. Tuotteitamme käytetään monissa maissa, joten pystymme tarjoamaan kiertoa maiden välillä. Sen sijaan, että tarjoaisimme aina uutta tuotetta, pyrimme hyödyntämään jo olemassa olevia tiloja. Siten vähennämme luonnonvarojen käyttöä, Hillman kertoo.

Adapteo uskoo vahvasti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Aleksi Hillman kertoo, että konsernitasolla työskennellään tiiviisti ympäristöasioiden huomioimiseksi.

– Ympäristöteema on laaja-alainen, ja eri maissa painottuvat eri asiat, mikä sekin on kokonaisuuden kannalta eteenpäin vievä voimavara. Kansainvälisyys auttaa meitä pysymään edelläkävijänä.

Ilmastoneutraalimpi vaihtoehto

Rakennukset muodostavat merkittävän osan organisaatioiden päästöistä, joten Adapteo voi auttaa asiakkaitaan hiilineutraalisuustavoitteisiin pääsemisessä. Uudelleenkäytettävät, energiatehokkaat ja ensisijaisesti uusiutuvista materiaaleista (päämateriaalina puu) valmistetut Adapteon rakennukset ovat tässäkin suhteessa vahvoja vaihtoehtoja.

– Odotettavissa on, että vuonna 2025 hiilijalanjälkilaskelmat ja raja-arvot tulevat Suomessa säädöstasolle. Osa kunnista ja kaupungeista on jo nyt ryhtynyt tarjouskilpailuissa pyytämään hiililaskelmia ja pisteyttämään niitä, mainitsee Hillman.

– Kiinteistösijoitusyhtiönä huolehdimme siitä, että omistamamme tilat pysyvät hyvässä kunnossa. Kiinteistöautomaation, datan keräämisen ja IoT:n avulla pystymme pitämään ison rakennusmassan käyttö- ja ylläpitokustannukset aisoissa ja energiatehokkuuden korkealla tasolla.

– Adapteon visio katsoo yksittäistä rakennusta tai korttelia laajemmalle. Globaalilla toiminnallamme pystymme tarjoamaan apua yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

adapteo.fi

Adapteo Facebookissa

Adapteo Linkedinissä


Adapteon uudet Älykoulut nyt saatavilla Suomessa

Adapteon uudet älykkääseen kouluun ja päivähoitoon suunnitellut mukautuvat rakennukset ovat nyt saatavilla Suomessa. Uusien koulujen kehityksessä on huomioitu viimeisin pedagoginen tutkimus. Kehitystyössä mukana ovat olleet maan johtavat oppimisympäristöjen asiantuntijat, arkkitehdit sekä Adapteon asiakkaiden edustajat useista Suomen kunnista. Erilaiset ja joustavat tilat mahdollistavat osallistavan oppimisen, jossa oppilaat kartuttavat tietojaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Älykoulun teknologia tukee modernia oppimista, ja edistynyt talotekniikka tekee tiloista viihtyisät sekä auttaa optimoimaan energiankulutusta.

Opetustarpeista riippuen opettajat voivat mukauttaa Adapteon Älykoulujen huoneiden kokoa taitettavilla ja liukuvilla lasiseinillä. Pienemmät tilat auttavat oppilaita keskittymään ja rauhoittumaan, mikä on hyödyllistä luettaessa tai opeteltaessa esimerkiksi matematiikkaa. Oppimisvaikeuksista kärsivät lapset voivat myös hyötyä pienemmistä huoneista oppiakseen tehokkaasti. Suuret, avoimet tilat sopivat lasten aktiiviselle toiminnalle, esimerkiksi laulamiselle, leikkimiselle ja tanssimiselle.

Esteettisesti Älykoulussa on pelkistetty skandinaavinen muotoilu, puuverhous, harjakatto ja neutraali, harmoninen värimaailma. Puu on yksi tärkeimmistä kestävää rakentamista edistävistä rakennusmateriaaleista. Rakenne perustuu modulaarisiin ja kierrätettäviin rakennusratkaisuihin. Se voidaan toimittaa yksi- tai kaksikerroksisena. Kuten kaikissa Adapteon mukautettavissa ratkaisuissa, paikalla valettua sokkelia ei tarvita. Siksi rakennusten ympäristövaikutukset ovat pieniä perinteisiin rakennuksiin verrattuna.


Adapteo kehittää, rakentaa, vuokraa ja myy muunneltavia rakennuksia, joita voidaan muokata, käyttää uudelleen ja suurentaa tai pienentää asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Tarjoamalla tiloja keskeisille toiminnoille, kuten kouluille, päivähoidolle, hoiva- ja toimistotyölle ja majoitukseen, Adapteo luo arvoa yhteiskunnalle.

Modulaariset ratkaisut ovat vuokrattavissa aina uudelleen luoden kiertokulkuja, jotka minimoivat materiaalien käytön ja edistävät kiertotaloutta. Kunnianhimoisella kestävän kehityksen ohjelmalla Adapteo pyrkii näyttämään tietä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Adapteo innovoi kestävää kehitystä varten, kehittää ilmastoälykkäitä rakennuksia ja kantaa vastuuta arvoketjustaan rakentaen näin muuntautuvaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa.

Adapteon rakennuskanta on 1,3 miljoonaa neliömetriä, ja toiminta-alueita ovat Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Saksa, Belgia, Alankomaat ja Liettua. Valtaosa Adapteon liikevaihdosta tulee julkisen sektorin vuokrasopimuksista.